Elállási információk

A fogyasztóknak az alábbiak szerint elállási joga van. Minden olyan természetes személy fogyasztónak minősül, aki olyan ügyletet köt, amely ipari vagy saját szakmai tevékenységéhez tartozik.

Elállás

Elállási jog

Jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási időszak attól a naptól kezdve tart 14 napig, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem lehet a szállító, birtokba vette az utolsó árut.

Ahhoz, hogy elállási jogát gyakorolhassa, értesítenie kell minket (Kärcher Hungária Kft, 1117 Budapest, Budafoki út 91-93., telefonszám: +36 1 920 6600, e-mail cím: info.hu@karcher.com arról az elhatározásáról, hogy eláll a szerződéstől egy egyértelmű nyilatkozat (pl. postai levél, telefax vagy e-mail) formájában. Ehhez használja az elállási formanyomtatványt.

Az elállási idő betartása érdekében úgy számoljon, hogy az elállási jog gyakorlásáról szóló közlést az elállási időszak lejárta előtt el kell küldenie.

 

Az elállás következményei

Ha eláll ettől a szerződéstől, minden kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, beleértve a szállítási költséget (az olyan kiegészítő költségek kivételével, amelyek abból eredtek, hogy Ön nem az általunk ajánlott, előnyös standardszállítást választotta) haladéktalanul és legkésőbb 14 nappal a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának hozzánk való beérkezése után visszafizetünk. Ehhez a visszafizetéshez azt a fizetőeszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál megadott, kivéve, ha erről Önnel egyértelműen másképp állapodunk meg, hogy semmi esetre se számítsanak fel Önnek kezelési költséget ezért a visszafizetésért.


A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az áruk vissza nem érkeznek hozzánk vagy amíg meg nem kapja az arra vonatkozó igazolást, hogy visszaküldte az árukat, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

Az árukat haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállásának bejelentését követő 14 napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az alábbi címen.

Kärcher Hungária Kft.

Szerviz Központ
2051 Biatorbágy, Huber u. 1.

A határidőt akkor tartja be, ha a határidő lejárta előtt 14 nappal elküldi az árukat. 
Az áruk visszaküldésének költségét mi álljuk.

Ön csak az áruk jellegének, természetének és működésének felméréséhez szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel.

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki!

Kärcher Hungária Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

Elérhetőség: info.hu@karcher.com, +36 1 920 6600 / +36 1 920 6607

      81234567

      Kérjük válasszon