Vastuu toimitusketjuista ja tuotteista

Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset. Kärcher pyrkii kaikin tavoin huolehtimaan niistä ja varmistamaan, että tavarantoimittajamme tekevät samoin. Tarkistamme säännöllisesti tavarantoimittajiemme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardit. Tavoitteenamme on tehostaa kierrätystä innovatiivisilla puhdistusratkaisuilla, välttää kaikin tavoin mahdollisesti vaarallisia aineita, estää lapsityövoiman käyttö ja epäoikeudenmukaiset palkkausjärjestelmät ja siten vakuuttaa kriittisimmätkin kuluttajat.

Vastuu toimitusketjuista ja tuotteista

Laatu-, yhteiskuntavastuu-, ympäristö- ja työturvallisuusstandardit

Resurssien tehokas käsittely on ydinosaamistamme. Käytämme tätä kykyä tuotteidemme ja toimitusketjujemme kestävyyden parantamiseen.

Kuluttajat ovat nykyään kriittisiä. He esittävät nykyään enemmän kysymyksiä ennen ostamista kuin ennen. He haluavat tietää: Missä tuote on valmistettu? Ketkä ovat valmistaneet sen ja millaisissa olosuhteissa? Mistä materiaaleista se on valmistettu? Voiko sen aikanaan kierrättää? Kuinka tehokkaasti kone toimii? Kärcher ottaa nämä kuluttajien edut vakavasti, vastaa kysymyksiin ja antaa oikeat vastaukset.

Esitämme kysymyksiä myös toimittajillemme. Laatu-, yhteiskuntavastuu-, ympäristö- ja työturvallisuusstandardit tarkastetaan vuosittaisissa auditoinneissa. Edellytämme toimittajiltamme vaatimustenmukaisuussääntöjämme ja käytännesääntöjämme noudattamista.

Toimitusketjuun ja tuotteisiin kohdistuva työmme ja projektimme

Sustainable Supply Chain at Kärcher

Polkumme kestävään toimitusketjuun

Kestävä kehitys on keskeisessä roolissa Kärcherillä - eikä pelkästään omassa yrityksessämme. Me pidämme arvossa myös ympäristöystävällisiä aktiviteetteja, pitkäaikaisia kumppanuuksia, tiukkoja hyvinvoinnin standardeja sekä koko tuotantoketjun läpinäkyvyyttä.

Lue lisää>>

difference_01_2021_Plastics_1200x627

Aikaa kestävää muovia

Muovi saa nykyään osakseen paljon kritiikkiä, mutta monet kohteet eivät yksinkertaisesti ole toimivia ilman sitä. Monet muut kestäväksi väitetyt vaihtoehdot voivat vaikuttaa luontoon muulla tavoin. Seurataan paljon keskustelua herättävän materiaalin polkua.

Lue lisää kansainvälisiltä sivuiltamme>>

Mikä saa tuotteemme täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset?

Mikä saa tuotteemme täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset?

Siivous- ja kunnossapitotuotteiden tulee täyttää kestävän kehityksen vaatimukset monin tavoin. Niiden valmistaminen saa aiheuttaa vain vähän päästöjä. Niihin täytyy valita ympäristöystävällisiä materiaaleja. Lisäksi niiden tulee säästää energiaa ja vettä. Siksi Kärcherille vastuullisuus kattaa koneiden, tuotannon ja toimitusketjun kehittämisen aina oikeaan loppusijoitukseen asti – joten se ei pääty tehtaan porteille.

Lue lisää >>

Kärcherin kestävän kehityksen vaatimukset täyttävät pesuaineet: Konseptista sarjatuotantoon

Vastuullisuuden vaatimukset täyttävät pesuaineet: konseptista sarjatuotantoon

Nykyään pesuaineiden on täytettävä monia vaatimuksia. Ekologisesti kestävät prosessiratkaisut ovat yhä tärkeämpiä. Kärcher kohtaa tämän haasteen Winnendenin työmaan uusissa kemian- ja testilaboratorioissa. Katsaus kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien pesuaineiden kehitykseen.

Lue lisää >>

Kärcher Connected Cleaning

Cleaning on Demand: Tehokas, taloudellinen, kestävä

Tarpeisiin perustuvalla siivouksella pyritään välttämään turhan ajan ja rahan kulumista. Kun työtuntien määrää keskimääräisessä toimistotilassa voidaan vähentää 1 prosentilla, sähköä säästyy 194 000 kWh, vettä 4 576 000 litraa ja siivousaineita 46 000 litraa. Näin Cleaning on Demand yhdistää kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen toisiinsa.

Lue lisää kansainvälisiltä sivuiltamme >>

Sitoutuminen toimitusketjuihin ja tuotteisiin

The Kärcher repair promise

Kärcherin korjauslupaus

Resursseja säästävillä tuotteilla on pitkä käyttöikä. Tämän varmistamiseksi Kärcherin avoimuus huoltoon ja korjaukseen on otettu huomioon jo kehitysvaiheessa. Yli 50 000 huoltopistettä ympäri maailmaa varmistavat, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä tuotteisiinsa pitkällä aikavälillä ja voivat työskennellä tehokkaasti. Useimmat laitteet voidaan korjata, ja toimittaa asianmukaiset varaosat jopa kymmenen vuoden kuluttua. Mikä on tavoitteemme? Tuotteet, jotka on suunniteltu kestämään ja jotka voidaan korjata kestävyyden lisäämiseksi.

Kärcher imurit

Ympäristöystävälliset tuotteet

Kärcherillä yli 950 työntekijää työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa tehden jatkuvasti prosesseista ja tuotteista entistä tehokkaampia, jotta asiakkaamme voivat siivota energiaa ja resursseja säästäen. Tästä sai alkunsa eco!efficiency-tuotesarjamme ammattikäyttäjille. Myös kuluttajatuotteemme vakuuttavat energiatehokkuudellaan mm. taloudellisen sähkön- ja vedenkulutuksensa ansiosta.

Muovi – laatu ja kierrätys

Muovi – laatu ja kierrätys

Korvaamme teräksen osittain puhdistuslaitteissamme korkealaatuisella polypropeenimuovilla. Käytämme erittäin laadukasta, Technyl® 4earth® -teknologiaan perustuvaa kierrätettyä polyamidia painepesureiden suihkuputkien valmistamiseen. Kärcherin omat ja ulkoisilta toimittajilta hankitut muovikomponentit tarkastetaan säännöllisesti haitallisten aineiden varalta. Kehittämämme prosessin avulla voidaan hylätä osia muovituotannosta ja siirtää ne uudelleenkäytettäviksi omassa tuotantoprosessissamme.

Kärcherin sertifioidut tehtaat ympäri maailman

Sertifioidut tehtaat ympäri maailman

Integroidun laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmämme avulla voimme varmistaa prosessiemme ja suorituskykymme jatkuvan parantamisen. Tehtaamme Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa, Saksassa, Italiassa ja Kiinassa on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Saksan, Romanian ja Italian tehtaat on lisäksi sertifioitu ISO 50001 -energiantehokkuusstandardin mukaisesti.

> Lataa ISO 9001 -sertifikaatti
> Lataa ISO 14001 -sertifikaatti
> Lataa ISO 50001 -sertifikaatti

Korkeat vaatimukset tavarantoimittajille

Korkeat vaatimukset tavarantoimittajille

Jokaisen Kärcher-tavarantoimittajan on täytettävä tiukat kriteerit. Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja ja yrityskäyntejä erityisesti tuotantomateriaalimme toimittajille. Velvoitamme toimittajamme noudattamaan toimintaohjeitamme ja allekirjoittamaan käytännesääntömme. Toimittajien hallintaan käytetään standardoitua järjestelmäalustaa. Tämä tekee prosesseista läpinäkyvämpiä, alentaa kustannuksia ja tekee toimittajasuhteistamme kestävämpiä.

Kierrätettävät pakkaukset

Kierrätettävät pakkaukset

Hyvältä pakkaukselta vaaditaan paljon. Pakkausmateriaalien on myös täytettävä kestävän kehityksen vaatimukset. Tavoitteidemme mukaan vuoteen 2020 mennessä paperipohjaisten myyntipakkaustemme uudet materiaalit ovat peräisin yksinomaan kestävästä metsätaloudesta. Pakkaustemme kierrätyspaperipitoisuus on tällä hetkellä keskimäärin yli 80 prosenttia. Pakkauksemme ovat 95-prosenttisesti paperipohjaisia. Kaikki pakkaukset ovat täysin kierrätettäviä.

Kärcherin toimipiste Winnendenissä

Ympäristöystävälliset rakennukset

Noudatamme korkeita ympäristönormeja myös toimipisteidemme uudisrakentamisessa: puulastulämmitysjärjestelmä polttaa kuormalavoista peräisin olevaa jätepuuta CO2-neutraalilla tavalla Kärcherin uudessa laitoksessa Winnendenissä. Ilmastointijärjestelmän sähkö saadaan uuden toimistorakennuksen katolle sijoitetusta aurinkosähköjärjestelmästä. Tällä on suuri vaikutus, sillä uusiutuvien energialähteiden ja tehokkaan eristämisen ansiosta rakennukset alittavat Saksan energiansäästöasetuksessa määritellyt raja-arvot 20 prosentilla.


Ympäristötiedot

Tiedot vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä

Tiedot vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä

Ympäristöystävälliset tuotteet, palvelut ja prosessit on sisällytetty yhtiön toiminta-ajatukseen. Me täytämme Saksan sähkö- ja elektroniikkalaitelain (ElektroG) vaatimukset ja annamme asiakkaillemme seuraavat ilmoitukset:

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Kuluttajien on lain mukaan toimitettava laitteet jälleenmyyjän tai viranomaisten järjestämään keräyspisteeseen. Voit myös palauttaa vanhat laitteesi maksutta kaikille Kärcher Centereille ja Kärcherin lähetysvarastoille.

Huomaa, että kaupallisessa käytössä olleita sähkö- ja elektroniikkalaitteita (B2B) ei saa hävittää kunnallisten keräysjärjestelmien kautta. Annamme mielellämme lisätietoja sopivista hävittämisvaihtoehdoista.

Poista paristot ja akut aina kuin mahdollista ja hävitä ne kohdassa "Tietoa akkulainsäädännöstä" kuvatulla tavalla. Tietoja tallentavista laitteista on poistettava henkilötiedot.

Jäteastiakuvake merkitsee: Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Vanhat laitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanhat laitteet kierrätetään, ja ne sisältävät tärkeitä raaka-aineita.

REACH

Noudatamme asetusta tietojen toimittamisesta 33 §:n mukaisesti. Heti ensimmäisen ehdokasluettelon julkaisun jälkeen 28.10.2008 otimme yhteyttä toimittajiimme saadaksemme tarvittavat tiedot. Vastaamme viipymättä ehdokasluettelon lisäyksiin.

Saatavilla olevien tietojen mukaan lähes kaikki Kärcherin tuotteet sisältävät komponentteja, joissa lyijyä (CAS 7439-92-1) käytetään seosaineena, esimerkiksi messingissä, yli 0,1 prosentin pitoisuuksina. Jos tuotetta käytetään nimetyn käytön mukaisesti, näistä aineista ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Näiden aineiden käytössä noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Turvallisuusohjeita ei tarvita.

REACH

ErP Ecodesign -direktiivi

Lisätietoja EU-asetuksesta 666/2013 (pölynimureiden ekologisen suunnittelun vaatimukset, liitteessä I oleva 2 b artikla, valmistajien velvollisuus antaa tietoja), ota yhteyttä vastuulliseen Kärcher-huoltoosi.