Reciklaža vode

Skrb za okolje: Kärcherjevi sistemi za reciklažo vode. S Kärcherjem boste prizanesli svoji denarnici in okolju. Kajti varstvo okolja in skrbno ravnanje z naravnimi viri sta pomembni vrednoti pri Kärcherju. Z relativno nizko porabo vode in sistemi za reciklažo vode, ki odpadno vodo v celoti vrnejo v proces pranja, se lahko poraba sveže vode zmanjša za do 85 %.

Kärcher  Voda za pranje, ki vsebuje olje

Voda za pranje, ki vsebuje olje

Pri pranju motorja in čiščenju podvozja nastane voda, ki vsebuje olje. Zahvaljujoč posebnim sistemom za reciklažo se zmanjša poraba sveže vode, odpadna voda pa se pripravi z upoštevanjem mejnih vrednosti za ogljikovodik.

Kärcher  Voda za pranje brez olja

Voda za pranje brez olja

Pri uporabi avtopralnic in čiščenju zunanjosti vozil z visokotlačnimi čistilniki nastane voda, ki ne vsebuje olja. S posebnimi sistemi za reciklažo je poraba sveže vode varčna, stroški obratovanja pa se zmanjšajo v skladu z veljavnimi določili za varstvo okolja.