JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS ÉS FEDDHETETLENSÉG

A Kärchernél végzett munkánk alapvető elemei a jogszabályoknak való megfelelés és az átláthatóság, ehhez mindannyiunk részéről elkötelezettségre van szükség.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

“Sikerünk sarokkövei a hitelesség, az őszinteség, az átláthatóság és a tisztesség – mindennapi munkavégzésünk és üzleti partnereinkkel történő együttműködésünk is ezen irányelveken alapul. A hatékony, jogszabályoknak történő Megfelelés-Menedzsment (Compliance Management) ezért irányadó számunkra mindennapi döntéseink meghozatalában. Családi vállalkozásként és globális piacvezetőként filozófiánkat a kiváló termékek, a tisztesség, a bizalom és az értékek határozzák meg.”

Hartmut Jenner
az Igazgatóság elnöke
Alfred Kärcher SE & Co. KG


JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS A KÄRCHERNÉL

 

  • Globális vállalatként kiemelten fontos számunkra az üzleti partnereink, alkalmazottaink és a nyilvánosság által cégünkbe fektetett bizalom. E bizalom elnyerése és megtartása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az átláthatóság és az egyértelmű felelősség vállalati kultúránkban történő meghonosítására.

  • Sikerünk hosszú távú biztosításának előfeltétele a törvényes és etikus működés. Elvárjuk, hogy a Kärcher számára kiemelt jelentőséggel bír a törvényeknek, belső szabályzatoknak, önkéntes kötelezettség-vállalásoknak és etikai elveknek való maradéktalan megfelelés.

  • A Kärcher Megfelelőségi Menedzsment rendszert hozott létre a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében, és hogy megelőzze a szisztematikus helytelen magatartást. A feddhetetlen cselekvés alapelveit Magatartási Kódexünk rögzíti.

  • Ezen irányelvek vállalati filozófiánk szerves részét képezik, elengedhetetlen útmutatást és védelmi mechanizmust jelentenek a Kärcher-nek, annak alkalmazottai és üzleti partnerei számára.

  • Célunk a megfogalmazott alapelveink megalapozása, folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése. Ez biztosítja, hogy mindenkor tisztességesen járjunk el.

MEGFELELÉSI ALAPELVEINK

A Megfelelőségi Program 3 központi alapelven nyugszik:

MEGELŐZÉS

Mindenki a saját tetteiért és magatartásáért felelős. Az etikus viselkedés alapja a jogi követelmények, a vállalati szabályzatok és irányelvek, valamint a részlegekhez kapcsolódó szabványok és előírások ismerete. A Kärcher megköveteli és egyben támogatja alkalmazottai folyamatos továbbképzését, hogy megakadályozza az esetleges jogsértéseket, valamint a feddhetetlenséget mindennapi munkánk részévé teszi. 

FELISMERÉS

A Kärcher zéró toleranciát hirdet a jogszabálysértésekkel kapcsolatban. Ezért a megelőző intézkedések és körültekintő működés mellett fontosnak tartja a kockázatok és a (nem szándékos) szabálysértések korai szakaszban történő felismerését, elkerülését. A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos szabálytalanságok vagy eltérések észlelése során a Vállalati Megfelelőségi Csoport haladéktalanul bevonásra kerül. 

INTÉZKEDÉS

Rendszeresen felülvizsgáljuk Vállalati Megfelelőségi Menedzsment rendszerünket, valamint folyamataink hatékonyságát, biztosítva azok folyamatos fejlesztését. Ehhez felhasználjuk a beérkező valamennyi információt azért, hogy az esetleges jogszabálysértéseket azok korai szakaszában feltárjuk, és megfelelő intézkedéseket hozhassunk.

MIÉRT FONTOS BEJELENTÉST TENNI?

A felelősségteljes és törvényes magatartás a Kärcher elsődleges prioritása. Munkatársaink, üzleti partnereink és harmadik felek bármikor jelenthetik az esetleges jogsértéseket, segítve azok feltárását. Minden esetet bizalmasan és következetesen megvizsgálunk. Jogsértés esetén a lehető leggyorsabban meghozzuk a megfelelő intézkedéseket – az adott szabálysértésre vonatkozóan, de a további hasonló jogsértések megelőzése érdekében egyaránt.

 

MILYEN BEJELENTÉSEK HASZNOSAK? 

A törvény, a magatartási kódexünk és belső irányelveink ellen irányuló gyanús viselkedés vagy jogsértés esetén tett bejelentések.

JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

Különféle bejelentési csatornák állnak rendelkezésre: 

ONLINE BEJELENTŐ RENDSZER

Bejelentéseket egy külön felületen keresztül lehet megtenni. Minden bejelentést bizalmasan és névtelenül kezelünk. A rendszer az alábbi linken érhető el. 

Incidensbejelentő rendszer

E-MAIL

Bejelentését elküldheti a Kärcher Vállalati Megfelelőségi osztály részére az alábbi email-en keresztül is: 
compliance@karcher.com

E-mail küldése

HOTLINE

A Kärcher Vállalati Megfelelőségi osztály a következő telefonszámon érhető el:
+49 (7195) 14 1500

POSTAI ÚTON

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

KäRCHER ALAPELVEK

Világszerte működő globális vállalatként a Kärcher tisztában van saját felelősségével, amelyre komoly hangsúlyt fektet. Az ellátási láncok vállalati átvilágítási kötelezettségének (Supply Chain Act) működési folyamatainkban történő érvényesítése is kiemelt jelentőséggel bír. Az emberi jogokra, valamint környezeti szempontokra is vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatunk tartalmazza, hogyan valósul meg ennek végrehajtása. Alapelveinket időről időre felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk.

VÁLLALATI MEGFELELŐSÉG - KAPCSOLAT

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@karcher.com