Bandomoji programa su Vokietijos nacionaline UNESCO komisija

2013 metų ruduo: Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija ir patyręs valymo įrangos gamintojas Kärcher kartu kuria bandomąjį projektą šalies mastu, siekdami padėti išsaugoti kultūros paminklus Vokietijoje. Tai reiškia, kad Vokietijos UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objektas bus nuplautas nemokamai ir laikantis paminklų išsaugojimo nuorodų. Bendradarbiavimas su Kärcher vykdomas pagal Vokietijos nacionalinės UNESCO komisijos Viešojo ir Privataus sektoriaus partnerystės programą. Dvejus metus partneriai keisis patirtimi ir žiniomis, dirbdami su kultūros paminklų išsaugojimo projektais.

Parama Aachen

Nacionalinis konkursas

2014 metų pavasaris: iki vasario mėnesio 38 Vokietijos Pasaulio paveldo objektai gali kreiptis dėl įtraukimo į bandomąją, tvarumui skirtą programą. Komisija, kurią sudaro ne tik atstovai iš Vokietijos nacionalinės UNESCO komisijos ir iš Kärcher, bet ir ekspertai iš paveldo išsaugojimo, kultūros ir mokslo sričių, gaus 14 dokumentacijos bylų iš 9 Pasaulio paveldo objektų. Balandį ekspertų komisija išrinks tris kultūros paminklus: Šv.Karolio ir Šv.Huberto koplyčia Acheno katedroje, Kvedlingeno Rotušė ir Frankonijos fontanas prie Viurcburgo rūmų.

Parama Frankoniabrunnen

 Frankonijos fontanas prie Viurcburgų rūmų

Parama UNESCO

Šv.Karolio ir Šv.Huberto koplyčia Acheno katedroje

Parama Quedlinburg

Kvedlinburgo Rotušė

Nuo dabar iki vasaros Kärcher išnagrinės objektus kandidatus, kad nustatytų pastatų paviršiaus užteršimo lygį ir nuspręstų dėl tinkamiausių valymo metodų. Vėlyvą rudenį ekspertų komisija, pasitarusi su institucija, atsakinga už paminklų apsaugą, ir glaudžiai bendradarbiaudama su restauratoriais, iš kandidatų atrinks tą objektą, kurį Kärcher įmonė nuvalys 2015 metais.

Ekspertų komisijos nariai

Šalia vieno atstovo iš Kärcher ir vieno iš Vokietijos nacionalinės UNESCO komisijos, ekspertų komisiją sudaro:

  • Profesorius Berthold Burkhardt, Pasaulio paveldo stebėsenos grupės ICOMOS Vokietijoje valdybos narys ir atstovas spaudai
  • Profesorė Gabriele Grassegger-Schön, Štutgarto Taikomųjų mokslų universiteto statybos chemijos laboratorijos vedėja
  • Dr. Birgitta Ringbeck, Vokietijos federalinių žemių atstovė UNESCO pasaulio paveldo komisijoje, šiuo metu Federalinėje Užsienio reikalų Tarnyboje
  • Georg Schmid, restauratorių sąjungos Badeno-Viurtembergo grupės atstovo spaudai pavaduotojas
  • Buvęs skyriaus vadovas, Dr Werner von Trützschler, švietimo ir mokslo reikalų atvirosios konferencijos darbo grupės atstovas, atsakingas už Vokietijos federacinių žemių paveldą
  • Profesorius Gerd Weiß, Federalinių valstybės paminklų kuratorių asociacijos valdybos pirmininkas
  • Otto Wölbert, restauratorius, istorinių paminklų išsaugojimo valstybinis biuras, Badenas-Viurtembergas

Bandomasis valymas

2014 metų vasara: Trijuose pasirinktuose kultūros objektuose yra atliekami bandomieji valymo darbai.

Edukacinis projektas

Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija projektą papildė mokomosiomis priemonėmis jaunimui, o Štutgarto taikomųjų mokslų universitetas teikia mokslinę paramą šiai iniciatyvai.


Sprendimas

2014 metų gruodis: Ekspertų komisija praneša, kad specializuotam paminklų valymui pasirenkama Šv.Karolio ir Šv.Hubert koplyčia Acheno katedroje. 540 metų koplyčia tapo konkuso nugalėtoja tarp Vokietijoje esančių Pasaulio paveldo objektų. Kärcher vykdys darbus ir įvertins restauracinio valymo darbo kaštus 2015 metų pavasarį. Išsamūs tyrimai parodė, kad koplyčia būtų tinkamiausias objektas specializuotam paminklų valymui, kurio imsis Kärcher įmonė. ,,Džiaugiamės galėdami padirbėti prie tokio kultūrinės ir istorinės svarbos pastato", sako Hartmutas Jenneris, Alfredas Kärcheris GmbH & Co. KG valdybos pirmininkas.

Parama Aachener Dom