AČIŪ VISIEMS DALYVAVUSIEMS KLAIPĖDOS GIMTADIENIO ŽAIDIME!

 

Pagrindinį prizą - AKUMULIATORINĘ VEJAPJOVĘ LMO 18-33 BATTERY SET laimėjo 

ARTUR FILIČEV iš Klaipėdos!

 

Laukiame Arturo Klaipėdos Karcher centre atsiimti prizą!

Su laimėtoju susisieksime asmeniškai jo nurodytais kontaktais. Primename, kad prizą reikia atsiimti per savaitę laiko.

 

SVEIKINAME LANGŲ VALYTUVŲ LAIMĖTOJUS!


Gražiną Butkuvienę 

Gražiną Liubimovienę

Viktoriją Kolesnikovą

Simoną Jadenkutę

Džeraldą Pagojų

 

 

 

 

Klaipėdos laimėtojas

1. GIMTADIENIO ŽAIDIMO TAISYKLĖS:

2023 m. gegužės 2 - 31 dienomis pirkite „Kärcher“ gaminių mažiausiai už 15 Eur bei užsiprenumeruokite „Karcher“ naujienlaiškį ir dalyvaukite gimtadienio žaidime, kurio pagrindinis prizas AKUMULIATORINĖ VEJAPJOVĖ LMO 18-33 BATTERY SET!

Gegužės 2 – 6 dienomis žaidimo sąlygas įvykdę dalyviai galės laimėti papildomus prizus - LANGŲ VALYTUVĄ WV 1 PLUS - po vieną į dieną. Viso 5 vnt.

2. Žaidimo organizatorius

 UAB „Karcher“, juridinio asmens kodas: 302441879, Ukmergės g. 283, Vilnius, elektroninio pašto adresas: eshop@lt.kaercher.com

3. Kur vyksta

 „Karcher“ centre adresu Dubysos g. 19, Klaipėdoje.

4. Kas gali dalyvauti

 Žaidime gali dalyvauti ir laimėti visi fiziniai asmenys, žaidimo laikotarpiu „Karcher“ centre Klaipėdoje užsiprenumeravę naujienlaiškį ir įsigiję prekių už minimalią 15 Eur sumą.

5. Žaidimo galiojimo laikotarpis

Žaidimas vyksta 2023 m. gegužės 2 – 31 dienomis.

Pagrindinio žaidimo prizo laimėtoja(s) bus renkama(s) 2023 m. birželio 1 d., ketvirtadienį, ir skelbiamas „Karcher“ facebook paskyroje bei internetiniame puslapyje www.karcher.lt

6. Prizas/-ai

Kiekvieną dieną nuo gegužės 2 iki 6 dienos žaidimo dalyviai galės laimėti:

LANGŲ VALYTUVĄ WV 1 PLUS. Laimėtojas bus traukiamas iš visų užsiregistravusių atsitiktiniu būdu. Viso 5 vnt.

Pagrindinis žaidimo prizas:

AKUMULIATORINĖ VEJAPJOVĖ LMO 18-33 BATTERY SET. Viso 1 vnt.

7. Mokesčiai už Prizą/-us

 Visus su Prizu/-ais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

8. Laimėtojas/-ai

Žaidimo galiojimo laikotarpiu bus išrinkti 5 (penki) Langų Valytuvų WV1 Plus laimėtojai ir 1 (vienas) pagrindinio prizo laimėtojas.

Pagrindinio prizo laimėtojas bus traukiamas birželio 1 d. iš visų užsiregistravusių žaidime.

9. Kiek Prizų galima laimėti

Vienas Laimėtojas gali laimėti tik 1 (vieną) Prizą, nepriklausomai nuo to, kiek kartų dalyvavo žaidime.

10. Prizo keitimas/perleidimas:

 10.1. Prizas į pinigus ar į kitus daiktus nekeičiamas.

 10.2. Laimėtojas Prizo negali perleisti kitam asmeniui. Organizatorius Prizą įteikia tik Laimėtojui.

11. Kaip atsiimti Prizą

 11.1. Atsiimti prizą laimėtojas privalo „Karcher“ centre Klaipėdoje, adresu Dubusos g. 19.

 11.2. Jei Laimėtojas po informavimo apie laimėjimą nesusisiekia per 3 (tris) kalendorines dienas, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Karcher turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

12. Kas negali dalyvauti žaidime

Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai žaidime dalyvauti negali. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).

13. Kaip išrenkamas laimėtojas:

 12.1. Laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu.

 12.2. Apie laimėjimą Laimėtojas bus informuojamas asmeniškai vienu iš nurodytų kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu).

 12.3  Laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.karcher.lt ir „Karcher“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/lietuvakarcher per 5 darbo dienas po lošimo.

14. Prizų ir Žaidimo taisyklių pakeitimai:

Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Žaidimo Prizą/-us, Taisykles bei Žaidimo sąlygas apie tai viešai informavęs Karcher internetinėje svetainėje www.karcher.lt.

15. Asmens duomenų tvarkymas

15.1. Susisiekdamas su Organizatoriumi dėl laimėjimo, Laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą. Šie duomenys bus renkami ir tvarkomi žaidimo vykdymo metu (visu žaidimo galiojimo laikotarpiu) Prizo perdavimo bei vidaus administravimo tikslais.

15.2. Žaidimo vykdymo ir Laimėtojo nustatymo tikslais Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis, t.y., Laimėtojo asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurių paslaugomis naudojasi Organizatorius ir toks duomenų perdavimas yra būtinas aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti.

15.3. Asmens duomenys, pateikti žaidimo galiojimo laikotarpiu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti. Organizatorius žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus.

15.4. Karcher gali pateikti informaciją Dalyviams apie kitus žaidimus, kuriuose dalyvauja Dalyvis. Tokie informaciniai pranešimai nėra ir negali būti laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

15.5. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Karcher privatumo politikoje, esančioje adresu: https://www.kaercher.com/lt/paslaugos/palaikymas/privatumo-politika.html