Loading
Kärcher
Kärcher
Kiteyttävä aine, 10 l 62952840 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/lattia/hoitoaine/kiteyttaevae-aine-62952840.html Kiteyttävä aineliuos hoitavat kovakalkkilattiat kuten marmorin ja valukiven. Aineella käsitellyt laittiat ovat kovemmat ja vesikestävämmät.

Kiteyttävä aine, 10 l

Kiteyttävä aineliuos hoitavat kovakalkkilattiat kuten marmorin ja valukiven. Aineella käsitellyt laittiat ovat kovemmat ja vesikestävämmät.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Tuote
 • Tehokas kiteytymätön neste kaikille kalkkipitoisille lattioille, kuten marmori, sementtimosaiikkilaatat ja valukivi
 • Tuottaa kestävän pinnan puristamalla kiveä
 • Antaa pinnoille uuden kiillon
 • Kiven luonne säilyy
 • Tekee jatkossa pintojen puhdistamisesta helpompaa (vähemmän kertynyttä likaa)
 • Erityisen riittoisa
 • Käytön jälkeen heti uudelleen käytettävissä
 • NTA-vapaa
 Kiteyttävä aine, 10 l
 Kiteyttävä aine, 10 l
 Kiteyttävä aine, 10 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H302 Haitallista nieltynä.
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Kalkkikivilattiat