JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS ÉS FEDDHETETLENSÉG

A Kärchernél végzett munkánk alapvető elemei a jogszabályoknak való megfelelés és az átláthatóság, ehhez mindannyiunk részéről elkötelezettségre van szükség.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

“Sikerünk sarokkövei a hitelesség, az őszinteség, az átláthatóság és a tisztesség – mindennapi munkavégzésünk és üzleti partnereinkkel történő együttműködésünk is ezen irányelveken alapul. A hatékony, jogszabályoknak történő Megfelelés-Menedzsment (Compliance Management) ezért irányadó számunkra mindennapi döntéseink meghozatalában. Családi vállalkozásként és globális piacvezetőként filozófiánkat a kiváló termékek, a tisztesség, a bizalom és az értékek határozzák meg.”

Hartmut Jenner
az Igazgatóság elnöke
Alfred Kärcher SE & Co. KG


JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS A KÄRCHERNÉL

 

  • Globális vállalatként kiemelten fontos számunkra az üzleti partnereink, alkalmazottaink és a nyilvánosság által cégünkbe fektetett bizalom. E bizalom elnyerése és megtartása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az átláthatóság és az egyértelmű felelősség vállalati kultúránkban történő meghonosítására.

  • Sikerünk hosszú távú biztosításának előfeltétele a törvényes és etikus működés. Elvárjuk, hogy a Kärcher számára kiemelt jelentőséggel bír a törvényeknek, belső szabályzatoknak, önkéntes kötelezettség-vállalásoknak és etikai elveknek való maradéktalan megfelelés.

  • A Kärcher Megfelelőségi Menedzsment rendszert hozott létre a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében, és hogy megelőzze a szisztematikus helytelen magatartást. A feddhetetlen cselekvés alapelveit Magatartási Kódexünk rögzíti.

  • Ezen irányelvek vállalati filozófiánk szerves részét képezik, elengedhetetlen útmutatást és védelmi mechanizmust jelentenek a Kärcher-nek, annak alkalmazottai és üzleti partnerei számára.

  • Célunk a megfogalmazott alapelveink megalapozása, folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése. Ez biztosítja, hogy mindenkor tisztességesen járjunk el.

MEGFELELÉSI ALAPELVEINK

A Megfelelőségi Program 3 központi alapelven nyugszik:

MEGELŐZÉS

Mindenki a saját tetteiért és magatartásáért felelős. Az etikus viselkedés alapja a jogi követelmények, a vállalati szabályzatok és irányelvek, valamint a részlegekhez kapcsolódó szabványok és előírások ismerete. A Kärcher megköveteli és egyben támogatja alkalmazottai folyamatos továbbképzését, hogy megakadályozza az esetleges jogsértéseket, valamint a feddhetetlenséget mindennapi munkánk részévé teszi. 

FELISMERÉS

A Kärcher zéró toleranciát hirdet a jogszabálysértésekkel kapcsolatban. Ezért a megelőző intézkedések és körültekintő működés mellett fontosnak tartja a kockázatok és a (nem szándékos) szabálysértések korai szakaszban történő felismerését, elkerülését. A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos szabálytalanságok vagy eltérések észlelése során a Vállalati Megfelelőségi Csoport haladéktalanul bevonásra kerül. 

INTÉZKEDÉS

Rendszeresen felülvizsgáljuk Vállalati Megfelelőségi Menedzsment rendszerünket, valamint folyamataink hatékonyságát, biztosítva azok folyamatos fejlesztését. Ehhez felhasználjuk a beérkező valamennyi információt azért, hogy az esetleges jogszabálysértéseket azok korai szakaszában feltárjuk, és megfelelő intézkedéseket hozhassunk.

MIÉRT FONTOS BEJELENTÉST TENNI?

A felelősségteljes és törvényes magatartás a Kärcher elsődleges prioritása. Munkatársaink, üzleti partnereink és harmadik felek bármikor jelenthetik az esetleges jogsértéseket, segítve azok feltárását. Minden esetet bizalmasan és következetesen megvizsgálunk. Jogsértés esetén a lehető leggyorsabban meghozzuk a megfelelő intézkedéseket – az adott szabálysértésre vonatkozóan, de a további hasonló jogsértések megelőzése érdekében egyaránt.

 

MILYEN BEJELENTÉSEK HASZNOSAK? 

A törvény, a magatartási kódexünk és belső irányelveink ellen irányuló gyanús viselkedés vagy jogsértés esetén tett bejelentések.

JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

Különféle bejelentési csatornák állnak rendelkezésre: 

ONLINE BEJELENTŐ RENDSZER

Bejelentéseket egy külön felületen keresztül lehet megtenni. Minden bejelentést bizalmasan és névtelenül kezelünk. A rendszer az alábbi linken érhető el. 

Incidensbejelentő rendszer

E-MAIL

Bejelentését elküldheti a Kärcher Vállalati Megfelelőségi osztály részére az alábbi email-en keresztül is: 
compliance@de.kaercher.com

E-mail küldése

HOTLINE

A Kärcher Vállalati Megfelelőségi osztály a következő telefonszámon érhető el:
+49 (7195) 14 1500

POSTAI ÚTON

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden