RM 731 Zsír- és fehérjeoldó, 5l

Eltávolítja a legerősebb zsír-, fehérje-, olaj és rozsda által okozott szennyeződéseket a padlóról, munkafelületekről, gépekről. (különösen élelmiszeriparban történő felhasználásra. Egyszerűen alkalmazható és anyagkímélő.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kiszerelés nagysága (l) 5
Csomagolási egység 1
ph-érték 13,1
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 190 / 140 / 250
Tulajdonságok
 • Hatékony magasnyomású tisztítószer
 • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
 • rozsdamentes-, és kerámia felületek tisztításához alkalmas
 • Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
 • Maradék nélkül lemosható
 • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
 • Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
 • NTA-mentes
 RM 731 Zsír- és fehérjeoldó, 5l
 RM 731 Zsír- és fehérjeoldó, 5l
 RM 731 Zsír- és fehérjeoldó, 5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
 • Figyelmeztető szó: Veszély!
 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
 • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
 • Tejcsarnok
 • Felülettisztítás
Tartozékok