RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum

Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)

Specifikációk

Műszaki adatok

Kiszerelés nagysága (l) 5
Csomagolási egység 1
Csomagolási súly (kg) 4,6
Tulajdonságok
 • maradvány nélkül, csíkmentesen száradó tisztítás
 • Eltávolítja a fékport, guminyomot, téli sólerakódásokat, havat és sarat
 • kellemes, friss citrus illat
 RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum
 RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
 • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek