Čistilo Ultra Foam RM 615

S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,033
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,107
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Značilnosti
 • Ekstra ojačevalec pene za močno, zelo učinkovito peno, ki se dobro oprime
 • Odstranjuje vse vrste tipične umazanije na vozilih kot so umazanija iz cestišč, prah, ostanke listja in biološke obloge.
 • Idealno za čiščenje vozil, motornih koles, avtodomov in plovil
 • Za uporabi s Kärcherjevimi šobami za peno
 • ne vsebuje NTA
 • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
 • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom in Kärcherjevo šobo za peno
 Čistilo Ultra Foam RM 615
 Čistilo Ultra Foam RM 615
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
 • Avtomobili
 • Motorna kolesa
 • Avtodomi
Dodatna oprema