Trajnost v podjetju Kärcher

Koncept trajnosti je globoko vpet v družinsko podjetje Kärcher. Sprejemamo odgovornost za okolje, svoje izdelke, dobavno verigo, podjetje, družbo in svoje osebje. Ker verjamemo, da lahko tako spremenimo družbo, v kateri živimo. Bodi razlika!

Prevzemamo odgovornost

Trajnostni, k ljudem usmerjen razvoj podjetja je osrednji poudarek naših dejavnosti. Spodbujati želimo vrednote - za naše stranke, zaposlene in podjetje. Razlog za to je naša jasna zavezanost k družbeni odgovornosti, da bomo dober korporacijski državljan. In to odgovornost jemljemo skrajno resno na vseh področjih podjetja. Po eni strani z nadaljnjim obstojem našega podjetja z uspešnimi izdelki ter iskrenim in zanesljivim partnerstvom z našimi strankami, zaposlenimi in dobavitelji. Po drugi strani pa z ustvarjanjem privlačnih delovnih pogojev, zmanjševanjem ekološkega odtisa naših poslovnih dejavnosti in učinkovito rabo virov.

Na podlagi trditve o blagovni znamki smo za svoje trajnostno komuniciranje skovali geslo "Bodi razlika". To je zato, ker želimo narediti razliko - in biti merilo v naši industriji. Da bi to dosegli, smo opredelili jasne cilje. Od leta 2021 vse Kärcherjeve tovarne po svetu za proizvodnjo uporabljajo zeleno energijo. Do leta 2025 bomo zmanjšali naš celotni CO₂ odtis za 21 odstotkov, čemur bo sledilo še dodatnih 21 odstotkov do leta 2030. Pri naših izdelkih in embalaži izdelkov se vedno bolj osredotočamo na zmanjšanje plastike in uporabo trajnostnih surovin. Trajnost naredimo sestavni del celotne dobavne verige.

 


Področja delovanja naše trajnostne strategije


Kulturno sponzorstvo

"Kärcher si je s svojo trajnostno strategijo 2025 zadal cilj, da svojo družbeno zavezanost osredotoča na temo ohranjanja vrednosti. Eno od področij, kjer se je to že vrsto let izkazalo za uspešno, je kulturno sponzorstvo. 

Od leta 1980 smo v okviru naših obnovitvenih del brezplačno očistili več kot 150 spomenikov po vsem svetu. Tudi stebrišča na trgu sv. Petra v Rimu, kip Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru, več kot 3300 let star Memnonov kolos v Luksorju v Zgornjem Egiptu in skulpture glav predsednikov na gori Rushmore - ta seznam vključuje tudi aachensko katedralo in spominsko cerkev Kaiserja Wilhelma v Berlinu.

Odstranitev organske rasti in črne skorje pripomore k temu, da bodo spomenike občudovali tudi v prihodnjih generacijah. Poleg tega restavratorjem omogoča, da lahko hitreje prepoznajo in popravijo škodo. Projekti se izvajajo približno dve leti in se vedno načrtujejo in izvajajo v tesnem sodelovanju z lastniki, restavratorji in umetnostnimi zgodovinarji."


Dejstva in številke

Kjer obstajajo cilji, morajo biti uspehi merljivi. To velja tudi za trajnost, saj podjetju ni dovolj, da samo obljubi. Slediti moramo zastavljenim ciljem v strategiji in nenehno spremljati svojo trajnostno uspešnost.

Od leta 2014 dosledno, enotno in popolnoma digitalno beležimo izvajanje naših ciljev trajnosti na vseh proizvodnih in logističnih lokacijah po vsem svetu. Tako na primer ocenjujemo emisije CO₂, porabo vode in energije ter analiziramo razvoj na področju embalažnih materialov.

Na standardiziran in popolnoma digitalen način spremljamo tudi zahteve okoljske zakonodaje in standardov, kot je standard ISO 14001. Na splošno sledimo več kot 10.000 predpisom in obveznostim.

Ko poročamo o svojih ključnih številkah, sledimo smernicam organizaciji Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview

Nagrade

Trajnostni heroji


Trajnostno. Že od samega začetka.

Prevzem odgovornosti - to je bil bistveni del korporativne kulture v podjetju Kärcher že od začetka. Alfreda Kärcherja in njegovo ženo je vodilo spoznanje, da je trajen gospodarski uspeh mogoč le ob upoštevanju socialnih vprašanj.

Leta 1939, ko se je začetno podjetje preselilo v Winnenden, je Alfred Kärcher v prostorih podjetja zgradil lastno čistilno napravo. Leta 1940 je ustanovil fundacijo Alfreda Kärcherja za zaposlene v stiski, ki je od leta 1943 do 1948 izdelovala igrače za božična darila otrokom zaposlenih.

Sledili so številni drugi mejniki. Sem so spadali prvi obsežni projekt čiščenja kipa Kristusa v Riu de Janeiru, zagon lastnih fotonapetostnih sistemov podjetja v prostorih podjetja, objava Kärcherjevega kodeksa ravnanja, raziskovalni projekti za energetsko učinkovito proizvodnjo, uvedba globalnega sistema za upravljanje z energijo in prvi deli izdelkov iz reciklirane plastike v serijski proizvodnji.

Alfred and Irene Kärcher

Pobude in sodelovanja