Skladnost in integriteta

Skladnost in integriteta sta temeljna vidika našega dela pri Kärcherju. Za nas je pomembna odprta in transparentna komunikacija. To zahteva predanost vsakega od nas.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

"Verodostojnost, poštenost, preglednost in integriteta so temelj našega uspeha. Na njih temeljijo naši podvigi sodelovanja in komunikacija z našimi poslovnimi partnerji. Učinkovito upravljanje skladnosti je torej del vseh naših vsakodnevnih odločitev. Kot družinsko podjetje in vodilno na svetovnem trgu našo filozofijo poganjajo odlični izdelki, poštenost, zaupanje in vrednote."

 

Hartmut Jenner
Glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora
Alfred Kärcher SE & Co. KG

SKLADNOST PRI KÄRCHERJU

 

  • Kot globalnemu podjetju je za nas zelo pomembno zaupanje, ki nam ga vsak dan izkazujejo naši poslovni partnerji, zaposleni in javnost. Da bi pridobili to zaupanje, smo našo korporativno kulturo trdno zasnovali na preglednosti in jasnih odgovornostih.
  • Skladnost s pravnimi predpisi in etično ravnanje sta naša temeljna predpogoja za zagotavljanje dolgoročnega uspeha našega poslovanja. Določamo, da mora Kärcher skladnost vključevati popolno skladnost z vsemi zakoni, internimi predpisi, prostovoljnimi zavezami in etičnimi načeli.

  • Podjetje je vzpostavilo sistem upravljanja skladnosti, da bi lahko zagotovilo skladnost in preprečilo sistematično napačno ravnanje. Temeljna načela in ukrepi za pošteno ravnanje so določeni v našem kodeksu ravnanja.

  • Ta načela so sestavni del naše korporativne filozofije. Služijo kot ključno vodilo in zaščitni mehanizem za Kärcher, naše zaposlene in naše poslovne partnerje.

  • Cilj je trajno vzpostaviti naša temeljna načela ter jih nenehno pregledovati in izboljševati. To zagotavlja, da vedno delujemo pošteno.

NAČELA SKLADNOSTI ZA KÄRCHER

Program skladnosti temelji na treh temeljnih načelih:

PREPREČITI

Vsak je odgovoren za svoja dejanja in ravnanja. Temelj etičnega ravnanja je poznavanje zakonskih zahtev, pravil in smernic podjetja ter standardov in pravil oddelka. Kärcher zahteva in spodbuja stalno usposabljanje za vse zaposlene, da bi preprečili morebitne kršitve in vgradili integriteto v vsakodnevno delo.

ZAZNATI

Kärcher ima politiko ničelne tolerance do kršitev. Zato moramo biti kljub skrbnim preventivnim ukrepom in vso potrebno previdnostjo pozorni, da pravočasno prepoznamo tveganja in preprečimo (nenamerne) kršitve skladnosti. Če so ugotovljene kakršne koli nepravilnosti ali odstopanja v zvezi s skladnostjo, je treba o tem nemudoma obvestiti skupino za skladnost poslovanja.

UKREPATI

Redno pregledujemo naš sistem upravljanja skladnosti, procese in strukture, da zagotovimo njihovo učinkovitost in s tem prispevamo k stalnemu razvoju. Iz znanja, pridobljenega s temi podrobnimi informacijami, imamo precejšnje koristi. Vsako poročilo je pomembno, ker nam pomaga prepoznati morebitne pritožbe v zgodnji fazi in izvesti ustrezne popravne ukrepe.

ZAKAJ PRIJAVITI KRŠITVE ALI ODDATI PRITOŽBE?

Odgovorno in zakonito ravnanje je za Kärcher glavna prioriteta. Naši zaposleni, poslovni partnerji in tretje osebe lahko kadar koli prijavijo morebitne kršitve, da jih tako lažje odkrijemo. Sistematično in zaupno preverjamo vse dohodne informacije. Če pride do kršitve, jo je treba čim prej obravnavati in izvesti ustrezne ukrepe – zlasti za to kršitev, pa tudi za preprečitev nadaljnjih kršitev.

 

Katere prijave so smiselne?

Sumljivi primeri in kršitve zakonov, našega kodeksa ravnanja in notranjih smernic.

KAKO ODDAM PRIJAVO ALI PRITOŽBO?

Informacije je mogoče predložiti prek različnih kanalov za poročanje:

SPLETNI SISTEM

Prijave lahko oddate z uporabo našega zunanjega sistema za prijavo nepravilnosti. To poteka zaupno, varno in anonimno. Za dostop do sistema prijav uporabite naslednjo povezavo:

Sistem prijav

E-NASLOV

Informacije lahko pošljete Kärcherjevi korporativni skupini za skladnost na naslednji e-poštni naslov: compliance@vertrieb.kaercher.com

 

Pošlji e-pošto

KLICNA ŠTEVILKA

Za stik s Kärcherjevo skupino za skladnost poslovanja po telefonu pokličite:

+49 (7195) 903 - 3968

 

POŠTNI NASLOV

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Compliance
Friedrich-List-Strasse 4
Winnenden 71364

STIK ZA SKLADNOST PODJETJA

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@de.kaercher.com