Loading
Kärcher
Kärcher
Shampoo pulveri, 20 kg 62955370 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/painepesuri/shampoo-pulveri-62955370.html Erittäin tehokas pulveri öljyn, rasvan ja mineraalien poistoon. Sopii erityisesti moottorien ja autojen pesuun.

Shampoo pulveri, 20 kg

Erittäin tehokas pulveri öljyn, rasvan ja mineraalien poistoon. Sopii erityisesti moottorien ja autojen pesuun.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (kg) 20
Tuote
 • Tehokas shampoojauhe korkeapainepesuun
 • Irroittaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
 • Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
 • Nopeavaikutteinen
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • Fosfaatiton
 • Tehokas shampoojauhe korkeapainepesuun
 Shampoo pulveri, 20 kg
 Shampoo pulveri, 20 kg
 Shampoo pulveri, 20 kg
 Shampoo pulveri, 20 kg
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Ajoneuvot ja koneet
 • Auton/moottorin pesu
 • Osienpesu
 • Rasvanpoisto