Trajnostno. Že od samega začetka.

Prevzemanje odgovornosti - to je bil bistveni del korporativne kulture v podjetju Kärcher od začetka. Alfreda Kärcherja in njegovo ženo je vodilo spoznanje, da je trajen gospodarski uspeh mogoč le ob upoštevanju družbenih vprašanj.

Alfred & Irene Kärcher

Trajnost v zgodovini podjetja

Razmišljanje in ravnanje z mislijo na trajnost ima pri Kärcherju dolgo tradicijo. Za samega Alfreda Kärcherja je bilo dobro počutje njegovih zaposlenih in varstvo okolja tisto, kar mu je bilo pri srcu. Leta 1939, ko se je začetno podjetje preselilo v Winnenden, je Alfred Kärcher v prostorih podjetja zgradil svojo čistilno napravo. Leta 1940 je ustanovil fundacijo Alfreda Kärcherja za zaposlene v stiski, ki je izdelovala igrače za otroke zaposlenih kot božična darila od leta 1943 do 1948. Temu so sledili številni drugi mejniki.

Tudi danes je koncept trajnosti še vedno globoko vtisnjen v podjetje. Jasno smo si zastavili cilj našega trajnostnega upravljanja. Želimo postati merilo na trgu čiščenja v smislu trajnosti z najvišjo ozaveščenostjo in zadovoljstvom strank. Za uresničitev te vizije se skupina Kärcher zanaša na večletne strateške trajnostne cilje. Ideja je, da mora trajnost prežeti podjetje, da doseže učinek.

 

Vzpostavljena so 3 strateška tematska področja

Na podlagi rezultatov ankete med zainteresiranimi stranmi, je bil leta 2014 odobren trajnostni program "Trajnostna odličnost". Obsega 14 splošnih ciljev za celotno skupino, ki so razdeljeni na šest področij delovanja in so usmerjeni v načela "globalnega dogovora ZN", ki smo ga podpisali leta 2011. Na začetku leta 2016 smo se zavezali k "Pariški obljubi" za ukrepanje in posledično k globalni zaščiti podnebja z namenom omejiti globalno segrevanje pod 2°C.

S prvo trajnostno strategijo je družbena odgovornost podjetij ponovno postala pomembna in se je sistematično razvijala. V ta namen so bili na primer imenovani uradniki za okolje na vseh proizvodnih in logističnih lokacijah, ki so tudi kontaktne točke za trajnostno upravljanje na njihovi lokaciji. Ukrepi so usklajeni za celotno skupino Kärcher v usmerjevalnem odboru družbene odgovornosti podjetij. Najpomembnejši deli tega so tri strateška tematska področja "narava, kultura, družba", "izdelki in dobavna veriga" ter "zaposleni".

Pogled v prihodnost

S trajnostnimi cilji do leta 2025 smo združili 3 pobude za nadaljnjo izboljšanje trajnostne učinkovitosti. Temeljijo na ciljih Združenih narodov za trajnostni razvoj in sledijo trajnostnemu programu "Sustainability Excellence". Tri pobude "Nič emisij", "Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj" in "Družbeni heroj" za različne projekte in cilje.

Zgodovina podjetja in trenutna vprašanja glede trajnosti