Harrikoneen kuorma-auto ja WOMA-korkeapaineyksikkö

Kuumaa pesuvettä 800 baarin paineella 32 litraa minuutissa

Kun soittaa Harrikoneen numeroon, niin puhelimeen vastaa tietysti Harri. Yrityksen perustaja Harri Salmi kertoo, että idea erikoistuneen konevuokraamon perustamiseen lähti asiakastarpeen tunnistamisesta.

”Minulla on 45 vuoden kokemus teollisesta puhdistamisesta ja viemärihuollosta. Työvuosieni aikana huomasin, että kiireaikoina Suomessa olevan kaluston määrä ja laatu eivät riitä kaikkeen tarpeeseen. Myös laiterikkoja tapahtui turhan usein. Tällöin jouduttiin vuokraamaan korvaavaa kalustoa ulkomailta, siihen tarpeeseen syntyi Harrikone, kotimainen puhdistuskaluston vuokraaja. Hankimme erilaista korkeapainepesu-, suurtehoimu-, yhdistelmäauto- ja muuta puhdistus- ja pesukalustoa. Tänä päivänä osa koneista jopa valmistetaan itse. Eli hankitaan tarkoitukseen parhaiten sopivat komponentit ja kootaan alustan päälle niistä toimiva kokonaisuus", toimitusjohtaja Harri Salmi selvittää.

Yksi tällainen itse koottu erikoislaite on kuvan kuumavesipesuri, jonka Kärcherin toimittama WOMA EcoTherm -korkeapainekoneikko syöttää vettä maksimiteholla 800 baaria ja 32 litraa minuutissa. Kokonaisuus kulkee MB Ategon kyydissä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden huoltoseisakit, joissa säiliöitä, kattiloita ja putkistoja puhdistetaan kuuman veden ja korkean paineen avulla. Näissä ei usein haluta käyttää puhdistuskemikaaleja, joten kuuma vesi ja suuri paine yhdistettynä suureen vesimäärään on kolminaisuus, joka saa lian irti ja siirtymään pois pinnalta.

Luotettava ja helppokäyttöinen kone on tärkeä osa huoltoketjua

Prosessiteollisuudessa jokainen seisontapäivä maksaa, joten huoltokatkot täytyy suunnitella huolellisesti. Suurimmat huollot voivat olla kalenterissa jo vuosia etukäteen, joten konevuokraajallakin on aikaa päivittää kalustoaan. Asiakkaan odotusarvo on todella korkealla, joka asettaa myös omat vaatimukset kaluston luotettavuudelle.

”Meidän alallamme halvinkin kone maksaa helposti 100 tuhatta euroa ja tämän kokoluokan ajoneuvossa alkaa olla jo 350-500 tuhatta euroa kiinni. Ehdoton vaatimus, että laitteet ovat tehokkaita, luotettavia ja helposti huollettavia. Siksi valitsimme tähän WOMAn pumpun”, Harri Salmi luettelee.

WOMAn valintaan vaikutti myös turvallisuus ja pitkälle viety ekotehokkuus. Harrikoneessa on huomattu, että ympäristöasiat ovat tulleet entistä vahvemmin vahvasti esille ja lähes jokainen vuokraaja on kiinnostunut niistä. Tällä on myös merkitystä käyttökustannusten kannalta.

”Tässä yksikössä arvostan sitä, että se on helppo ohjelmoida kuhunkin työtehtävään. Tämän jälkeen automatiikka huolehtii siitä, että pumppu ja lämmityskattila toimivat aina optimaalisella alueella. Kun vettä ja energiaa kuluu vähemmän, tietää se meidän asiakkaillemme myös kustannussäästöjä", Harri Salmi lupaa.

Palvelupäällikkö Mika Pietinhuhta esittelee Harrikoneen juuri valmistunutta pesuyksikköä

Palvelupäällikkö Mika Pietinhuhta esittelee Harrikoneen juuri valmistunutta pesuyksikköä. Kauaa se ei ehtinyt varikolla olla, sillä jo seuraavalla viikolla edessä oli mittavan teollisuuskohteen vuosihuolto.

Korkeapainepesuissa panostetaan työturvallisuuteen

Työturvallisuus on yksi Harrikoneen painopistealueita. Harri Salmi kertoo olleensa mukana kehittämässä alan koulutusta ja katsovansa nyt tyytyväisenä, kuinka turvallisuutta on kehitetty eri osapuolten yhteisillä ponnisteluilla. Yksi konevuokraamon päässä toteutettu turvallisuustoimenpide on tarkistuslistat, jotka käydään ilmailualalta tutuksi tulleen käytännön mukaan läpi aina, kun kone luovutetaan tai palautetaan.

Harrikoneen henkilöstö antaa myös perusteellisen perehdytyksen laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tässä auttaa se, että tämänkaltaisten erikoiskoneiden käyttäjät ovat aina erikseen nimettyjä henkilöitä, joilla on kokemusta korkeapainetöistä. Asiakkaalla on tyypillisesti nimetty turvallisuusvastaava, jonka kanssa asia käydään hyvissä ajoin läpi ennen kuin kone saapuu kohteeseen.

”Turvallisuus on kaikkien yhteinen teema ja painotan, että erityisesti laitteen oikea käyttö liittyy niin moneen muuhun seikkaan. Kun laitetta osataan käyttää oikein, sujuu työ turvallisesti ja ergonomisesti. Tällöin se myös palautuu ehjänä, eikä asiakkaalle koidu ylimääräisiä korjauskustannuksia”, Harri Salmi selvittää.

Korkeapainelaitteiden, pesureiden ja kuumavesipesureiden lisäksi Harrikoneen konearsenaalista löytyy myös suurtehoimureita, imuautoja, yhdistelmäautoja, viemärilaitteita ja höyrynkehittimiä. Konevuokraajan työ ei lopu siihen, kun kone palautuu takaisin varikolle. Jokainen kone tarkistetaan ja huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti.

”Avainasemassa on käyttötunnit. Huolto-ohjelma kertoo mitkä kohteet käydään läpi ja mitkä komponentit tulee vaihtaa. Jos vuokrajakso on pidempi, tehdään huollot työkohteessa ja ne sisältyvät usein pakettiin. Kun hankkii laadukkaita koneita ja huoltaa niitä säännöllisesti on koneiden elinkaari todella pitkä", Harri Salmi tiivistää.

Kuorma-auton päälle rakennettu pesuyksikkö mahdollistaa se, että kaikki tarvittava kulkee auton mukana. Se tarjoaa myös suojaa talviolosuhteissa. Kun vesisäiliön on maksimissaan neljä kuutiota, voidaan ajoneuvo rekisteröidä työkoneeksi.

Sisäkuva pesuyksiköstä

Uudessa EcoThermissa on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen

Alkutalvesta 2024 esitelty EcoTherm on saatavilla joko 600 bar 40 l/min tai 800 bar 32 l/min versiona. Molemmissa laitteissa on uuden sukupolven Eco Plus -lämmittimet ja erittäin taloudellinen Yanmar-turbodieselmoottori, joka  täyttää uusimman EU-päästönormin ilman kallista AdBlue-laitteistoa.

Kärcher Oy:n avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki kertoo, että yksi merkittävä osa parantunutta ekotehokkuutta on hukkakäytön minimointi. Sekä pumppu että lämmitysyksikkö on optimoitu siten, että ne kuluttavat taukojen aikana mahdollisimman vähän energiaa.

”Merkittävä osa korkeapainelaitteiden polttoaineenkulutuksesta muodostuu tyhjäkäynnistä, kun laitetta ei käytetä, vaan tehdään jotain muuta työhön liittyvää. Uudessa EcoThermissa käytetty Start-Stop-automatiikka sammuttaa dieselmoottorin, kun laitteisto ei ole ollut paineistettuna hetkeen (tyypillinen asetus 1-2 min). Moottori käynnistyy uudelleen, kun esimerkiksi pistoolista painetaan kerran. Turvallisuuden vuoksi paineistettu vesi tulee vasta seuraavalla painalluksella”, Tomi Peltomäki selvittää.

Lämmitysjärjestelmä kytkettynä kone pystyy tuottamaan 60-95°C vettä myös maksimi vesimäärällä. Näillä lukemilla pienetkin parannukset vaikuttavat oleellisesti polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta päästöihin. Lämmittimet ovat varustettu kaksivaiheisilla polttoainepumpuilla, jotka tiputtavat polttoaineen painetta, kun tavanomainen lämmitin sammuisi ja taas käynnistyisi hetken kuluttua uudelleen. Tällä saavutetaan alhaisempi polttoaineenkulutus ja parempi vakaus lämpötilaan.

Helppokäyttöinen kokonaisuus

Laitteiston kookas näyttö ja suomenkielinen käyttöliittymä mahdollistavat helpon käytön ja nopean reagoinnin käyttäjän huomiota vaativiin toimenpiteisiin. Käytännössä käyttäjän tarvitsee valita työpaine ja haluttu veden lämpötila, automatiikka hoitaa loput. Turvallisuutta lisäämässä on RFID-kirjautumisjärjestelmä, jossa on kaksi eri käyttöoikeustasoa. Yksinkertaisella ja selkeällä käyttöliittymällä parannetaan työturvallisuutta ja minimoidaan laitteen vääristä asetuksista johtuvia kustannuksia. Näin voidaan varmistua tasaisesta laadusta ja esimerkiksi siitä, että työkohdekohtaisia paineen tai pesulämpötilan maksimiarvoja ei ylitetä.  

Harrikone valitsin WOMAn lisävarustelistalta kauko-ohjaimen, joka mahdollistaa laitteen täyden hallinnan jopa 300 metrin kantamalla (teollisissa olosuhteissa, vapaassa tilassa 800 m). Radiotoimisen kauko-ohjaimen kautta voidaan muuttaa kaikki laitteen parametrit kuten työpaine ja veden lämpötila sekä käyttötapa (kylmä- tai kuumavesikäyttö). Kauko-ohjaimesta voidaan myös käynnistää ja sammuttaa dieselmoottori sekä laittaa korkeapaine päälle ja pois. Kauko-ohjain on varustettu myös hätä-seis-painikkeella, joten esimerkiksi ”luukkumiehelle” ei tarvitse vetää omaa ohjainkaapelia. Kauko-ohjain on myös varustettu näytöllä, joka näyttää valitut parametrit, toteutuneet parametrit sekä laitteiston ilmoitukset, esimerkiksi alhaisen polttoainetason.

Selkeä ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli

Kookas näyttö ja käyttäjän valitsemalla kielellä toimiva käyttöliittymä tekevät laitteesta helppokäyttöisen ja parantavat myös työturvallisuutta. RFID-tunnisteiden avulla voidaan asettaa eri käyttäjärooleja ja ne myös estävät se, ettei laitteeseen perehtymätön henkilö voi käynnistää sitä.

Kulkee myös traileriversiona

Uusi EcoTherm on saatavilla kahtena erilaisena kokoonpanona, valmiina traileriversiona ja erillisen ajoneuvon päälle rakennettavana skid-yksikkönä. Omaa massaa perävaunuksi rekisteröitävällä trailerilla on 2000 kg. Siinä on säilytystilat työvarusteille ja ääntä eristävä alumiinikuomu. Kaikki työskentelyyn vaadittava kulkee siis mukana ja tämä onkin erinomainen valinta esimerkiksi pienemmille yrityksille liikkuvaan työhön.

Skid-koneikko on täydellinen, asiakkaan oman ajoneuvon päälle asennettava laitteisto, joka on valmiina töihin. Kuorma-auton alustalle asennettava koneikko soveltuu erinomaisesti suurempiin teollisuuden huoltotöihin ympäri vuoden, koska laitteiston suojaus kylmältä ulkoilmalta on tehokkaampaa. Usein kuorma-auton alustalla kulkee mukana maksimissaan neljän kuution  vesitankki, jolloin se on rekisteröitävissä työkoneeksi. Luonnollisesti kuorma-autossa kulkee mukana kaikki tarvittava aina pitkistä korkeapaineletkuista suojavarusteisiin ja työkaluihin.

WOMA EcoTherm on syntynyt yli 60 vuoden kokemuksen tuloksena. Laitteiston sydämenä toimii WOMA 70Y -korkeapainepumppu, joka on pienestä koostaan huolimatta varustettu isoveljistään tutulla luotettavuudella ja komponenttien mitoituksella. Dieselmoottorina toimii taloudellinen ja luotettava Yanmar-turbodiesel. Kokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu Saksassa.

Lue lisää:

WOMA ultrakorkeapaine

WOMA Ultrakorkeapaine

WOMA on vuonna 1962 perustettu, Saksan Duisburgissa toimiva yritys, joka valmistaa korkeapainepesureita ja -pumppuja. Valikoimasta löytyy korkeapaine- ja UHP-pumppuja aina 4000 bariin asti.

Lue lisää
WOMA

Turvallinen korkeapainepesu rakentuu huolellisesti suunnitelluista yksityiskohdista

Koulutettu henkilöstö, henkilökohtaiset suojaimet ja toimiva laitteisto muodostavat turvallisuuden kulmakivet. Kun vedenpaine on 1000 baarin luokkaa ja vedentuotto yli sata litraa minuutissa, puhutaan voimista, jotka saavat irti päästessään tuhoa aikaan.

Lue lisää
WOMA ultrakorkeapainepumput

WOMA: Water as atool

Tutustu WOMA by Kärcher Group -yrityksen englanninkielisiin sivuihin.

Read more