Korkeapainepesun turvallisuus rakentuu huolellisesti suunnitelluista yksityiskohdista

Korkeilla paineilla työskenneltäessä pistoolipesut vaativat erityistä huolellisuutta.

Korkeilla paineilla työskenneltäessä pistoolipesut vaativat erityistä huolellisuutta. Pesupistoolin tulee aina soveltua käytettävälle työpaineelle ja suuttimet on valittava niin, että takaiskuvoima ei ylitä 250 N.

Koulutettu henkilöstö, henkilökohtaiset suojaimet ja toimiva laitteisto muodostavat turvallisuuden kulmakivet  

Suomen työturvallisuuslainsäädäntö antaa monille toimialoille hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, millaista ammattipätevyyttä ja turvallisuuskoulutusta työn suorittajalta vaaditaan. Useimmin käytetty esimerkki on sähköala. Vastaavaa menettelyä on esitetty myös painevesitöille. Toistaiseksi tällaista ei ole kuitenkaan saatu aikaan, vaan koulutus on hoidettu alan työantajien ja laitetoimittajien yhteistyönä.  
 
Kun vedenpaine on 1000 baarin luokkaa ja vedentuotto yli sata litraa minuutissa, puhutaan voimista, jotka saavat irti päästessään tuhoa aikaan. Suora vesisuihku leikkautuu suojaamattomien vaatteiden läpi hetkessä ja liitoksesta irronnut letku muodostaa piiskan, jonka iskuvoima voi olla vielä kymmenen metrin päässä satoja kiloja. 

Teollisuuden kunnossapitotöissä ja julkisivusaneerauksissa käytetään usein painetta, joka on 700–1000 baarin luokkaa. Ultrakorkeapainepesusta puhutaan, kun paine ylittää 1700 baaria. Kun painetta nostetaan 3000 baarin paikkeille, riittää veden voima esimerkiksi sillan betonikannen piikkaamiseen. Tyypillisessä kotitalouskäyttöön suunnitellussa painepesurissa veden ulostulonopeus suuttimen päässä on 150 m/s luokkaa ja veden iskuvoima vähenee nopeasti, kun etäisyys putken suulta pestävään pintaan kasvaa. Korkeapainelaitteilla on suuremmat nopeudet ja sitä myötä myös pidemmän suoja-alueet. Tuhannen baarin korkeapainelaitteella vastaava veden nopeus on noin 400 m/s ja mentäessä 3000 baariin on ulostulossa nopeutta 690 m/s.

Paine on vain yksi osa riskiluokitusta

Kärcherin avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki painottaa suojavarusteiden ja perehdytyksen merkitystä kaikissa korkeapainetöissä. Kehittyneen ohjaustekniikan ansiosta yhä useammat korkean riskin työvaiheet voidaan suorittaa niin, että käyttäjä ei ole välittömästi veden suihkutuspisteen lähellä. Tämä ei ole kuitenkaan vähentänyt suojavarusteiden merkitystä. 

"Jo 500 baarin paineella saadaan vahinkoa aikaan, jos se pääsee hallitsemattomasti irti. Veden voima riippuu monesta tekijästä: paineesta, veden määrästä ja suuttimen tyypistä. Esimerkiksi 3000 baarin laitteella vesi hajoaa nopeammin sumuksi, joten 1000 baarin laitteella voi olla ihmisen kehoon osuessaan suurempi iskuvoima pidemmällä etäisyydellä."

Korkeapaineyksikön valmistaja antaa vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, joka kattaa toimitettavan laitteiston varusteineen. Puhdistuskohteen urakoitsijalla on vastuu siitä, että laitteiston kanssa käytetään sen kanssa yhteensopivia ja kuhunkin työvaiheeseen soveltuvia varusteita. Tähän kuuluu esimerkiksi letkujen paineluokitus sekä pesupistoolien rakenne. Kun järjestelmän takaiskuvoima ylittää 250 N, ovat pistoolityöt kokonaan kiellettyjä.

"Nämä on syytä varmistaa joka kerta, vaikka olisi kyse kuinka lyhyestä työstä. Jos käytetään lyhyitä pesupistooleja, niin niissä täytyy olla kahdella kädellä käytettävät kytkimet. Näin estetään vesisuihkun osuminen vapaana olevaan käteen. Ja kun takaiskuvoima kasvaa riittävän suureksi (yli 150 N), vaaditaan pesupistooli, jossa on olkatuki. Se parantaa turvallisuuden lisäksi myös työergonomiaa", Tomi Peltomäki selvittää.   

Henkilökohtaiset varusteet riskiluokan mukaan

Henkilökohtaisiin suojavarusteisiin kuuluu tyypillisesti jalkineet, essu, käsineet, käsivarsisuojat, silmäsuojus ja kuulosuojaimilla varustettu kypärä. Jalat voidaan suojata joko erillisillä turvajalkineilla tai kenkien päälle aseteltavilla suojilla. Varsinaisena työasuna käytetään yleensä tarkoitukseen sopivaa haalaria.

"Samoin kuin paineletkut, niin myös suovarausteet tulee mitoittaa tehtävän työn mukaan. Kärcherin myyntivalikoimassa olevat, ruotsalaisen TST:n varusteet on värikoodattu, mikä helpottaa niiden valintaa. Punaiset tuotteet sopivat painetöihin aina 3000 baariin saakka ja harmailla tuotteilla on pienempi suojausluokka. Jokaiseen varusteeseen on kiinnitetty selkeä infotaulukko, jossa on kerrottu sen suojausominaisuudet", Tomi Peltomäki opastaa.

Eri suojausluokan varusteita ylleen sovittamalla huomaa nopeasti niiden eron. Tekstiilien painot ovat samaa luokkaa, mutta järeämpään käyttöön tarkoitetussa tuotteissa olevat jäykisteet rajoittavat käyttäjän liikkuvuutta.

"Tämän vuoksi varusteet kannattaa valita aina käyttötarpeen mukaan. Jos noita 3000 baarin töitä tehdään harvemmin, niin varataan mieluummin siihen omat varusteet. Muissa töissä voidaan sitten käyttää kyseisen suojausluokan vaatimukset täyttäviä varusteita. Ne mahdollistavat paremman liikkuvuuden ja ovat myös hankintahinnaltaan edullisempia."

Myös kuulonsuojaus on kaikissa painetöissä tärkeää. Desibelit saattavat nousta jopa yli 130:n, joten suojausluokka on valittava sen mukaan. Tomi Peltomäki suosittelee radiopuhelimella varustettuja malleja. Töitä tehdään aina pareittain, joten nopea kommunikointi on tärkeää erityisesti poikkeustilanteissa.

Suojavarusteet ultrakorkeapainepesuun

Tomi Peltomäki kertoo, että alan toimijat ovat ​omaksuneet​ hyvin asianmukaisten suojavarusteiden merkityksen. Työasun pukeminen vie pari minuuttia eikä korkeita pesupaineita käytettäessä ole niin pientä työsuoritusta, että se​ tehtäisiin​ suojautumatta.

Ultrakorkeapainepesun suojavarusteiden värikoodaus

Suoja-asujen värikoodaukset helpottavat niiden valintaa. Korkeimman suojausluokan (3000 baaria) varusteet ovat punaisia. Kuvan harmaat asusteet täyttävät 500 baarin suojausluokan vaatimukset.

Kehittynyt ohjaustekniikka parantaa turvallisuutta

Kärcherin WOMA-korkeapaineyksiköissä on lukuisia pieniä yksityiskohtia, joilla voidaan parantaa työturvallisuutta. Yksi näistä on paineenhallinta-automatiikka, joka mahdollistaa useammalla pesupistoolilla työskentelyn niin, että järjestelmään paine-erot pysyvät aina hallinnassa.

"Tyypillinen vaaranpaikka tulee siinä, että yksi käyttäjä käynnistää tai sammuttaa suihkun, jolloin äkillinen painevaihtelu vaikuttaa muiden käyttäjien pesupistooleihin. Pahimmillaan käyttäjä voi menettää tasapainonsa, jos järjestelmän venttiilit aiheuttavat liian suuria paineen heittelyitä eri linjoja avattaessa ja suljettaessa. WOMAn järjestelmässä painevaihtelu on maksimissaan 10 %, joten myös neljällä pesupistoolilla työskentely käy turvallisesti. Monikäyttömahdollisuus tulee aina tarkistaa laitteen käyttöohjeista", Tomi Peltomäki muistuttaa.

Kaikki WOMAn korkeapaineyksiköt on varustettu ohjaustekniikalla, jolloin laitteiston käynnistäminen onnistuu ainoastaan käyttäjän omalla RFID-tunnistella. Näin estetään laitteiston tahaton käynnistyminen ja korkeapainelaitteistolla varustettu ajoneuvo voidaan jättää turvallisesti esimerkiksi siirtoajoon, säilytykseen tai huoltoon. 

Huollon merkitys korostunut

Korkeapainelaitteistoissa kuluvin elementti ovat letkut. Niiden maksimi käyttöikä on kuusi vuotta ja sen laskemisessa otetaan huomioon myös varastointiaika. Letkujen valmistuspäivän lisäksi niissä tulee olla näkyvissä myös paineluokka. Sekaantumisvaaran välttämiseksi 1000 ja 3000 baarin letkut on yleensä varustettu erilaisilla liittimillä. 
 
"Letkut testataan aina 1,5–2 kertaa suuremmalla maksimipaineella, joten niissä on hyvä turvamarginaali. Niiden käyttö on kuitenkin rajua ja paineen lisäksi rasitusta tuovat siirtelyt karkeilla pinnoilla, kuljettaminen ja varastointi. Huolellinen kuivaus ja säilytys pidentää letkujen käyttöikää, mutta niillä on tietty käyttöikä, jonka jälkeen ne vaihdetaan uusiin. Useita korkeapainelaitteistoja operoiva yritys voi käyttää letkuihin satoja tuhansia euroja vuodessa, joten ne ovat merkittävä kuluerä ja niiden huolellinen käsittely on jo tältäkin kantilta tärkeää", Tomi Peltomäki kertoo.

Vaikka letkujen ja liittimien hajoaminen on harvinaista, täytyy siihenkin varautua. Letkuvedot ovat pesukohteissa suoja-aluetta, jolle ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Kun liitoskohdat varustetaan letkusieppareilla, ei rikkoutunut tai puutteellisesti kiinnitetty liitin yleensä aiheuta muuta harmia kuin kastuneen ympäristön. Yksi työturvallisuutta ja työtehoa parantava pieni oivallus on pyörivä DSA-liitin. Se estää ilmiötä, jossa käytössä olevat letkut kiertyvät spiraalille.

Tomi Peltomäki kertoo, että Kärcherin WOMA-laitetoimituksiin kuulu aina ostajan henkilöstön koulutus, jossa käydään läpi sekä järjestelmän toiminnot että yleiset korkeapainetyöhön liittyvät turvallisuusasiat.

"Lisäksi rakennamme aina asiakkaan tarpeita vastaavan huoltopaketin. Se sisältää tarvittavat huolto- ja tarkistustoimenpiteet ja varmistaa, että vuosiakin vanha laite toimii suunnitellusti ja täyttää voimassa olevat työturvallisuusnormit. Suomen lainsäädännöstä ei löydy suoraa ohjeistusta huoltotoimenpiteille, joten olemme tehneet ne saksalaisen BGR 500 -turvallisuusnormin mukaan. Se on yksi Euroopan parhaita ja sopii hyvin myös meidän olosuhteisiin."

Lämmönvaihtimien pesu vaatii erikoista huolellisuutta

Laitetekniikan kehittyessä vaarallisimmat työvaiheet on voitu siirtää etäkäyttöön ja vähentää esimerkiksi pistoolipesua vaativia työvaiheita. Laajemmat yhtenäiset kohteet, kuten esimerkiksi paperiteollisuuden ja voimalaitosten säiliöt pestään erillisellä, kaukokäynnistettävällä pesupäällä, joka asennetaan säiliön sisälle. Pistoolipesua tarvitaan kyseisissä kohteissa usein enää yksityiskohtien viimeistelyyn. Säiliön sisällä suoritettavat työtunnit ovat näin vähentyneet radikaalisti.  
 
Tomi Peltomäen mukaan yksi korkeimman riskiluokan korkeapainetöitä on putkilämmönvaihtimien puhdistus. Näitä kohteita on paljon esimerkiksi paperi- ja kemianteollisuudessa.

"Lämmönvaihtimissa on tyypillisesti halkaisijaltaan pieniä putkia, joihin mennään pesuletkulla kymmeniä metrejä sisään. Jos putki on tukossa, niin vesisuihku ampuu samalla voimalla takaisin. Henkilökohtaiset suojavarusteet, letkusiepparit, suuttimen valinta ja käytettävät työmenetelmät ovat noissa kohteissa korostetun tärkeitä. Olemme kehittäneet erilaisia ajosuuttimia, joilla vesisuihku ohjataan niin, että pesuputki kulkee turvallisesti lämmönvaihtimessa eteenpäin. WOMAn valikoimaan kuuluvat myös alan markkinajohtaja PEINEMANNin syöttölaitteet, joilla työt voidaan hoitaa turvallisesti etäkäytöllä."

Käyttäjää opastavat, useita kielivaihtoehtoja sisältävät ohjauspaneelit parantavat korkepainepesun turvallisuutta

Käyttäjää opastavat, useita kielivaihtoehtoja sisältävät ohjauspaneelit parantavat korkepainepesun turvallisuutta. Laite informoi mahdollisista poikkeamista ja järjestelmän käynnistäminen vaatii aina RFID-tunnistautumisen.

Turvavarusteet tulee olla varustettu hyväksymismerkinnällä sekä paineluokalla

Turvavarusteet tulee olla varustettu hyväksymismerkinnällä sekä paineluokalla, joka kertoo suojaustason pistemäistä ja pyörivää pesusuihkua vastaan.

Lue lisää aiheeseen liittyen

WOMA ultrakorkeapaine

WOMA Ultrakorkeapaine

WOMA on vuonna 1962 perustettu, Saksan Duisburgissa toimiva yritys, joka valmistaa korkeapainepesureita ja -pumppuja. Valikoimasta löytyy korkeapaine- ja UHP-pumppuja aina 4000 bariin asti.

Lue lisää >

 Ensimmäinen WOMA EcoMaster ZWG -korkeapaineyksikkö Suomeen

Ensimmäinen WOMA EcoMaster ZWG -korkeapaineyksikkö Suomeen

Laitetta tullaan käyttämään pääasiassa voimalaitosten ja teollisuuden kunnossapitokohteissa. Näitä ovat muun muassa voimalaitoskattiloiden, kemiateollisuuden säiliöiden sekä erilaisten putkistojen korkeapainepuhdistus.

Lue lisää >

WOMA ultrakorkeapainepumput

WOMA: Water as atool

Tutustu WOMA by Kärcher Group -yrityksen englanninkielisiin sivuihin >