Sivustomme käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä, jotta sivuston kaikki osat toimisivat oikein. Voit poistaa ja estää kaikki tämän sivuston evästeet, mutta kaikki sivuston osat eivät toimi oikein. Lisätietoja tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat lukemalla meidän tietosuojaselosteen.

Tehokas vanteiden puhdistaja

Erittäin tehokas vanteiden puhdistusaine. Tehokas vaahto tarjoaa hellää puhdistusta kaikille normaaleille vannetahroille mm. vanne- ja kumipölylle ja tiesuolalle yms.

Tilausnumero: 6.295-452.0
Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
pH 0,3
Paino (sisältää tuotepakkauksen) (kg) 233,8
Tuote
 • Erittäin tehokas vannepesuaine
 • Poistaa luotettavasti jarrupölyn, rengasjäämät, suolajäämät ja kalkkitahrat
 • Nopeavaikutteinen
 • Hellävarainen puhdistus
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • NTA-vapaa
 Tehokas vanteiden puhdistaja
 Tehokas vanteiden puhdistaja
 Tehokas vanteiden puhdistaja
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Vanteiden puhdistus