Kestävän kehityksen tavoitteet 2025

Toimenpiteillämme pyritään saavuttamaan hiilineutraali tuotanto, raaka-aineiden kierrätys ja muovipakkausten vähentäminen. Kestävä kehitys on keskeinen osa maailmanlaajuista toimitusketjuamme. Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten osalta keskitymme arvojen vaalimiseen.

Kärcher kestävän kehityksen tavoitteet 2025

Vuoden 2025 tavoitteet yhdellä silmäyksellä

Ympäristöajattelu ja ilmastonsuojelu ovat keskeinen osa toimintaamme. Olemme jo vuosia asettaneet jatkuvasti uusia tavoitteita tehostaaksemme toimintaamme, säästääksemme raaka-aineita ja täyttääksemme roolimme yhteiskunnallisena toimijana. Vuoden 2025 tavoitteillamme otamme nyt seuraavan askeleen kohti tulevaisuutta.

Näiden vuonna 2020 asetettujen tavoitteiden lisäksi me pyrimme osaltamme saavuttamaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (lyhennys SDG eli Sustainable Development Goals) muodostavat vuoteen 2030 asti maailmanlaajuisen toiminnan yhteiset painopisteet ja tavoitteet taloudellisella, sosiaalisella ja ekologisella tasolla.

Tämä tavoiteohjelma tarjoaa hyvän perustan yrityksemme kestävän kehityksen tavoitteille. Näin voimme ydinliiketoimintamme avulla toimia maailmanlaajuisesti merkittävien haasteiden voittamiseksi. Tavoitteemme on koottu kolmeen aloitteeseemme: "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" ja "Social Hero".

Zero Emissions

Vuoteen 2025 mennessä Kärcher vähentää scope 1 ja 2 päästöjään 21 % verrattuna vuoteen 2020: Vuoteen 2030 mennessä tämä vähenee vielä 21 %, jolloin absoluuttinen vähennys on 42 %: Säästämme energiaa ja käyttämällä kestäviä energialähteitä hiilijalanjälkemme pienenee. Tätä tarkoitusta varten Kärcher on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut nopeisiin päästöjen vähentämiseen koko yrityksessä ilmastotieteen mukaisesti. Aloite on CDP:n, UN Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wildlife Fundin (WWF) yhteistyöhanke, ja se on yksi We Mean Business Coalitionin sitoumuksista.

Vuoteen 2025 mennessä Kärcher perustaa hallintajärjestelmän päästöilleen ja tekee tuotteidensa hiilijalanjäljen läpinäkyväksi: Osana osallistumistamme SBTi:n aloitteeseen olemme sitoutuneet laajentamaan päästöjen kirjaamisen aluetta kattamaan alku- ja loppupään toiminnot ja kehittämään tavoitteita niiden vähentämiseksi – koska kestävä kehitys Kärcherille ylittää tehtaidemme portit. Vähennämme jo nyt kuljetuslogistiikan päästöjä optimoimalla jatkuvasti kuljetusreittejämme. Tehtaamme maailmanlaajuisesti ostavat jo 75 % ostovolyymista alueellisista toimittajilta, jotka sijaitsevat alle 1000 km:n päässä tuotantopaikasta.

Vuodesta 2021 lähtien Kärcherin tehtaat ympäri maailmaa ovat olleet taseessa hiilineutraaleja: Tämä tekee Kärcheristä siivousalan johtavan hiilineutraalin toimijan, joka tarjoaa hiilidioksidittoman maailmanlaajuisen tuotannon. Käytämme vihreää energiaa ja kompensoimme ei-vältettävissä olevia päästöjä rahoittamalla ilmastonsuojeluhankkeita. Monet tehtaistamme on jo nyt varustettu LED-valaisimilla ja aurinkosähköjärjestelmillä. Suurin tehtaamme Kiinassa tuottaa vuodessa 980 000 kWh energiaa 9 000 m²:n pinta-alalla. Ison-Britannian Banburyssa onnistuimme asentamaan hieman alle 1 000 aurinkopaneelia yhdellä kertaa ja siten tuottamaan 44 prosenttia tytäryhtiön vuotuisesta sähkönkulutuksesta aurinkoenergian avulla. Winnendenin pääkonttorissamme käytetään myös aurinkosähköä. Lisäksi hyödynnämme kertakäyttöiset kuormalavat kiinteistöjen lämmitysjärjestelmässä.

Vuodesta 2021 lähtien Saksan sisäiset ja Saksasta ulkomaille suuntautuvat liikematkat ovat taseessa hiilineutraaleja: Vähennämme liikematkustamista ja kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät juna-, auto- ja lentokonematkoista. Kompensoimme ei-vältettävissä olevat päästöjä. Digitaaliset kokoukset ovat jo nyt vakiintumassa yrityksemme käyttöön ja vähennämme niiden avulla liikematkoista syntyviä päästöjä. Lisäämme edelleen sähköajoneuvojen määrää kalustossamme.

Zero Emissions

Reduce, Reuse, Recycle

Vuoteen 2025 mennessä optimoimme kaikkien tuotepakkausten vastuullisuuden: Parannamme tuotteidemme vakautta vähentääksemme muovipakkausten käyttöä minimiin tai poistaaksemme sen kokonaan. Korvaamme asteittain primäärimuovista valmistetut kertakäyttöiset pakkausmateriaalit kierrätysmateriaaleista valmistetuilla muovilla. Korvaamme myös ei-kierrätettävät pakkaukset vaihtoehdoilla - esimerkiksi FC 7 -lattiapesurimme pakkaustäyte on valmistettu eräänlaisesta paperimassasta styroksivaahdon sijaan.

Vuoteen 2025 mennessä valikoiduissa Home & Garden sekä Professional -tuotteissamme käytetään kierrätysmuovia jopa 50 %: Vähennämme ja korvaamme järjestelmällisesti tuotteissamme olevaa primäärista muovia. Painepesureiden suihkuputkien valmistuksessa on siirrytty osittain kierrätysmuoviin ja käyttämään 66-nailonia. Kierrätysmateriaalit uutetaan palautettujen turvatyynyjen tekstiileistä ja niiden tuotantoprosessin ylijäämämateriaaleista. T11/1 Classic HEPA Re!Plast -kuivaimurissamme kierrätysmuovin pitoisuus on 60*%. Näin suljemme syklin käyttämällä kierrätysmateriaaleja.

*kaikki muoviosat, ei varusteet

Vuodesta 2020 asti tuemme merimuovin vähentämistä ja uudelleenkäyttöä: Teemme yhteistyötä One Earth One Ocean (OEOO) -ympäristöjärjestön kanssa vähentääksemme merten muovijätettä. OEOO pyrkii puhdistamaan maailman vedet muovijätteestä, lajittelemaan sen tyypin mukaan ja prosessoimaan sen. Lisäksi OEOO on mukana öljynpuhdistuksen, mikromuovien sekä veden saastumisen tutkimuksessa, koulutuksessa ja dokumentoinnissa. Tuemme vedenpuhdistus- ja kiertotalousprojekteja sekä OEOOn teknisiä innovaatioita. Järjestämme yhdessä maailmanlaajuisesti Kärcher Cleanup -päivän, jossa työntekijät osallistuvat aluevesien siivoustoimintaan.

Vuoteen 2025 mennessä pyrimme pilottituotantoon ilman muovijätettä: Haluamme vähentää paikallisten toimittajien muovipakkausjätteet nollaan ja tehdä siten päätoimipaikastamme Winnendenissä mallin muille tuotantolaitoksille. Toteutamme tätä menetelmää jo sisäisessä tavaraliikenteessä. Esimerkiksi juuri Winnendenissä, Saksassa, tietyt komponentit pakataan monikäyttöisiin laatikoihin folion sijaan, mikä säästää 3000 kg foliota vuodessa.

Vuoteen 2025 mennessä kestävyys on keskeinen osa uusia liiketoimintamalleja: Tarkastelemme Kärcherin liiketoimintamalleja, kuten jakamista, palvelumuotoilua ja kierrätystä. Selvitämme uusia lähestymistapoja kestävään tuotekehitykseen Soilkind keittiökompostorin avulla. Kärcherin itse kehittämä laite muuttaa keittiöjätteen ravinnepitoiseksi kompostiksi vain 48 tunnissa kehittyneen teknologiansa ansiosta. Digitaalisilla tuotteillamme voimme auttaa merkittävästi vähentämään saniteettitilojen materiaalihävikkiä anturipohjaisen siivouksen ansiosta. Teemme yhteistyötä myös start-up-yritysten kanssa, jotka tarjoavat esimerkiksi tuotevuokrausasemia suurempiin asuinkomplekseihin.

Reduce, Reuse, Recycle SDGs

Social Hero

Vuoteen 2025 mennessä sosiaalinen vastuumme painottaa arvojen säilyttämistä: Tarkoin määritellyillä aiheilla varmistetaan, että kaikilla sosiaalisen vastuun toimillamme eri puolilla maailmaa on yhteinen tarkoitus. Kaikilla kolmella osa-alueella – lahjoitukset ja sponsorointi, pitkäjänteinen yhteistyö ja työntekijöiden sitoutuminen – suhtaudumme vakavasti rooliimme yhteiskunnallisena toimijana, mistä syystä sitoudumme myös arvojen vaalimiseen. Nämä arvot voivat näkyä kulttuurihankkeiden sponsorointina tai perhearvojen vaalimisena yhteistyössämme SOS-lapsikylien kanssa. Kärcher on tukenut SOS-lapsikyliä 44 maassa yhteistyön aloittamisesta lähtien vuonna 2011.

Vuoteen 2025 mennessä perustamme ennakoivan toimittajariskien hallintajärjestelmän kestävyyttä varten: Analysoimme ja parannamme järjestelmällisesti suorien tavarantoimittajiemme sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Tämän saavuttamiseksi nostamme kestävyyden yhdeksi pääkriteereistä uusien tavarantoimittajien valinnassa ja nykyisten tavarantoimittajien arvioinnissa. Osana tätä strategiaa hyödynnämme maailmanlaajuisia auditointeja ja kattavaa tietovarantoa, sillä kestävyys ja täsmälliset toimitukset kulkevat Kärcherillä käsi kädessä.

Social Hero

Kestävän kehityksen strategiamme osa-alueet