Čiščenje s suhim ledom

Vse za čisto industrijo Na področju industrijskih čistilnih sistemov Kärcher nudi inovativne in preverjene celovite rešitve. Ponudba obsega visokotlačne čistilnike, industrijske sesalnike, sisteme za čiščenje rezervoarjev in delov ter naprave za čiščenje s suhim ledom.

0 Izdelkov

Čistoča brez ostankov

Zamazane kalupe, dele ali stroje je pogosto težko očistiti. Težava: Po peskanju so lahko prisotni ostanki sredstva za peskanje, npr. pesek ali stekleni granulat. Zato čiščenju pogosto sledi še več čiščenja. Z zmogljivimi napravami za čiščenje s suhim ledom, ki jih ponuja Kärcher, to dodatno delo ne bo več potrebno. Po peskanju se zrnca suhega ledu v celoti razgradijo v ogljikov dioksid (CO2). Ostane samo čistoča.

Prednosti čiščenja s suhim ledom

Prednosti peskanja s suhim ledom

 • Čiščenje brez predpriprav
  Strojev pred čiščenjem ni treba mukotrpno razstavljati. Zrnca brez težav dosežejo celo najmanjše kotičke.
 • Minimalne potrebe po zaustavitvi strojev
  zaradi hitrega in učinkovitega čiščenja s suhim ledom.
 • Okolju prijazno čiščenje
  brez dodatnih kemikalij ali sredstev za peskanje.
 • Ne poškoduje površin
 • Brez ostankov
  Suhi led se v celoti razgradi v CO2. Ni ostankov, kot so sredstva za peskanje ali odpadna voda.
Čiščenje s suhim ledom

Čistoča = mraz, pomnožen s pospeškom

Naprava za čiščenje s suhim ledom do 3 milimetre velika zrnca suhega ledu s pomočjo stisnjenega zraka pospeši do hitrosti, ki presega 150 m/s. Nizke temperature do – 79 °C zamrznejo nečistoče, ki posledično razpokajo. Zrnca suhega ledu lahko zaradi svoje visoke hitrosti nato preprosto odluščijo nečistoče. To je zelo učinkovita metoda za odstranjevanje skoraj vseh vrst nečistoč, ki je hkrati prijazna do materialov.

Suhi led

Od ogljikovega dioksida do ledu

V proizvodnem procesu tekoči ogljikov dioksid steče v stiskalni valj v napravi za proizvodnjo zrnc, kjer se zaradi padca tlaka pretvori v suhi sneg. Hidravlični valj ta suhi sneg stiska skozi ploščo ekstrudorja. Tako nastajajo paličice suhega ledu, ki se razlomijo v zrnca.

Čistoča na vseh področjih.

Naprave za čiščenje s suhim ledom Kärcher ne potrebujejo čistil ali kemičnih dodatkov. Brez pomislekov jih lahko uporabljate tudi na področjih, kjer je čiščenje z vodo ali peskom prepovedano z zakonom. Ker se zrnca razgradijo in pri tem ni ostankov, tudi ni odpadne vode. Zrnca suhega ledu lahko povsem preprosto izdelujete sami s pomočjo naprav za izdelovanje zrnc suhega ledu Kärcher z visoko zmogljivostjo.

Jeklarstvo_kovinarstvo_in_strojništvo

Jeklarne, kovinarska industrija in strojegradnja

Osnovno in vzdrževalno čiščenje proizvodnih strojev, varilnih robotov, tekočih trakov in lakirnih naprav je z napravami za čiščenje s suhim ledom Kärcher še posebej preprosto.

Tiskarne

Tiskarne

Po peskanju s suhim ledom so vsi očiščeni tlačni stroji in valji, orodja ipd. znova videti kot novi.

Lesna industrija_električna industrija

Lesarska in elektroindustrija

Peskanje s suhim ledom je popolna rešitev za čiščenje lesnopredelovalnih strojev, generatorjev, turbin, stikalnih omaric izd.

Proizvodnja plastike_in_embalaže

Industrija umetnih mas in industrija za proizvodnjo embalaže

Naprava za peskanje s suhim ledom iz kalupov za brizgalno vlivanje in s proizvodnih linij odstrani silikon in gumo, prav tako pa tudi barve, lake in številne druge nečistoče.

Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija, livarne in obrati za brizganje umetnih mas

Naše naprave za čiščenje s suhim ledom odstranijo veziva in ločilna sredstva z najrazličnejših delov in obdelovancev. Ostanki silikona, gume, barv, lakov, premazov itd. se lahko v celoti odstranijo iz kalupov za brizgalno vlivanje, z orodij in celotnih proizvodnih linij. Popolna čistoča povsem brez ostankov.

Prehrambna industrija

Prehrambna, farmacevtska in kozmetična industrija

Naprava za čiščenje s suhim ledom lahko iz polnilnih in mešalnih sistemov, s proizvodnih linij in sistemov za upravljanje ter iz rezervoarjev in peči odstrani strjene nečistoče, zasušene obloge in skorje, maščobe in škrob.

Papirna industrija

Papirna industrija

V papirni industriji se na sistemih nabirajo lepila, vodni kamen, prah in celuloza. Posledica so izpadi strojev in upad kakovosti. Sistemi so s suhim ledom očiščeni hitreje in tako hitreje pripravljeni na ponovno uporabo.

Komune_in_občine

Skupnosti in občine

Grafiti in žvečilke: težava v številnih mestih in občinah. V tem primeru je potrebna metoda čiščenja, s katero se bodo temeljito očistile stene in površine, vendar brez poškodb – na primer napravo za čiščenje s suhim ledom Kärcher. Ta bo odstranila nečistoče, ne da bi poškodovala material podlage.

Kako pomembna je kakovost suhega ledu?

Izkušnje so pokazale, da je čiščenje lahko bistveno hitrejše in učinkovitejše s sveže pripravljenimi zrnci suhega ledu. Zato je pri peskanju s suhim ledom ključnega pomena, da vedno uporabljate čim bolj svež suhi led.

Več dni star suhi led ni več tako zgoščen, s čimer se zmanjša njegova učinkovitost čiščenja. Zato boste za čiščenje določene površine potrebovali več suhega ledu. Poleg tega suhi led nenehno prehaja v plinasto agregatno stanje. To pomeni, da bo od začetnih 100 kg zrnc suhega ledu po enem dnevu ostalo samo še pribl. 92 kg.

Kakovost suhega ledu

Okoljska neoporečnost naprave za peskanje s suhim ledom.

Odsotnost nevarnih snovi

Med peskanjem s suhim ledom se ne uporabljajo strupene ali okolju škodljive kemikalije ali topila. Tako tudi ne nastajajo strupeni ali zdravju škodljivi hlapi. To pomeni, da ni tveganj za zaposlene, ki so posledica uporabe nevarnih in zdravju škodljivih snovi.

Preprosto odstranjevanje

Med peskanjem s suhim ledom ni ostankov suhega ledu. Odluščene nečistoče padejo na tla in se lahko pometejo. Zavreči je treba samo odstranjene nečistoče. Če pa uporabljate kemikalije in topila, po čiščenju ostanejo strupeni odpadki, ki jih je treba skrbno odstraniti.

Brez sekundarnih odpadkov

Pri peskanju, čiščenju s sodo ali vodnim curkom je že samo čistilno sredstvo vir težavnih odpadnih materialov, če ga uporabljate za odstranjevanje nevarnih nečistoč. Torej nastaja velika količina sekundarnih odpadkov, katerih odstranjevanje glede na razmere zahteva veliko truda in pomeni visoke stroške.

Proizvodnja ogljikovega dioksida

CO2 nastaja kot stranski proizvod drugih industrijskih obdelovalnih procesov. Ogljikov dioksid npr. nastaja pri ločevanju CO2 med postopki sinteze amonijaka in metanola. Večina uporabljenega CO2 se pridobiva iz neobdelanega plinastega ogljikovega dioksida, ki kot odpadni plin nastaja med kemično obdelavo nafte in zemeljskega plina. Poleg tega ogljikov dioksid nastaja v zgorevalnih procesih v elektrarnah ali pri vrenju.

V industrijskih državah zato ni več ločene/posebne proizvodnje CO2, prav tako pa je v celoti izginilo sežiganje fosilnih goriv z namenom pridobivanja CO2.

Varnostna oprema.

Za peskanje s suhim ledom je potrebna naslednja zaščitna oprema.

Zaščita za sluh

Ker raven zvoka med peskanjem s suhim ledom bistveno presega 85 dB(A), je treba nositi zaščito za sluh.

Rokavice

Za zaščito pred ozeblinami zaradi zrnc suhega ledu se priporoča uporaba rokavic.

Zaščitna očala

Za zaščito oči pred letečimi delci je priporočljiva uporaba zaščitnih očal. Priporočljivo je tudi, da se uporablja celovit sistem, ki ga sestavljajo čelada, vizir in zaščita za sluh.

Zaščita dihal

Glede na nastajanje prahu oz. koncentracije CO2 je potrebna blažja ali celo močnejša zaščita dihal.

Opozorilnik za ogljikov dioksid

Za zaznavanje koncentracije CO2 v zraku za dihanje mora osebje, odgovorno za čiščenje, nositi osebni detektor CO2. Ob dosegu kritične koncentracije se takoj sproži alarm.

Brošura (v angleščini)