Čistilo za motorna kolesa RM 44 G

Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 500
Embalažna enota (Kos(i)) 8
Teža (Kg) 0,562
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,719
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 70 x 240
Značilnosti
 • Izboljšana formula za moč - še posebej močna v boju proti trdovratnemu zavornemu prahu
 • Formula gela poskrbi za odličen kontakt s površino in za enostavno uporabo
 • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
 • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
 Čistilo za motorna kolesa RM 44 G
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
 • Dvokolesniki
 • Motorna kolesa
 • Kolesa
Dodatna oprema