Loading
Kärcher
Kärcher
Vaahdon estoaine, 2.5 l 62913890 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/matto/vaahdon-estoaine-62913890.html Erittäin tehokas vaahdonestoaine estämään vaahdon muodostusta vesikattiloissa.

Vaahdon estoaine, 2.5 l

Erittäin tehokas vaahdonestoaine estämään vaahdon muodostusta vesikattiloissa.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 2,5
Tuote
 • Erittäin tehokas vaahdonestoaine
 • Estää vaahdon muodostumisen likavesisäiliössä
 • Ihanteellinen painehuuhtelulaitteissa, lattianpesukoneissa sekä märkä-kuivaimureissa.
 • Erityisen riittoisa
 Vaahdon estoaine, 2.5 l
 Vaahdon estoaine, 2.5 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H315 Ärsyttää ihoa.
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Auton sisäpesu
 • Märkäimurointi
 • Tekstiilipinnat
 • Osienpesu