Naša pot do trajnostne dobavne verige

Trajnost ima pri Kärcherju izjemno pomembno vlogo – in ne samo v našem podjetju. Cenimo tudi okolju prijazne dejavnosti, dolgoročne odnose, stroge standarde dobrega počutja in visoko raven preglednosti v naši dobavni verigi.

Illustration of various measures that help make a sustainable supply chain

Dolgoročna strategija in ciljni ukrepi

Kot proizvodno podjetje Kärcher prevzema odgovornost za okolje, ljudi in izdelke v naši dobavni verigi. Ta odgovornost je rezultat dolgoročne strategije in številnih usmerjenih ukrepov. Dobavna veriga je ključno področje, na katerega se osredotočamo za naše trajnostne ambicije, saj nam omogoča večji vpliv onkraj lastnih sten. V naši dobavni verigi uporabljamo različne priložnosti za zmanjšanje emisij in učinkovito uporabo materialov in virov, ki jih imamo. Postavljamo tudi standarde za delo z ljudmi in okoljem, zahvaljujoč naši strategiji trajnostnega upravljanja dobaviteljev, ki jo nenehno in dosledno spremljamo s Kodeksom ravnanja dobaviteljev.

Spodaj boste izvedeli več o trajnostnih strategijah vzdolž naše dobavne verige in v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Illustration of a factory and its various transport routes

Zmanjšanje emisij

Zmanjšanje in kompenzacija emisij, ki škodijo našemu podnebju, je ključni element boja proti podnebnim spremembam. Zato namerava Kärcher v bližnji prihodnosti postati podnebno nevtralno podjetje. Od leta 2021 vse Kärcherjeve tovarne po svetu za proizvodnjo uporabljajo zeleno energijo. Zdaj se usmerjamo tudi na druga poslovna področja, da bi dosegli naše cilje glede trajnosti. V naši dobavni verigi imamo veliko prednost, saj lahko izbiramo, s kom bomo sodelovali. Na primer v logistiki. Naše izdelke bo treba vedno prevažati med lokacijami. Na to, kako pridejo od točke A do točke B, pa lahko vplivamo.

Z zanašanjem na regionalne dobavitelje za naše tovarne zmanjšamo število prevoženih kilometrov in s tem nastale emisije. Priložnosti za zmanjšanje emisij najdemo tudi pri načrtovanju poti in izbiri uporabljenega prevoza. Na primer, veliko dostav se zdaj odreče začasnemu skladiščenju na poti, kar omogoča, da gredo izdelki neposredno od A do B. Prav tako posebej izberemo vrsto transporta, ki je najbolj primeren za vsako pot. Ker na primer sami proizvajamo tudi težke in zajetne dele, namesto da bi jih nabavljali, naša vertikalna proizvodnja prispeva tudi k manjšim emisijam iz transporta in k bolj trajnostni dobavni verigi na splošno.

V vseh naših globalnih proizvodnih obratih sledimo enotnemu pristopu – »regionalno za lokalno«. To pomeni, da svoje blago izdelujemo na trgih oziroma v regijah, kjer se prodajajo. "Regionalno za lokalno" vpliva tudi na našo dobaviteljsko strukturo. Vodi nas, da pridobivamo materiale in komponente, ki jih potrebujemo, kolikor je to mogoče, iz iste regije kot tovarna, ki jih potrebuje. To nam pomaga zmanjšati prevožene kilometre in emisije.

Naše proizvodne lokacije v Nemčiji, Italiji, Romuniji, ZDA, Mehiki, Braziliji in na Kitajskem že leta vse pogosteje uporabljajo izdelke iz svoje regije. Leta 2021 bodo naše nemške tovarne okoli 70 % svojih sestavnih delov kupile iz Evrope. Naša tovarna v Mehiki je še posebej sijajen primer razvoja. Pred tremi leti smo bili le pri 15-odstotni regionalni nabavi, zdaj pa pri 86-odstotni. Naša tovarna na Kitajskem nabavi 98 % svojih materialov in komponent v regiji.

Sustainable production: Kärcher focuses on regional supply chains

Od leta 2017 naše izdelke vse pogosteje dostavljamo neposredno iz naših proizvodnih lokacij brez kakršnih koli obvozov prek centralnega skladišča v več prodajnih podjetij Kärcher v Evropi. Kakšna je razlika, ki jo ima neposredna dobava v boju za okolju prijazno logistiko, je razvidna iz številk.

Analiza v našem nemškem logističnem centru je pokazala, da smo zahvaljujoč neposrednemu transportu iz proizvodnih lokacij v Italiji in Romuniji do 13 evropskih prodajnih podjetij uspeli prihraniti več kot 70 ton CO₂ na leto. To ustreza 30.900 prihranjenim transportnim kilometrom. Korak za korakom se vse več podjetij Kärcher vključuje v strukture neposredne dobave.

Prav tako skrajšujemo transportne razdalje v Avstraliji. Namesto pošiljanja izdelkov iz različnih distribucijskih centrov v glavno skladišče v Melbournu na jugovzhodu, jih vse pogosteje pošiljamo neposredno v naše skladišče v Perthu na zahodu. S tem se prekine 3400 kilometrov poti notranjega transporta med lokacijama, kar Kärcherju omogoča, da v Avstraliji prihrani 299 ton CO₂ na leto.

Sustainable logistics: Kärcher is optimising transport routes

V letu 2020 smo znatno zmanjšali naše emisije CO₂ za določene transportne poti v Evropi z uporabo metode, imenovane kombinirani prevoz. Namesto, da bi po cestah uporabljali samo tovornjake, kot je bilo običajno v preteklosti, zdaj svoje blago na delih poti prevažamo po železnici ali vodi. V letu 2019 smo opravili 245 transportnih voženj s kombiniranim prevozom in s tem prihranili 173 ton CO₂. Leta 2020 je število voženj kombiniranega prevoza naraslo na 605, kar je prihranilo 427 ton CO₂.

Naša transportna pot iz Romunije v Nemčijo je dober primer, kako lahko samo ena pot močno vpliva na zmanjšanje vašega ogljičnega odtisa. Naši logistični partnerji od sredine leta 2020 zaključujejo dostave po novi železniški progi iz Oradee v Stuttgart. Vsak polni tovor, prepeljan po tej poti, zmanjša 1000 kilometrov cestnega prometa, kar (če se izračuna glede na količine, prepeljane čez leto) povzroči potencial prihranka 710 ton CO₂.

Kärcher is reducing CO₂ emissions by combining road and rail transport

Kärcher dosega okoli 35 % vertikalne proizvodnje. Osredotočamo se na ključne tehnologije, kot je jedro našega visokotlačnega čistilnika – črpalka – ali rezervoarji za svežo in umazano vodo v pralno-sušilnih strojih, ki so obdelani s postopkom rotacije plastike. Večje plastične komponente, kot je ta, bi zavzele veliko količino transporta. S tem, ko jih proizvajamo sami na naših lokacijah in so prilagojeni našim potrebam, zmanjšujemo tako transportne kilometre kot tudi emisije. Zelo skrbimo tudi za uporabo energetsko učinkovitih sistemov in zgradb v naših proizvodnih obratih.

Kärcher achieves around 35% vertical manufacture

Emisije so razvrščene v obseg 1, 2 ali 3 (v skladu z metodo poročanja protokola o toplogrednih plinih (GHG). To podjetjem pomaga prepoznati, kje nastajajo njihove emisije in kako jih je mogoče zmanjšati. Področja 1 in področje 2 zajemata neposredno porabo energije v naših obratih, ki so od leta 2021 ogljično nevtralni. Z daljnosežnimi ukrepi, učinkovitimi stavbami in sistemi za varčevanje z viri zmanjšujemo svoje emisije, kolikor je mogoče, na proizvodnih lokacijah. Na primer, v vseh naših tovarnah uporabljamo zeleno energijo, nekatere pa so opremljene z LED razsvetljavo in fotovoltaičnimi sistemi. Prek našega partnerja First Climate kompenziramo neizogibne emisije in od leta 2021 podpiramo projekt ohranjanja deževnega gozda v Braziliji.

V prihodnje se bomo vedno bolj osredotočali na emisije obsega 3. Ti vključujejo vse druge emisije, na primer tiste vzdolž dobavne verige. Toda kako visoke so naše emisije? Dlje kot so ti procesi od lastnih poslovnih procesov, težje jih analiziramo in nanje vplivamo. Najprej izvedemo natančno analizo, da ustvarimo trdno bazo podatkov. Z uporabo te baze podatkov razvijamo ideje o tem, kako lahko zmanjšamo ali kompenziramo emisije v dobavni verigi. Izvedli smo pilotni projekt ugotavljanja izpustov lastne proizvodnje čistil. Rezultat kaže, da je velik del skupnih emisij iz te proizvodne enote ustvarjen iz logistike in proizvodnje, dobave surovin za proizvodnjo in dostave samega končnega detergenta. V prihodnje bomo sprejeli konkretne ukrepe za boj proti tem.

Kärcher seeks to reduce or compensate for emissions in its supply chain

Illustration of a climate-neutral factory with recycling

Učinkovita uporaba materialov in virov

Vsaka odločitev, sprejeta v fazi načrtovanja in proizvodnje naših izdelkov, vpliva tudi na naše dobavne verige. Zato se naši skrbni procesi začnejo z raziskavami in razvojem, pri čemer skrbimo za oblikovanje izdelkov, ki omogočajo odgovorno uporabo virov. Pri izbiri naših partnerjev posebej iščemo dobavitelje, ki zagotavljajo okolju prijazne in trajnostne materiale, ki izpolnjujejo naše visoke standarde kakovosti. Prav tako povečujemo odstotek recikliranih materialov v naših izdelkih in cenimo materiale, ki jih je po koncu njihove življenjske dobe mogoče preprosto reciklirati. Poleg tega zmanjšujemo odpadno embalažo, tako pri transportu znotraj tovarn kot tudi embalažo končnih strank.

Z namenom spodbujanja zdravega zaprtega gospodarstva Kärcher ne uporablja nobenih škodljivih snovi, ki so prepovedane z zakonom. Od leta 2003 uporabljamo standard Kärcher 050.032 za sestavine, da zagotovimo, da je temu tako. Ta dokument zavezuje naše dobavitelje, da ne uporabljajo določenih materialov v komponentah, ki nam jih dostavijo. Nenehno prilagajamo in posodabljamo, kateri materiali so vključeni na seznam in vsi dobavitelji morajo podpisati in upoštevati ta standard.

Pri izbiri surovin, ki jih uporabljamo v naših izdelkih, smo strožji, kot zahteva zakon. Do leta 2009 smo že prepovedali škodljiva mehčala, ki so bila zakonsko prepovedana šele leta 2019. Za Kärcherjeve izdelke določamo tudi zavezujoče omejitve za PAH (policiklične aromatske ogljikovodike), ki pa so le delno zajete v zakonskih predpisih.

Poleg tega vedno iščemo okolju najbolj odgovorne rešitve. Naše komponente načrtujemo tako, da uporabljamo čim manj materiala, tako kovine kot plastike. Proizvajamo tudi skoraj izključno trajnostne detergente in čistila, izdelana iz naravnih snovi.

Sustainability is front and centre for Kärcher when selecting raw materials

Nenehno si prizadevamo optimizirati našo embalažo in zmanjšati s tem povezane odpadke, tako med fazami dobave komponent za proizvodnjo kot med dostavo našim strankam.

Kot del našega trajnostnega cilja do leta 2025 naša tovarna v Winnendnu v Nemčiji poskuša doseči načine za znatno zmanjšanje odpadne embalaže tako na mestu kot v dobavni verigi, s ciljem doseči proizvodni proces brez plastičnih odpadkov. Znanje, ki ga pridobimo s tem testom, bomo uporabili za uporabo v drugih tovarnah. Na primer, letos postavljamo mlin za prah, da ustvarimo lasten plastični prah. Do zdaj smo prah prejemali v ogromnih plastičnih vrečah, znanih kot Big Bags, zdaj pa bomo te odpadke odstranili. Granulat, iz katerega sami izdelujemo prašek, prihaja v cisternah brez embalaže.

Naše škatle za večkratno uporabo so še en primer zmanjšanja količine odpadkov v tovarni. Te že uporabljamo za transport znotraj tovarne, na primer za premikanje komponent iz brizganja v druge dele proizvodnega obrata. To pomeni, da smo odstranili plastično folijo, ki je bila uporabljena za pakiranje teh delov. Pogovarjamo se tudi z našimi dobavitelji, da bi ugotovili, kako bi lahko izvedli podobna preklopa v dobavni verigi navzgor.

Napredujemo tudi pri embalaži izdelkov. Uspelo nam je odstraniti polistiren za embalažo našega mobilnega zunanjega čistilnika OC 3 – namesto tega smo se odločili za karton. To nam tudi pomaga zmanjšati celotno velikost paketa.

Naša trajnostna strategija vključuje optimizacijo celotne embalaže naših izdelkov do leta 2025. Izboljšujemo stabilnost naših izdelkov in njihovih površin, da bi omogočili embalažo popolnoma brez plastike.

Kärcher is optimising packaging during production for improved sustainability

Recikliranje je ključni del naše dobavne verige v več fazah, na primer, ko izbiramo materiale. Delamo na tem, da nenehno povečujemo delež uporabljene reciklirane plastike. Velik izziv je najti dobavitelje, ki lahko zagotovijo reciklirane materiale dosledno visoke kakovosti, ki jo zahtevamo. V bistvu lahko ta reciklirana plastika izvira iz gospodinjskih plastičnih odpadkov ali industrijskih proizvodnih odpadkov.

Trenutno v svojih izdelkih uporabljamo štirikrat več recikliranega materiala kot pred desetimi leti. Pri izdelavi brizgalnih cevk za naše visokotlačne čistilnike smo prešli na reciklirano plastiko z najlonom 66 (ali PA 66), ki je izdelan iz vlaken starih zračnih blazin in proizvodnih odpadkov. V izbranih izdelkih za zasebne in profesionalne uporabnike želimo doseči vsebnost reciklirane plastike do 50 %.

Recikliranje ima pomembno vlogo tudi na koncu življenjskega cikla izdelka. Zato delamo v fazah načrtovanja, da zagotovimo, da uporabljamo materiale, ki jih je enostavno reciklirati. Na primer, dele, ki so priviti skupaj namesto zlepljeni, je mogoče pozneje lažje ločiti, kar izboljša učinkovitost recikliranja in povzroči visokokakovosten recikliran material.

Če izdelke Kärcher razstavite ročno, lahko reciklirate več kot 90 % materialov. Pri tem sodelujemo s specializiranimi partnerji.

Kärcher uses recycled plastic for high-pressure cleaner spray lances

Naše stranke pričakujejo, da bodo njihovi izdelki Kärcher imeli dolgo življenjsko dobo. Kako dolga je življenjska doba stroja, je v veliki meri odvisno od njegovega področja uporabe, vzdrževanja in intenzivnosti uporabe. Ukvarjamo se z različnimi točkami, da zagotovimo, da je ta življenjska doba čim daljša. Na koncu dobi izdelek z dolgim ​​življenjskim ciklom veliko več iz svojih surovin kot izdelek, ki se hitro obrabi ali pokvari.

Naš čistilno-sesalni stroj je dober primer količine vzvoda, ki ga imamo. Najprej je celoten stroj (in vse njegove posamezne komponente) podvržen resnim stresnim testom, da se najdejo in odpravijo morebitne šibke točke. Prav tako postopoma prehajamo na litij-ionske baterije. Te trajajo tri do štirikrat dlje kot baterije, ki smo jih uporabljali prej. Stroji delujejo dlje, ne da bi morali zamenjati baterijo – kar seveda veseli tudi stranke.

Ker na življenjsko dobo izdelka vpliva tudi to, kako naše stranke ravnajo s svojimi stroji, poskrbimo tudi za čim lažjo uporabo in nego oziroma vzdrževanje izdelka. Zagotavljamo navodila za vzdrževanje in načrtujemo stroje tako, da so čim bolj uporabniku prijazni in zahtevajo malo vzdrževanja. Na primer, na naših čistilno-sesalnih strojih so vsi kontrolni elementi rumeni, vzdrževalne komponente pa sive. Tako lahko uporabnik na prvi pogled zlahka vidi, kateri deli so deli za vzdrževanje. Ne nazadnje tudi stroje konstruiramo tako, da so obrabne komponente enostavno dostopne. Zaradi tega je večja verjetnost, da bodo uporabniki svoj stroj dali na popravilo, namesto da bi kupili novega.

For products like scrubber dryers, Kärcher takes care over durability and easy-to-change parts

Illustration of the Code of Conduct and contract partners

Postavitev in spremljanje standardov

Je dobavna veriga trajnostna ali ne? Jasno se osredotočamo na specifične kriterije, ki jih mi in naši partnerji redno merimo. Izbira dobaviteljev je pomembna. Uporabljamo sodobno programsko opremo, ki nam pomaga pri temeljitem preverjanju in presoji dobaviteljev, preden z njimi podpišemo pogodbe. Pri sodelovanju s partnerjem se zelo hitro pokaže, ali bomo naleteli na težave. Še več, za nas in naše partnerje velja kodeks ravnanja, ki določa temelje ravnanja z zaposlenimi in okoljem. Informacije o naših delovnih metodah in procesih posredujemo tudi neodvisnim inštitutom za testiranje in certificiranje, ki lahko ocenijo našo trajnost. Podatke teh institucij uporabljamo tudi za boljšo sliko naših partnerjev.

Če želite postati Kärcherjev dobavitelj, morate izpolnjevati stroga merila. Preverjamo, ali vsak novi dobavitelj upošteva naše predpise, in redno preverjamo obstoječe dobavitelje. Vključujemo vprašanja o kakovosti, dobrobiti in okoljskih standardih ter zdravju in varnosti.

Uporabljamo tudi programsko opremo, ki – s pomočjo umetne inteligence – išče v vseh razpoložljivih spletnih virih znake neskladij ali nepravilnosti. Tako na primer prečeše družbena omrežja za objavami o naših partnerskih podjetjih in sproži alarm, če se na primer zaposleni večkrat pritoži nad svojim delodajalcem. Če prejmemo tovrstno obvestilo, se proaktivno obrnemo na dobavitelja in ga raziščemo.

Kot del naše trajnostne strategije do leta 2025 – med drugim s pomočjo programske opreme AI – vzpostavljamo proaktivno shemo obvladovanja tveganj dobaviteljev za trajnost. To nam pomaga spodbujati trajnostno vedenje v drugih podjetjih kot del našega vsakodnevnega sodelovanja.

Sustainability is front and centre for Kärcher when choosing suppliers

Naš kodeks ravnanja podrobno opisuje naše zahteve glede lastnega vedenja in vedenja naših dobaviteljev. Srce dokumenta se osredotoča na ravnanje z zaposlenimi. Kodeks ravnanja na primer predpisuje etično ravnanje in prepoveduje diskriminacijo, delo otrok in drugo prisilno delo.

Kodeks ravnanja je bil razvit iz naših smernic integritete, ki same temeljijo na podobi uglednega trgovca. Zahteve, ki so bile najprej namenjene samo našemu podjetju, so že nekaj časa veljavne tudi za naše partnerje.

The Kärcher Code of Conduct describes requirements for both the company's behaviour and that of their suppliers

Poleg samoocenjevanja so neodvisne institucije dober način za boljši pregled nad vzdržnostjo določenih podjetij. Pri tem se Kärcher zanaša predvsem na EcoVadis in Sedex. Zaradi preglednosti je Kärcher na obeh platformah naveden tudi kot dobavitelj.

Ocene dajejo hiter pregled podjetja, vsebujejo pa tudi podrobnejše informacije, na primer o področjih, kot so trajnostna nabava, okolju prijazno vedenje in informacije o delovnih pogojih.

Kärcher relies on independent institutions for sustainability rankings

Do leta 2025 bomo zmanjšali naše dobavitelje materiala za 40 % in s tem spodbudili našo regionalno partnersko strategijo za zanesljivo in trajnostno dobavno verigo. To zmanjšanje števila dobaviteljev poenostavlja tudi naše sodelovanje s preostalimi dobavitelji. Navsezadnje je veliko lažje za vse stranke skleniti dobre pogodbe z manj dobavitelji kot z večjim številom dobaviteljev.

Kärcher prefers selected and regional partners when choosing suppliers

Morda vas zanima tudi: