Tarkoituksemme

Tarkoituksemme vastaa kysymyksiin, että mitä ja miksi teemme yrityksenä paremman maailman saavuttamiseksi, taloudellisen menestyksen lisäksi?

Kärcher Purpose eli tarkoitus antaa työntekijöillemme syvemmän merkityksen ja suunnan heidän päivittäiselle työlleen. Se auttaa myös asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme ymmärtämään, mitä brändi ja yritys edustavat, mitä vakaumuksia ja arvoja jaamme. Kärcherin kollegat eri puolilta maailmaa ovat miettineet tarkoituksen yhdessä.

 

Tarkoituksemme

Tärkeimmät osa-alueet

Haluatko tietää, mistä tarkoituksemme koostuu? Tässä esittelemme yksittäiset elementit yksityiskohtaisemmin:

Uudistuminen

Renew - Uudistuminen

Tarvitaan jatkuvaa uudistumisprosessia voidaksemme ylläpitää niitä asioita, joista välitämme. Keskittyminen jatkuvaan uudistumiseen on syvästi juurtunut yritykseemme ja kulttuuriimme. Uudistumisprosessi ylläpitää nykyisiä arvoja sekä samalla luo tilaa uusille ideoille, kasvulle ja kehitykselle. Uudistuminen on välttämätöntä selviytymiselle. Pyrimme aina olemaan entistä parempia.

Ylläpitäminen

Sustain - Ylläpitäminen

Annamme olennaisen panoksen sekä luonnon että kulttuurisen monimuotoisuuden, kuten arvojen, perinteiden ja historiallisen perinnön, säilyttämiseen. Pidämme asioista huolta, autamme niitä kestämään kauemmin ja säilyttämään arvonsa. Kestävä liiketoiminta edistää puhdasta maailmaa. Pysymme kestävänä perheyrityksenä tuleville sukupolville.

Yhdessä

Together - Yhdessä

Meille on ominaista solidaarisuus, yhteisöllisyys, mukaan ottaminen, halu auttaa ja avoimuus. Kulttuurimme yhdistää ja vahvistaa meitä. Jokainen meistä tuo oman taustansa, näkökulmansa ja asiantuntemuksensa. Työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä erilaisissa tiimeissä voimme vaikuttaa enemmän ja luoda uusia asioita yhdessä. Yhdessä meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme ja voittaa jokapäiväiset haasteet.

Tekeminen

Make - Tehdä

Me olemme tekijöitä. Me saamme asioita tapahtumaan. Emme vain puhu, vaan haluamme toteuttaa ideoitamme käytännössä. Tämä on ollut meille ominaista alusta asti. Teemme arjesta jotain erikoista: teemme arjen sankareita.

 

Voimakas

Powerful - Voimakas

Olemme vahva yritys, itsevarma brändi ja maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Nopea sopeutumiskykymme antaa meille mahdollisuuden vastata haasteisiin ja asettaa uusia standardeja. Tiedostamme johtavan roolimme ja vastuumme. Meillä Kärcherillä on energiaa ja tahdonvoimaa käyttää kykyjämme huomattavan muutoksen aikaansaamiseksi.

Vaikutus

Impact - Vaikutus

Teemme voimakkaan vaikutuksen joka päivä. Me Kärcherillä vaikutamme käyttäytymisellämme sekä tavallamme kohdella muita ja kulttuurin monimuotoisuutta. Jokainen voi tehdä jotain muuttaakseen maailmaa. Olemme vastuussa monitahoisesta maailmastamme sekä yksittäin että kaikki yhdessä.

Suunta

Toward - Suunta

Meillä on yhteinen suunta. Emme seiso paikallamme, vaan siirrymme kohti siistiä maailmaa. Selkeä tulevaisuuden visiomme on olla asiakaslähtöinen ja maailman johtava siivous- ja puhtausratkaisujen valmistaja sekä arvojen ylläpitäjä – yritys, joka tekee eron. Tavoitteemme on tehdä maailmasta puhtaampi joka päivä kuin edellisenä päivänä.

Puhdas

Clean - Puhtaus

Puhtaus on toimintamme ydin. Autamme puhdistamaan maailmaa siivousratkaisuillamme. Sana puhdas sisältää kaikki siivouksen edut kuten esimerkiksi terveys, turvallisuus sekä arvojen ja estetiikan säilyttäminen. Teemme puhdasta liiketoimintaa: emme suvaitse sopimatonta käytöstä, korruptiota tai hyväksikäyttöä. Kohtelemme kaikkia ihmisiä luottamuksella ja kunnioituksella ja kannustamme keskinäiseen kunnioitukseen.

Maailma

World - Maailma

Maailmamme on koko maapallo, jonka resursseja käytämme ja josta meidän on huolehdittava. Tämä planeetta koostuu monista elämänalueista: yksityisistä alueista, julkisista alueista, työpaikoista ja digitaalisista maailmoista. Kaikki maailman osat kannattaa pitää puhtaana, jotta ihmiset voivat tuntea olonsa tervetulleeksi ja mukavaksi.

 


Sinun haasteesi. Meidän ratkaisumme.

Sinun haasteesi. Meidän ratkaisumme.

Suurin liikkeellepaneva voimamme: sinä.

Suurin liikkeellepaneva voimamme: sinä.

Innovatiivinen. Alusta alkaen.

Innovatiivinen. Alusta alkaen.