Vaatimustenmukaisuus

Meillä Kärcherillä vaatimustenmukaisuus ja rehellisyys ovat työmme peruspilareita. Avoin ja läpinäkyvä vuorovaikutus on meille tärkeää. Tämä vaatii jokaisen työntekijän sitoutumista.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

"Luotettavuus, rehellisyys, läpinäkyvyys ja lahjomattomuus ovat menestymisemme kulmakiviä. Yhteistyömme ja viestintä liikekumppaneiden kanssa perustuvat niihin. Tehokas vaatimustenmukaisuuden hallinta ohjaa kaikkia päivittäisiä päätöksiämme. Perheyhtiönä ja globaalina markkinajohtaja, filosofiaamme ohjaavat erinomaiset tuotteet, oikeudenmukaisuus, luottamus ja arvot."

 

Hartmut Jenner
Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management
Alfred Kärcher SE & Co. KG

VAATIMUSTENMUKAISUUS KÄRCHERILLÄ

 

  • Globaalina yrityksenä liikekumppaneidemme, työntekijöidemme ja julkisen sektorin luottamuus meihin joka päivä on meille erittäin tärkeä. Ansaitaksemme tämän luottamuksen olemme perustaneet yrityskulttuurimme vahvasti läpinäkyvyyteen ja selkeään vastuuseen.
  • Lakien noudattaminen ja eettinen toiminta ovat perusedellytyksiä varmistaaksemme liiketoimintamme pitkän aikavälin menestymisen. Edellytämme, että Kärcherin vaatimustenmukaisuuden tulee sisältää kaikkien lakien, sisäisten määräysten, vapaaehtoisten sitoumusten ja eettisten periaatteiden täysi noudattaminen.
  • Yritys on perustanut Compliance Management System -hallintajärjestelmän, jonka avulla voidaan taata vaatimustenmukaisuus ja estää järjestelmälliset väärinkäytökset. Rehellisen käyttäytymisen perusperiaatteet ja toimenpiteet on määritelty eettisissä ohjeissamme.

  • Nämä periaatteet ovat olennainen osa yritysfilosofiaamme. Ne toimivat keskeisenä oppaana ja suojana Kärcherille, työntekijöillemme ja liikekumppaneillemme.
  • Tavoitteena on vakiinnuttaa ydinperiaatteemme pysyvästi, sekä tutkia ja parantaa niitä jatkuvasti. Tämä varmistaa, että toimimme aina rehellisesti.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN PERIAATTEET KÄRCHERILLÄ

Vaatimustenmukaisuusohjelma pohjautuu näihin kolmeen perusperiaatteeseen:

ESTÄ

Jokainen on vastuussa omista teoistaan ​​ja käytöksestään. Eettisen toiminnan perusta on lain vaatimusten, yrityksen sääntöjen ja ohjeiden sekä osastokohtaisten standardien ja sääntöjen tuntemus. Kärcher vaatii ja edistää jatkuvaa koulutusta kaikille työntekijöilleen mahdollisten rikkomusten ehkäisemiseksi, ja rehellisyyden sisällyttämiseksi päivittäiseen työhön.

TUNNISTA

Kärcherillä on nollatoleranssi rikkomusten suhteen. Huolimatta huolellisista ehkäisytoimenpiteistä ja kaikesta asianmukaisesta varovaisuudesta meidän on pysyttävä valppaina, jotta voimme tunnistaa riskit ajoissa ja estää (tahattomat) sääntöjen rikkomukset. Jos vaatimustenmukaisuuteen liittyen havaitaan epäsäännöllisyyksiä tai poikkeamia, siitä on viipymättä ilmoitettava Corporate Compliance -tiimille.

VASTAA

Arvioimme säännöllisesti Compliance Management System -järjestelmäämme, prosessejamme ja rakenteitamme varmistaaksemme niiden tehokkuuden ja myötävaikutamme näin jatkuvaan kehitykseen. Näistä yksityiskohtaisista tiedoista saamme huomattavaa hyötyä. Jokainen raportti on tärkeä, koska se auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset epäkohdat varhaisessa vaiheessa, ja toteuttamaan asianmukaisia ​​korjaavia toimenpiteitä.

RAPORTOINTI JA HUOMAUTUS

Vastuullinen ja laillinen toiminta on Kärcherillä etusijalla. Työntekijämme, liikekumppanimme ja kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista milloin tahansa, mikä helpottaa niiden havaitsemista. Tarkistamme kaikki saapuvat tiedot järjestelmällisesti ja luottamuksellisesti. Jos rikkomus tapahtuu, se tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti ja asianmukaiset ​​toimenpiteet tulee toteuttaa – erityisesti tälle loukkaukselle, mutta myös uusien rikkomusten estämiseksi.

 

Mitkä raportit ovat hyödyllisiä?

Epäilyttävät tapaukset ja lakien, toimintaohjeemme sekä sisäisten ohjeiden rikkomukset.

 

MITEN LÄHETÄN RAPORTIN TAI HUOMAUTUKSEN?

Tietoja voidaan toimittaa eri raportointikanavien kautta:

ONLINE-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

Raportit voidaan lähettää käyttämällä ulkoista ilmiantojärjestelmäämme. Tämä tehdään luottamuksellisesti, turvallisesti ja nimettömästi. Käytä seuraavaa linkkiä päästäksesi ilmiantojärjestelmään:

Ilmiantojärjestelmä

SÄHKÖPOSTI

Tietoja voi lähettää Kärcherin Corporate Compliance -tiimille seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

compliance@karcher.com

Lähetä sähköposti

HOTLINE

Ottaaksesi yhteyttä Kärcherin Corporate Compliance -tiimiin puhelimitse, soitathan:

+49 (7195) 14 1500

POSTITSE

Kärcher Oy
Corporate Compliance
Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi

YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT VAATIMUSTENMUKAISUUSASIOISSA

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@karcher.com