Vse slike, grafike, besedila in preostale objavljene informacije ter njihovo oblikovanje so zaščitene z varovanjem avtorskih pravic. Če ni drugače navedeno, je do uporabe te zaščitene vsebine upravičena izključno družba Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Predvajanje in/ali reprodukcija sta dovoljeni le s pisnim dovoljenjem družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Zlasti ni dovoljeno kopirati slik ali predstavitev s spletne strani in jih uporabiti v lastne namene. Kärcherjev logotip in besedni element Kärcher sta zaščiteni imeni in znamki družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Poleg tega ima družba Alfred Kärcher GmbH & Co. KG v lasti številne zaščitene znamke. Uporaba znamk družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe.