RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-

Učinkovit, nežen koncentrat za visokotlačno čiščenje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za čiščenje vozil, ponjav in motorjev. Brez NTA.

Z alkalnim sredstvom PressurePro Active Cleaner RM 81, ki ne vsebuje silikona in ga je enostavno ločiti, ponuja Kärcher skoraj univerzalno visokotlačno čistilno sredstvo za široko paleto aplikacij. Primeren je za opravila v avtomobilski industriji, vključno s pranjem vozil in motorjev ali čiščenjem ponjav, kot tudi v kmetijstvu za strojno čiščenje. Živilska industrija ima prav tako koristi od visoko koncentrirane in hkrati materialu prijazne formulacije, ki brez truda odstrani olje, maščobo, sladkor in beljakoviname. Higiensko očistimo površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode, hladilnice v trgovskih kuhinjah, mesnicah in klavnicah. Poleg tega je naše alkalno čistilno sredstvo PressurePro Active Cleaner RM 81 primerno tudi za visokotlačno čiščenje z vročo vodo in se lahko uporablja v parni stopnji do 150 °C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 12,3
Teža vključno z embalažo (Kg) 3
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 120 x 280
Značilnosti
 • Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
 • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
 • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
 • Varuje material
 • Prijeten, svež vonj
 • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
 • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
 • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
 • Ne vsebuje fosfatov
 • Brez silikonov
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
 RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
 • Transportne storitve in transportne naprave
 • Pranje vozil in motorjev
 • Čiščenje delov
 • Razmaščevanje površin
 • Čiščenje ponjav
 • Čiščenje površin in tal