Sivustomme käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä, jotta sivuston kaikki osat toimisivat oikein. Voit poistaa ja estää kaikki tämän sivuston evästeet, mutta kaikki sivuston osat eivät toimi oikein. Lisätietoja tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat lukemalla meidän tietosuojaselosteen.

Alkaali vannepuhdistusaine

Erityinen vanteiden puhdistus aine kaikille päällystetyille metalli- ja teräsvanteille. Hellä puhdistus poistaa pinttyneimmätkin tie- ja vanne- ja kumipölyn sekä jäämät tiesuolasta. Ei haitallista vaikutusta lattialle eikä vanteiden kaarille.

Tilausnumero: 6.295-401.0
Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
pH 13,5
Paino (sisältää tuotepakkauksen) (kg) 217
Tuote
 • Erittäin tehokas vannepesuaine
 • Poistaa luotettavasti jarrupölyn, rengasjäämät, suolajäämät ja kalkkitahrat
 • Hellävarainen puhdistus
 • Ei vahingoita päällystämättömiä betonilattioita ja teräksisiä polkupyörän luiskia.
 • Nopeavaikutteinen
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • Yli 90% biologisesti hajoavaa
 • NTA-vapaa
 Alkaali vannepuhdistusaine
 Alkaali vannepuhdistusaine
 Alkaali vannepuhdistusaine
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Vanteiden puhdistus