Takuuehdot

Selkeä ja luotettava takuu tuo varmuutta hankinnallesi.

Customer service_Professional

Home & Garden: Tuotteet kotikäyttöön

Kärcher - laitteet valmistetaan erittäin huolellisesti ja ne joutuvat tiukkaan laatukontrolliin ennen tehtaalta lähtöä. Jos tästä huolimatta Teille toimitetussa laitteessa on materiaali-, asennus- tai valmistusvirheitä, ne korjataan myöntämämme takuun perusteella harkintamme mukaan joko korjaamalla veloituksetta tai vaihtamalla viallisen laitteen tilalle uusi. Käytöstä aiheutuva kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Kääntykää takuutapauksessa Kärcher-kauppiaanne tai Kärcher-myyjäliikkeenne puoleen. Takuu on voimassa vain esitettäessä ostokuitti, josta ilmenee myyjän nimi ja osoite, laitetyyppi ja ostopäivä.

Kärcher - takuu on voimassa Euroopan unionissa kuluttajille myydyille uusille laitteille ja se on Saksan lainsäädännön alainen. Takuun myöntäjänä on Alfred Kärcher GmbH & Co., Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, D-71364 Winnenden, Saksa.

Takuu raukeaa kahden vuoden kuluttua (*) laitteen toimituspäivästä lukien.
Takuu ei ole voimassa, mikäli kuluttajakäyttöön tarkoitettua laitetta käytetään ammattimaisessa käytössä tai se on hankittu yrityksen nimiin.

Mikäli hankkimanne laite on virheellinen, Teillä on kauppasopimuksen perusteella kaikki lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Kärcherin myöntämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.

(*) Euroopan yhteisön ulkopuolella 12 kuukauden kuluttua

Professional: Tuotteet ammattikäyttöön

Kärcher - laitteet valmistetaan erittäin huolellisesti ja ne joutuvat tiukkaan laatukontrolliin ennen tehtaalta lähtöä. Jos tästä huolimatta Teille toimitetussa laitteessa on materiaali-, asennus- tai valmistusvirheitä, ne korjataan myöntämämme takuun perusteella harkintamme mukaan joko korjaamalla veloituksetta tai vaihtamalla viallisen laitteen tilalle uusi. Käytöstä aiheutuva kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Kääntykää takuutapauksessa Kärcher-kauppiaanne tai Kärcher-myyjäliikkeenne puoleen. Takuu on voimassa vain esitettäessä ostokuitti, josta ilmenee myyjän nimi ja osoite, laitetyyppi ja ostopäivä.

Kärcher - takuu on voimassa Euroopan unionissa kuluttajille myydyille uusille laitteille ja se on Saksan lainsäädännön alainen. Takuun myöntäjänä on Alfred Kärcher GmbH & Co., Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, D-71364 Winnenden, Saksa.

Takuu raukeaa kahden vuoden kuluttua (*) laitteen toimituspäivästä lukien edellyttäen että olette ostaneet uuden Kärcher-laitteen kuluttajana.

Jos laite on ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä, takuu on voimassa vuoden (**) laitteen toimituspäivästä lukien.

Mikäli hankkimanne laite on virheellinen, Teillä on kauppasopimuksen perusteella kaikki lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Kärcherin myöntämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.

(*) Euroopan yhteisön ulkopuolella 12 kuukauden kuluttua
(**) Euroopan yhteisön ulkopuolella 6 kuukauden kuluttua