Kärcherin vastuullisuus

Vastuullisuuden käsite on juurtunut Kärcherin perheyritykseen tiukasti. Otamme vastuun ympäristöstä, tuotteistamme, toimitusketjusta, yrityksestä, yhteiskunnasta ja henkilökunnastamme. Uskomme, että näin voimme vaikuttaa yhteiskuntaan, jossa elämme. Be the difference!

Otamme vastuun

Toimintamme keskiössä on yrityksen kehittäminen kestävästi ja ihmisiin suuntautuneesti. Haluamme edistää asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yrityksemme arvoja. Syynä tähän on selkeä sitoutumisemme yhteiskuntavastuuseen. Haluamme olla hyvä yrityskansalainen. Ja kannamme tämän vastuun erittäin vakavasti kaikilla yrityksen osa-alueilla. Yrityksemme olemassaolo perustuu menestyksekkäisiin tuotteisiin sekä rehelliseen ja luotettavaan kumppanuuteen asiakkaidemme, työntekijöidemme ja toimittajiemme kanssa. Lisäksi saamalla aikaan houkuttelevat työolosuhteet, pienentämällä liiketoimintamme ekologista jalanjälkeä ja käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti.

Olemme ottaneet kestävän kehityksen viestinnän kiteyttäväksi sloganiksemme "Be the difference". Tämä johtuu siitä, että haluamme vaikuttaa asioihin – ja olla alamme ykkönen. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet selkeät tavoitteet vuodelle 2025: Maailmanlaajuinen tuotantomme on CO2-neutraalia jo vuonna 2021. Tuotteissamme ja tuotepakkauksissamme keskitymme yhä enemmän muovin vähentämiseen ja kestävien raaka-aineiden hyödyntämiseen. Teemme vastuullisuudesta olennaisen osan koko toimitusketjua.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Kestävän kehityksen strategiamme osa-alueet


Me tuemme kulttuuria

"Kärcher on asettanut kestävän kehityksen strategiallaan 2025 tavoitteekseen keskittää sosiaalisen sitoutumisensa arvon säilyttämisen teemaan. Yksi alue, jolla tämä on jo osoittautunut menestyksekkääksi jo useiden vuosien ajan, on kulttuurllinen sponsorointi. Tämä tarkoittaa työtä historiallisten monumenttien ja rakennusten säilyttämiseksi maksutta.

Vuodesta 1980 lähtien olemme puhdistaneet yli 150 monumenttia ympäri maailmaa osana restaurointityöämme. Rooman Pyhän Pietarin aukion pylväikköjä, Rio de Janeirossa oleva Kristus Vapahtaja -patsas, yli 3300 vuotta vanha Memnonin kolossi Luxorissa Ylä-Egyptissä sekä presidenttien pääveistokset Rushmore-vuorella. Lista sisältää myös Aachenin tuomiokirkon ja Keisari Vilhelmin muistokirkon Berliinissä.

Orgaanisen kasvun ja mustan kerrostuman poistaminen auttaa varmistamaan muistomerkkien säilyvyyden tuleville sukupolville, sekä mahdollistaa entisöijille vahinkojen tunnistamisen ja korjaamisen helpommin. Hankkeiden läpimenoaika on noin kaksi vuotta, ja ne suunnitellaan ja toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä omistajien, muistomerkkisuunnittelijoiden, restauroijien ja taidehistorioitsijoiden kanssa."

Yleiskatsaus: Luvut ja faktat

Jos asettaa tavoitteita, niiden saavuttaminen täytyy voida mitata. Tämä koskee myös vastuullisuutta, koska ei riitä, että yritys vain antaa lupauksen. Meidän on seurattava strategiassa asetettuja tavoitteita ja mitattava jatkuvasti kestävän kehityksen suorituskykyämme.

Vuodesta 2014 lähtien olemme kirjanneet vastuullisuustavoitteidemme toteutumista johdonmukaisesti, yhdenmukaisesti ja täysin digitaalisesti kaikissa tuotanto- ja logistiikkakohteissamme maailmanlaajuisesti. Näin arvioimme esimerkiksihiilidioksidipäästöjä, veden ja energian kulutusta ja pakkausmateriaalien kehitystä.

Seuraamme myös ympäristölainsäädännön ja -standardien, kuten ISO 14001 -standardin, vaatimusten toteutumista standardoidulla ja täysin digitaalisella tavalla. Kaiken kaikkiaan noudatamme yli 10 000 asetusta ja velvoitetta.

Kun raportoimme avainluvuistamme, noudatamme Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeita.

Kestävän kehityksen luvut ja faktat: yleiskatsaus

Palkinnot


Kestävää kehitystä. Alusta alkaen.

Vastuun ottaminen on ollut olennainen osa Kärcherin yrityskulttuuria alusta alkaen. Alfred Kärcheriä ja hänen vaimoaan ohjasi oivallus siitä, että kestävä taloudellinen menestys on mahdollista vain ottamalla sosiaaliset kysymykset huomioon.

Vuonna 1939, kun innosti yritys muutti Winnendeniin, Alfred Kärcher rakensi oman jätevedenpuhdistamon yrityksen tiloihin. Vuonna 1940 hän perusti apua tarvitseville työntekijöille Alfred Kärcher -säätiön, joka valmisti leluja, joita työntekijöiden lapsille voitiin antaa joululahjoina vuosina 1943–1948.

Tätä seurasivat monet muut virstanpylväät. Näitä olivat muun muassa Kristuksen patsaan ensimmäinen laajamittainen puhdistushanke Rio de Janeirossa, yhtiön omien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotto yrityksen tiloissa, Kärcherin käytännesääntöjen julkaiseminen, energiatehokkaan tuotannon tutkimushankkeet, globaalin energianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ensimmäiset kierrätysmuovista valmistetut sarjatuotantotuotteet.

Alfred ja Irene Kärcher

Aloitteet ja yhteistyöt