Postavitev pralnice

Pralnice za lastno uporabo so nepogrešljive v avtomobilskih delavnicah. Potrebne so za nego vozil, pranje delov in čiščenje vozil strank. Hkrati mora biti pralnica okolju prijazna, varna in učinkovita. To lahko dosežemo le s podrobnim in skrbnim načrtovanjem – od konstrukcije do tehnične opreme.

Car workshop wash bay

Zahteve in oprema: hitro in zanesljivo v lastni pralnici

Izkušnje kažejo, da pralnice avtodelavnice, ko so enkrat postavljene, uporabljajo praktično vsak dan vsi zaposleni v delavnici. Dobri rezultati pranja neposredno vplivajo tudi na kakovost dela v delavnici. Na ta način pralnica avtomobilske delavnice bistveno prispeva k zadovoljstvu strank, pomaga zagotavljati zvestobo in pritegne nove stranke.

Zahteve in delovanje pralnic v delavnicah

Kdor želi postaviti novo delavniško pralnico, mora najprej poskrbeti za vodnogospodarsko in gradbeno dovoljenje. Glavni pogoj za obratovanje pralnice je "dovoljenje za izpust" odpadne vode, ki nastane pri čiščenju, za katero je treba zaprositi pri vodnem organu. Poleg tega je treba pridobiti pravnomočno gradbeno in obratovalno dovoljenje. V primeru prenove obstoječih pralnic je potrebno le obvestiti pristojni organ.

Car workshop wash bay planning

Konstrukcijske zahteve za pralnice

Po pridobitvi potrebnih dovoljenj je treba upoštevati posebne zahteve v zvezi s konstrukcijsko zasnovo pralnice, na primer ločevanje pralne in padavinske vode. Zagotoviti je potrebno, da pri nepokritih pralnicah v notranjost ne teče deževnica ali staljena voda iz sosednjih območij. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost preobremenitve sistemov za ločevanje odpadne vode. To pa pomeni, da mora zasnova ozemljitvene plošče pralnice zagotavljati zadosten naklon proti odtoku. Voda za pranje v nobenem primeru ne sme pronicati v tla ali v vodna telesa zunaj bazena za pranje. Preko samega odtoka mora biti omogočena vožnja vozil. Za izdelavo vodotesne temeljne plošče, ki je odporna na mehanske obremenitve, je dovoljen vodoodporen beton (npr.: B 25/WU) ali asfalt kot pri gradnji cest. Pomembno: obstoječe pralnice je treba redno pregledovati z vizualnim pregledom glede razpok ali drugih poškodb. Če je ozemljitvena plošča poškodovana, jo je treba takoj zapečatiti v skladu s strokovnimi standardi.

Automotive garage transport

Čiščenje odpadne vode: lovilec umazanije, separator lahkih tekočin, separator olja itd.

Poleg tega je za vsako pralnico potreben lovilec umazanije, v katerem se lahko usedejo suspendirane snovi, ki jih prenaša voda za izpiranje. Predhodni lovilec za grobo ločevanje znatnih količin suspendiranih snovi je običajno nameščen pred lovilcem. Zmanjša potrebne napore pri čiščenju in odstranjevanju, zato se dodatni stroški hitro odpravijo. Zagotoviti je treba tudi separator lahkih tekočin za olja in goriva, ki mora biti opremljen z revizijskim oziroma kontrolnim jaškom za redni pregled odpadne vode. Pralni prostor zahteva tudi koalescenčni separator za obdelavo emulgiranih tekočin.

Car workshop wash bay cleaning 02

Protihrupna zaščita pralnic v delavnicah

Na koncu je treba preveriti tudi lokalno obremenitev s hrupom, ki jo povzroča delovanje pralnice. Morebitno motenje lokalnih prebivalcev pa je mogoče zlahka zmanjšati s protihrupno zaščito. Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, lahko začnemo razmišljiati o sami tehnologiji čiščenja.

3

Izbira čistilne tehnologije za pralnice: stacionarna ali mobilna?

Na pralnicah, ki se ne uporabljajo za pogodbeno čiščenje, se običajno uporabljajo visokotlačni čistilniki s hladno in/ali toplo vodo. Tukaj lahko izbirate med stacionarnimi in mobilnimi stroji.

Stacionarni visokotlačni čistilniki

Če ima vse osebje delavnice dostop do prostora za pranje, mora biti tehnologija pranja zasnovana tako, da je samoumevna in da se izključi možnost napak pri delovanju. Pri tem je stacionarni visokotlačni čistilnik primernejša izbira v primerjavi z mobilnimi stroji, še posebej tam, kjer je na voljo potreben prostor. Prednost je, da lahko stroj namestite v tehnološki prostor, ki ni dostopen vsem. Tam lahko uslužbenec, odgovoren za tehniko pranja, nastavi vrsto programa, pritisk curka, doziranje pralnih kemikalij in trajanje pralnega časa na stroju. Te različne prednastavljene programe pomivanja je mogoče aktivirati prek ločenega krmilnega terminala v prostoru za pranje. Tako se izognete delovnim nesrečam, ne glede na to, koliko zaposlenih uporablja pralnico, in preprečite poškodbe vozil in delov strank, ki jih povzroči manj izkušeno osebje v delavnici. Poleg tega se zaradi krajših časov namestitve priporočajo stacionarni visokotlačni čistilniki povsod, kjer pralnica deluje več ur vsak dan in je treba očistiti veliko število vozil in delov.

Stationary high-pressure cleaners

Mobilni visokotlačni čistilniki

Če pralnico uporabljate le občasno, za manjše delavnice zadostuje mobilni visokotlačni čistilnik s hladno ali toplo vodo za pranje delov ali vozil. Odvisno od razpoložljive infrastrukture in zahtev glede zmogljivosti lahko visokotlačni čistilniki delujejo na elektriko ali na bencin ter dizel. Njihova prednost je, da zavzamejo malo prostora, saj posebna tehnološka soba ni potrebna. Vendar mobilni stroji vedno zahtevajo daljši čas nastavitve. Poleg tega obstaja določena nevarnost nesreč zaradi ležečih električnih vodov, vodovodnih in visokotlačnih cevi.

Mobile high-pressure cleaners
Car workshop wash bay

Hladno, vroče, para

Za izbiro ustrezne tehnologije čiščenja se postavlja vprašanje, ali je visokotlačni čistilnik brez ogrevanja ali naj bo opremljen z oljnim ali plinskim gorilnikom ali električnim grelnikom vode. Za odgovor na to vprašanje je treba upoštevati infrastrukturo delavnice – oskrbo z elektriko, plinom ali oljem – ter njeno učinkovitost. Če se za ogrevanje vode uporablja plin ali olje, mora biti za stacionarne stroje na voljo priključek na dimnik. Če je potrebno opraviti tudi veliko število pranj motorja, je smiselno razmisliti o visokotlačnem čistilniku s toplo vodo in dodatno parno stopnjo. Vendar pa sme takšne stroje uporabljati samo usposobljeno osebje zaradi nevarnosti nesreče. Stroji s hladno vodo pa so primerni za pranje karoserije. Poleti hladijo vroče dele karoserije, tako da voda za pranje ne izhlapi in lahko dlje časa zrahlja oprijeto umazanijo.

Car workshop wash bay cleaning agent

Čistilna sredstva

V idealnem primeru je mogoče tlak in temperaturo vode regulirati na cevnem ali visokotlačnem čistilniku glede na vrsto umazanije, tako da je mastno umazanijo zelo enostavno odstraniti s povišanjem temperature vode za pranje. V primeru zelo trdovratne umazanije se dodatno uporabijo čistilna sredstva. V ta namen obstajajo univerzalna ali posebna čistila. Njihova uporaba in regulacija morata biti čim enostavnejša preko stroja, da preprečimo nepravilna ali prevelika odmerjanja. Da bi zagotovili, da kemikalije za pranje ne vplivajo na delovanje lahke tekočine ali koalescenčnega separatorja, proizvajalci pralne opreme ponujajo usposabljanje ali obsežna navodila za njihovo uporabo. Bistveno je, da se te ponudbe izkoristijo.

Car workshop wash bay ergonomics

Ergonomija

Ne glede na to, ali uporabljamo stacionarni ali mobilni visokotlačni čistilnik, moramo biti pozorni na ergonomijo orodij in pripomočkov. Tako je mogoče zanesljivo preprečiti telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi prekomerne, neprekinjene obremenitve. Izognemo se tudi simptomom utrujenosti, ki povečujejo verjetnost napak in s tem poškodb.

Setting up a wash bay

Dodatna oprema

Izbira dodatkov je odvisna od načrtovane uporabe in želenega uspeha pranja. Razpršilnik s peno, vrtljive krtače za pranje ali zglobne ščetke za pranje podvozja ali strehe so idealne za čiščenje vozil. Pršilni nastavki z različnimi koti pršenja pa se po drugi strani prednostno uporabljajo za delno pranje.

Primerni izdelki za vaše področje uporabe