Loading
Kärcher
Kärcher
Lattojen ja tiilien puhdistusaine, 20 l 62954190 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/ajoneuvo/lattojen-ja-tiilien-puhdistusaine-62954190.html Tämä hapan laattojen ja tiilien tiiviste puhdistuaine poistaa nopeasti ja helposti rasvan, lian ja vahan samalla estäen ruosteen muodostumista.

Lattojen ja tiilien puhdistusaine, 20 l

Tämä hapan laattojen ja tiilien tiiviste puhdistuaine poistaa nopeasti ja helposti rasvan, lian ja vahan samalla estäen ruosteen muodostumista.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Tuote
 • Tehokas, hapan puhdistusaine pesuhalleihin ja pesujärjestelmiin
 • Poistaa nopeasti ja tehokkaasti kalkki, öljy, rasva ja ruostekertymät sekä puhdistusainejäämät
 • Irroittaa luotettavasti sitkeimmätkin kalkkikertymät
 • Soveltuu perus- ja säännölliseen puhdistukseen
 • Nopeavaikutteinen
 • Miellyttävä, raikas tuoksu
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • NTA-vapaa
 • Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
 Lattojen ja tiilien puhdistusaine, 20 l
 Lattojen ja tiilien puhdistusaine, 20 l
 Lattojen ja tiilien puhdistusaine, 20 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Pesuasennus ja pesuhalli