Vsebine naših spletnih strani se stalno spreminjajo. Vsakič jih pripravimo z največjo mogočo skrbnostjo. Kljub temu ne morem jamčiti za popolnost ali pravilnost vsebine. Družba Alfred Kärcher GmbH ni odgovorna za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe informacij in podatkov na teh internetnih straneh, razen v primeru namernega zavajanja ali velike malomarnosti družbe Alfred Kärcher GmbH.

Družba Alfred Kärcher GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamči za vsebino internetnih strani, na katere se neposredno ali posredno sklicujemo na naši domači strani. Družba Alfred Kärcher GmbH si ne lasti vsebin spletnih strani tretje stranke, na katere se sklicuje prek internetnih strani. Za navedene internetne strani ni odgovorna družba Alfred Kärcher GmbH, temveč skrbniki posameznih strani. Obiskovalci odpirajo povezave do drugih internetnih strani na lastno odgovornost in morajo upoštevati pogoje za uporabo, ki veljajo na posameznih straneh.