Kestävä kehitys toiminnan ytimessä. Alusta alkaen.

Vastuun ottaminen - se oli alusta asti olennainen osa yrityskulttuuria Kärcherillä. Alfred Kärcheriä ja hänen vaimoaan Ireneä ohjasi oivallus siitä, että jatkuva taloudellinen menestys on mahdollista vain ottamalla huomioon sosiaaliset kysymykset.

Alfred ja Irene Kärcher

Kestävä kehitys yrityksen historiassa

Ajattelulla ja kestävällä toiminnalla on pitkät perinteet Kärcherillä: Alfred Kärcherille työntekijöiden hyvinvointi ja ympäristönsuojelu olivat sydämen asioita. Kun vastaperustettu yritys muutti vuonna 1939 Winnendeniin, Alfred Kärcher rakensi jätevedenkäsittelyjärjestelmän yhtiön tiloihin. Vuonna 1940 hän perusti Alfred Kärcher -säätiön apua tarvitseville työntekijöille. Säätiö valmisti leluja joululahjaksi työntekijöiden lapsille vuosina 1943–1948. Tätä seurasi monia muita virstanpylväitä.

Vielä nykyäänkin, yli 80 vuotta myöhemmin, kestävän kehityksen käsite on edelleen syvästi juurtunut yritykseen. Olemme asettaneet itsellemme selkeän tavoitteen vastuullisuuden hallinnallemme. Haluamme tulla siivousmarkkinoiden vertailukohteeksi kestävyyden kannalta; jolla on korkein asiakastietoisuus ja asiakastyytyväisyys. Tämän vision toteuttamiseksi Kärcher-konserni luottaa useita vuosia kestäviin, strategisiin, kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämän takana on, että kestävyyden on läpäistävä yritys vaikutuksen saavuttamiseksi.

Kolme strategista aihealuetta

Sidosryhmätutkimuksen tulosten pohjalta hyväksyttiin vuonna 2014 kestävyysohjelma "Sustainability Excellence". Se sisältää 14 koko konsernin kattavaa tavoitetta, jotka on jaettu kuuteen toiminta-alueeseen ja jotka on suunnattu vuonna 2011 allekirjoittamamme "YK:n globaalin sopimuksen" (UN Global Compact) periaatteisiin. Vuoden 2016 alussa sitoutuimme "Paris Pledge for Action" -suunnitelmaan ja siten globaaliin ilmastonsuojeluun, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 2 ° C.

Ensimmäisen kestävän kehityksen strategian myötä yritysten sosiaalisesta vastuusta (Corporate Social Responsibility, CSR) tuli jälleen merkittävä ja sitä kehitettiin järjestelmällisesti. Tätä tarkoitusta varten nimitettiin ympäristöviranomaiset esimerkiksi kaikkiin tuotanto- ja logistiikkapaikkoihin, jotka ovat myös yhteyspisteitä kestävän kehityksen hallintaan omalla toimipaikallaan. Toimenpiteet koordinoidaan koko Kärcher-konsernille yhteiskuntavastuun ohjauskomiteassa. Tärkeimmät osat tässä ovat kolme strategista aihealuetta "Luonto, kulttuuri, yhteiskunta", "Tuotteet ja toimitusketjut" ja "Työntekijät"

 

Katse tulevaisuuteen

Vuoden 2025 kestävän kehityksen tavoitteiden avulla olemme yhdistäneet kolme aloitetta kestävyyden parantamiseksi. Ne perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja jatkavat kestävyysohjelmaa "Sustainability Excellence". Kolme aloitetta "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" ja "Social Hero" ovat sateenvarjo useille projekteille ja kohteille.

Yrityksen historia ja kestävän kehityksen nykyiset osa-alueet