FENNTARTHATÓ. KEZDETTŐL FOGVA.

A felelősség vállalása – ez a vállalati kultúra elengedhetetlen része volt a Kärchernél a kezdetektől fogva. Alfred Kärchert és feleségét az a felismerés vezérelte, hogy a fenntartható gazdasági siker kizárólag a társadalmi kérdések figyelembevételével lehetséges.

Alfred & Irene Kärcher

Fenntarthatóság a vállalat történetében

A fenntarthatóság szemléletével való gondolkodásnak és cselekvésnek nagy hagyománya van a Kärchernél. Alfred Kärcher számára az alkalmazottak jóléte, illetve a környezetvédelem a szívéhez közel álló kérdések voltak. 1939-ben, amikor az kezdő vállalat átköltözött Winnendenbe, Alfred Kärcher saját szennyvíztisztító telepet épített a cég telephelyén. 1940-ben létrehozta az Alfred Kärcher alapítványt a rászoruló alkalmazottak számára, amely az alkalmazottak gyermekei számára készített karácsonyi ajándékként 1948 és 1948 között. Ezt számos további mérföldkő követte.

A fenntarthatóság fogalma máig mélyen beágyazódott a vállalat működésébe. Egyértelműen meghatároztuk célkitűzéseinket a fenntarthatósági menedzsmentünk területén. Szeretnénk a tisztítási piac etalonjává válni a fenntarthatóság szempontjából a legnagyobb vásárlói tudatossággal és vásárlói elégedettséggel. Ennek az elképzelésnek a megvalósítása érdekébena a Kärcher -csoport többéves stratégiai fenntarthatósági célokra támaszkodik. Elgondolásunk szerint a fenntarthatóságnak áthatóan jelen kell lennie a vállalat életében ahhoz, hogy hatást érjünk el.

 

Három stratégiai területet alakítottunk ki

Az érdekelt felek közti felmérések eredményeire alapozva 2014-ben jóváhagyást kapott a „Fenntarthatósági Kiválóság” program. Ez a teljes csoport számára 14 átfogó célt tartalmaz, amely hat cselekvési területre van felosztva, és amelyek az „ENSZ Globális Paktumának”elveihez igazodnak -  2011-ben írtuk alá. Még 2016 elején elköteleztük magunkat a "Paris Pledge for Action" és a ezáltal a globális klímavédelem mellett annak érdekében, hogy a globális felmelegedést 2 °C alá korlátozzuk.

Az első fenntarthatósági stratégia által a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) ismét jelentőssé vált, és szisztematikus fejlesztésre került. Ennek érdekében például valamennyi termelési és logisztikai helyszínen környezetvédelmi tisztviselőket neveztek ki, akik egyúttal a fenntarthatóság irányításának kapcsolattartói is az adott telephelyen. Az intézkedéseket a teljes Kärcher-csoportra nézve egyeztetik a CSR irányító bizottságában. A három stratégiai terület legfontosabb elemei a "Természet, kultúra, társadalom", "Termékek és ellátási lánc", valamint az "Alkalmazottak".

Jövőbe tekintés

A 2025-ös fenntarthatósági célokkal három kezdeményezést egyesítettünk a fenntarthatósági teljesítmény további javulása érdekében. Ezek az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljain alapulnak, illetve a „Fenntarthatósági Kiválóság” programot folytatják. A három kezdeményezés, a "Zéró Kibocsátás", "Csökkentés, Újra felhasználás, Újrahasznosítás" és a "Társadalmi Hős" számos projektet és célpontot lefed.

A vállalat története és a fenntarthatóság aktuális kérdései