Datenschutz

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Kompānija SIA “Karcher” (tālāk – Mēs) ir apņēmusies aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Šī politika (kopā ar mūsu lietošanas noteikumiem un jebkuriem citiem tajā norādītajiem dokumentiem) veido pamatu, kuru ievērojot, mēs apstrādāsim jūsu iesniegtos fizisko personu datus. Lūdzam uzmanīgi izlasīt tālāko tekstu, lai saprastu mūsu viedokli un praksi, kas saistīta ar jūsu personas datiem un to apstrādes principiem.
2. Latvijas Republikā spēkā ir Fizisko personu datu aizsardzības likums, saskaņā ar kuru pārzinis ir SIA “Karcher”, reģ. Nr. 50103444511, Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039 Rīga, Latvija.

JŪSU PERSONAS DATI, KURUS VARAM LŪGT JŪS MUMS IESNIEGT
3. Mēs varam lūgt jums iesniegt mums un piekrist apstrādāt šādus Jūsu personas datus:
3.1. pamatinformācija (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, preču piegādes adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese), ko iesniedz, aizpildot formas, pasūtot preces vai pakalpojumus, reģistrējoties vietnē www.karcher.lv, lai mēs varētu noslēgt līgumu – pārdot un piegādāt jums preci. Šī informācija ir nepieciešama tālākai mūsu un jūsu tiesību un pienākumu īstenošanai;
3.2. dati (pirktās preces, iepriekšējo pasūtījumu dati, maksājumu dati, kontaktinformācija un citi saistītie ieraksti) par reģistrētajiem vietnes www.karcher.lv lietotājiem, lai, vadoties no jūsu iepriekš izdarītajiem pirkumiem, mēs varētu sniegt jums informāciju, piedāvāt preces vai pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt;
3.3. dati par vietnes lietošanu, kas apstrādāti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kuras saistītas ar interneta pārlūkošanu un tamlīdzīgām darbībām;
3.4. mēs vai mūsu kurjera pārstāvis var pieprasīt jums uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu (pase, personas identifikācijas karte, autovadītāja apliecība), lai pārbaudītu pircēja vai personas, ko viņš ir pilnvarojis saņemt preces, identitāti pirms preču izsniegšanas, lai tādā veidā mēs nodrošinātu preces izsniegšanu pareizajai personai;
3.5. citi dati, kurus apstrādājam ar jūsu piekrišanu un kuru apstrādes mērķi tiek jums norādīti tad, kad no jums tiek lūgts tos sniegt uz piekrišanas pamata.

IP ADRESES UN SĪKDATNES

4. Mēs varam ievākt informāciju par jūsu datoru, tajā skaitā, ja tāda informācija ir pieejama, IP adresi, operētājsistēmas un pārlūkprogrammas veidu, lai veiktu sistēmas administrēšanu un iesniegtu vispārinātu informāciju mūsu reklamētājiem un biznesa partneriem. Tie ir statistiski dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbībām un veidiem, neidentificējot fizisko personu.
5. Ar jūsu piekrišanu sīkdatņu lietošanai mēs varam saņemt informāciju par vispārējo interneta lietošanu, izmantojot sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu datora cietajā diskā. Sīkdatnēs ir informācija, kas tiek ierakstīta jūsu datora cietajā diskā. Tās palīdz mums uzlabot savu vietni un piedāvāt labākus un individuālajām vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus. Tās ļauj mums:
5.1. Novērtēt mūsu auditorijas lielumu un vietnes lietošanas veidu;
5.2. Savākt informāciju par no konkrētās interneta IP adreses izdarītajām izvēlēm, kā arī pielāgot vietni klientu vajadzībām tā, lai vietne atbilstu viņu personīgajām interesēm;
5.3. Paātrināt jūsu meklēšanas procesus;
5.4. Atpazīt jūs, kad atgriežaties mūsu vietnē.
6. Jūs varat izslēgt vai atteikties no sīkdatņu lietošanas, aktivizējot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas neļauj ierakstīt sīkdatnes. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja jūs izvēlēsieties šos iestatījumus, varat zaudēt piekļuvi konkrētām mūsu vietnes daļām. Ja jūs neesat iestatījis pārlūkprogrammu, lai tā neļautu ierakstīt sīkdatnes, mūsu sistēma sūtīs sīkdatnes, kad pieslēgsieties vietnei. Savu piekrišanu jūs jebkurā brīdi varēsit atcelt, nomainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītās sīkdatnes.
7. Informējam, ka mūsu reklamētāji un biznesa partneri arī var lietot sīkdatnes, ko mēs nekontrolējam.
8. Dati par lietojamām sīkdatnēm

Sīkdatnes nosaukums

Adobe Analytics

Apraksts

Adobe Analytics lieto sīkdatnes, lai anonīmi definētu lietotājus, palīdzētu analizēt datus par klikšķiem un novērotu retrospektīvo darbību interneta vietnē, piem., reakciju uz konkrētām kampaņām.

Derīguma laiks


Sīkdatnes nosaukums

DSID

Apraksts

Google DoubleClick novērošanas sīkdatne uzkrāj informāciju par lietotājiem un tiek izmantota, lai atdalītu unikālos lietotājus, piešķirot tiem unikālu identifikatoru (ID).

Derīguma laiks

līdz 2 mēn.


Sīkdatnes nosaukums

www.facebook.com

Apraksts

Sīkdatnes, kas domātas ātrai Facebook pakalpojumu darbības nodrošināšanai. Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Derīguma laiks

līdz 3 mēn.


Sīkdatnes nosaukums

_qst_s / _qsst_s

Apraksts

Tehniskās sīkdatnes, ko lieto neidentificējamo datu uzkrāšanai, piem., par lietotāja rīcību vai reakciju uz mārketinga komunikācijām.

Derīguma laiks

Kļūst nederīgas, kad aizver pārlūkprogrammu


Sīkdatnes nosaukums

JSESSIONID

Apraksts

Tehniskā sīkdatne, ko lieto programmas serveris lietotāja sesijas uzturēšanai.

Derīguma laiks

Kļūst nederīga, kad aizver pārlūkprogrammu


Sīkdatnes nosaukums

s_vi

Apraksts

Šī sīkdatne ir ilglaicīga un tā saglabā unikālo lietotāja ID.

Derīguma laiks

Ilglaicīgs


Sīkdatnes nosaukums

s_getNewRepeat

Apraksts

Šo sīkdatni lieto, lai noskaidrotu, cik lietotāju atgriežas vietnē.

Derīguma laiks

līdz 30 dienām


Sīkdatnes nosaukums

s_sq

Apraksts

Šo sīkdatni uzstāda un lasa ar JavaScript kodu, kad ir ieslēgta funkcija ClickMap; tajā ir informācija par iepriekšējo saiti, ko ir nospiedis lietotājs.

Derīguma laiks

Kļūst nederīga, kad aizver pārlūkprogrammu


Sīkdatnes nosaukums

s_cc

Apraksts

Šo sīkdatni uzstāda un lasa ar JavaScript kodu, lai noteiktu, vai sīkdatnes ir ieslēgtas (parasti uzstādīts uz „Pareizs“).

Derīguma laiks

Kļūst nederīga, kad aizver pārlūkprogrammu


KUR UN CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

9. Visa informācija, ko mums iesniedzat, tiek uzglabāta mūsu drošajos serveros. Visi maksāšanas darījumi tiek šifrēti. Ja esam piešķīruši jums (vai esat izvēlējies) paroli, kas sniedz piekļuvi konkrētām mūsu vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par to, lai ar paroli rīkotos kā ar konfidenciālu informāciju. Lūdzam jūs nevienam neatklāt savu paroli. Diemžēl informācijas nodošana internetā nav pilnīgi droša. Kaut gan darām visu, lai aizsargātu jūsu personas datus, nevaram garantēt, ka jūsu dati tiks droši nodoti uz mūsu vietni. Informācijas nodošanas laikā jums ir jābūt uzmanīgam, jāizvēlas atbilstoši tehniskie drošības pasākumi, jāsargā sava konta dati, tie nav jāizpauž trešajām personām un tamlīdzīgi. Kad informācija sasniedz datu pārzini, mēs nodrošinām, ka tiks noteikti un īstenoti atbilstoši organizatoriski un tehniski pasākumi jūsu personas datu aizsargāšanai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nomaiņu, atklāšanu, kā arī jebkādu nelikumīgu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas prasībām un spēkā esošajiem tiesību aktiem.
10. Mēs cenšamies neuzkrāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, ka informācija tiek nepārtraukti atjaunināta un ir pareiza, tāpēc jūsu personas datus neuzglabājam ilgāk, kā to pieprasa katrs personas datu apstrādes mērķis vai kā to nosaka normatīvie akti. Noteiktā termiņa beigās personas dati tiek automātiski, neatgriezeniski iznīcināti vai arī to izdara atbildīgās personas.

DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN KĀRTĪBA

11. Informāciju par jums mēs izmantojam šādiem mērķiem:
11.1. Elektroniskās tirdzniecības mērķis: Nodrošināt, ka saturs no mūsu vietnes jums tiek sniegts efektīvākā veidā un sasniedz jūsu datoru. Izpildīt mūsu savstarpējās līgumsaistības, lai jūs varētu lietot mūsu interaktīvo pakalpojumu programmas, kad esat to izvēlējies. Paziņot jums par izmaiņām, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem. Identificēt pircēju. Piegādāt preces jūsu norādītajā adresē.
11.2. Mūsu preču un pakalpojumu mārketinga mērķis: Sniegt jums informāciju, produktus vai pakalpojumus, ko vēlaties no mums vai kas, mūsu skatījumā, jūs varētu interesēt, ja neesat iebildis pret tādu jūsu kontaktinformācijas izmantošanu. Ja jūs jau esat mūsu klients, sazināsimies ar jums tikai caur elektroniskajiem līdzekļiem (pa e-pastu vai SMS), informējot par precēm un pakalpojumiem, kas līdzīgi tiem, kas ir pārdoti jums iepriekš. Iebildumus pret personas datu apstrādi paredzētajam mērķim vai piekrišanas atsaukšanu, kā arī pieprasīt informāciju par sevi varat izteikt šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
11.3. Citi mērķi, kas definēti jūsu apstiprināšanai iesniegtajās piekrišanas formās (reklāmas akcijas, spēles, loterijas, konkursi, citu pārdevēju preču mārketings): mēs varam izmantot jūsu datus vai, saņemot jūsu piekrišanu, nodot tos izmantošanai citiem datu saņēmējiem, lai sūtītu jums komerciālus paziņojumus - sniegtu jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt, un mēs vai citi datu saņēmēji par to varam sazināties ar jums pa e-pastu vai tālruni.
12. Ja jūs piekrītat jūsu datu nodošanai citiem datu saņēmējiem, mēs (vai viņi) ar jums sazināsimies elektroniskā veidā tikai tad, ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu, kuru jūs sniedzat atzīmējot to atbilstošā lodziņa formā, kur jānorāda savi personas dati. Ja nevēlaties, lai mēs izmantotu jūsu datus tādā veidā vai nodotu tos citiem datu saņēmējiem mārketinga nolūkos, neatzīmējiet atbilstošo lodziņu formā.
13. Mēs nesniedzam informāciju par identificējamām fiziskām personām saviem reklamētājiem, bet varam dot viņiem vispārinātu informāciju par saviem lietotājiem (piemēram, varam viņus informēt, ka 500 vīrieši, jaunāki par 30 gadiem, konkrētā dienā ir noklikšķinājuši uz viņu reklāmas). Tāpat varam izmantot tādu vispārināto informāciju, kas palīdzētu reklamētājiem sasniegt viņu mērķa auditoriju (piemēram, sievietes).

JŪSU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

14. Mēs varam nodot jūsu personas datus kādam mūsu grupas loceklim, t. i., mūsu filiālei, mātes uzņēmumam un tās meitasuzņēmumiem tikai ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, esot tiesiskam personas datu nodošanas pamatam un ievērojot noteikumus par personas datu nodošanu ārpus Latvijas.
15. Anonīmi (statistikas, darbības analīzes) dati, ko mēs saņemam no jums, var tik nodoti un uzglabāti vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Personas dati var tikt nodoti datu saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, šajos gadījumos:
15.1. saņemot Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības pakāpes novērtējumu un rakstveida piekrišanu personas datu nodošanai uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas;
15.2. saņemot iepriekšēju datu subjekta piekrišanu personas datu nodošanai;
15.3. ja personas datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu vienošanos starp datu subjektu un pārzini, personas dati nododami saskaņā ar datu subjekta līgumsaistībām vai arī, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu nodošana nepieciešama, lai noslēgtu līgumu;
15.4. datu nodošana ir nepieciešama un noteiktā kārtībā pieprasīta saskaņā ar svarīgām valsts un sabiedriskajām interesēm vai ir nepieciešama tiesvedībā;
15.5. datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta dzīvību un veselību;
15.6. datu nodošana attiecas uz publiskiem vai publiski pieejamā reģistrā uzkrātiem personas datiem.
16. Lai veiktu šajā privātuma politikā norādītās personas datu apstrādes darbības, mēs varam piesaistīt operatoru, kurš apstrādā personas datus atbilstoši mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā mūsu norādītajā apjomā, atbilstoši noteiktajiem mērķiem un mūsu norādījumiem.
17. Mēs varam atklāt fizisko personas datus trešajām tikai, ja mums ir kāds no Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem šādai personas datu nodošanai:
17.1. ir datu subjekta piekrišana;
17.2. datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
17.3. datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai;
17.4. datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
17.5. datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;
17.6. datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.


JŪSU TIESĪBAS

18. Jums ir tiesības:
18.1. Pieprasīt mums sniegt jums informāciju par mūsu un mūsu operatoru, ja tādus piesaistām, apstrādājamajiem jūsu personas datiem;
18.2. Pieprasīt mums labot vai papildināt jūsu personas datus, kā arī pārtraukt to apstādi, ja, iepazīstoties ar mūsu apstrādātājiem personas datiem, jūs esat konstatējis, ka dati ir nepatiesi, novecojuši, nepilnīgi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim;
18.3. Pieprasīt mūs pārtraukt Jūsu datu apstrādi mārketinga nolūkos komerciāliem mērķiem. Jūs varat izmantot savas tiesības atteikties no komerciālu paziņojumu sūtīšanas jebkurā laikā sazinoties pa šo e-pastu: info@lv.kaercher.com.
19. Mūsu vietnē dažreiz var būt pieejamas interneta lapas, kas domātas, lai pieslēgtos partnera tīkliem, reklamētājiem un filiāļu vietnēm. Ja caur tādu lapu pieslēdzaties jebkurai no šīm vietnēm, pievērsiet uzmanību, ka šīm vietnēm ir sava privātuma politika, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību un nekādas saistības attiecībā uz viņu politiku. Lūdzam izskatīt šo politiku, pirms nodot personas datus šādām vietnēm.

PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI

20. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15.pantu jums ir arī tiesības pieprasīt mums sniegt informāciju:
20.1. par personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu un veidu;
20.2. datumu, kad jūsu personas datos pēdējo reizi ir izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;
20.3. personas datu ieguves avotu, ja vien likums mums neaizliedz to jums izpaust;
20.4. automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi;
20.5. par fiziskajām un juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir saņēmušas informāciju par jums, izņemot, ja šādu informāciju par datu saņēmējiem mums aizliegts izpaust ar likumu.
21. 20.punktā norādīto informāciju jums uz sava pieprasījuma pamata ir tiesības bez maksas saņemt rakstveidā divas reizes gadā viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
22. Informācijas pieprasījumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām. Saņemot pieprasījumu un izsniedzot informāciju klātienē, mums ir tiesības lūgt jums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

23. Jebkādas izmaiņas, ko varam veikt, mainot privātuma politiku nākotnē, tiks publicētas šajā lapā un, ja nepieciešams, tiks nosūtīts paziņojums pa e-pastu.

KĀ SAZINĀTIES

24. Jautājumus, kas saistīti ar šo privātuma politiku, komentārus un lūgumus sūtiet uz adresi: SIA Karcher, Gustava Zemgala gatve 71, LV-1039, Rīga, Latvija vai info@lv.kaercher.com.

 

INFORMATĪVAIS E-PASTS

Jūs varat pieteikties Kärcher informatīvo e-pastu saņemšanai, reģistrējot savu e-pasta adresi un iesniedzot veidlapu, atzīmējot izvēles rūtiņu.

Pēc tam, kad būsiet pieteicies(pieteikusies) mūsu informatīvā e-pasta saņemšanai pa e-pastu, mēs regulāri sūtīsim Jums informāciju par mūsu akcijām, piedāvājumiem un pakalpojumiem. Mēs izmantojam divkāršas pieteikšanās procedūru informatīvā e-pasta saņemšanai pa e-pastu. Tas nozīmē, ka mēs sūtīsim Jums informatīvo e-pastu tikai tādā gadījumā, ja nepārprotami būsiet sniedzis(sniegusi) savu piekrišanu tā saņemšanai. Pēc tam mēs nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pasta vēstuli, kurā lūgsim Jūs apstiprināt, ka Jūs vēlaties turpmāk saņemt informatīvo e-pastu, noklikšķinot uz attiecīgās saites.

Ja Jūs pieteiksieties informatīvā e-pasta saņemšanai, ieklikšķinot izvēles lodziņā produkta reģistrācijas veidlapā, veidlapā sniegtā informācija tiks vai nu pievienota Jūsu jau esošajam profilam vai tā tiks izmantota, lai izveidotu jaunu profilu mūsu informatīvā e-pasta sistēmā. Šī informācija ir vajadzīga, lai personalizētu e-pasta saturu un Jūs saņemtu pēc iespējas noderīgāku informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem. Brīdī, kad Jūs piesakāties informatīvā e-pasta saņemšanai, mēs saglabājam Jūsu IP adresi, kuru nodrošina Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP), kā arī pieteikšanās datumu un laiku, lai vēlāk varētu izsekot Jūsu e-pasta adreses iespējamu ļaunprātīgu izmantošu. Tāpat mēs saglabājam datumu un laiku, kurā noklikšķināta apstiprinājuma saite apstiprinājuma e-pasta vēstulē, kas tiek nosūtīta kontroles nolūkā, (divkāršas pieteikšanās procedūra) un interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) nodrošināto IP adresi. Šie dati tiek apstrādāti, balstoties uz Jūsu sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas kalpo kā nepieciešamās piekrišanas apliecinājums. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu un atteikties no informatīvā e-pasta abonēšanas jebkurā laikā.

Dati, kurus Jūs mums sniedzat, lai saņemtu informatīvo e-pastu, un kurus mēs uzglabājam kā Jūsu piekrišanas apliecinājumu, tiek uzglabāti līdz brīdim, kad Jūs tiekat izdzēsts(-a) no e-pasta adresātu saraksta, un tiek izdzēsti brīdī, kad Jūs anulējat informatīvā e-pasta abonementu. Jūsu e-pasta adrese tiek izdzēsta no mūsu informatīvā epasta adresātu saraksta, kad Jūs anulējat abonementu, ja vien Jūs neesat sniedzis nepārprotamu piekrišanu Jūsu datu turpmākai izmantošanai vai ja mums ir tiesības izmantot Jūsu datus citiem mērķiem likumdošanā noteiktā veidā, un mēs Jūs esam par to informējuši šajā paziņojumā.

PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA UN DZĒŠANA INFORMATĪVĀ E-PASTA KONTEKSTĀ

E-pasta adrese, kuru Jūs norādāt, reģistrējoties informatīvā e-pasta saņemšanai, netiks nodota trešajām personām. Kärcher uzdevumā datu apstrādi veic tikai Adobe Systems Software Ireland Limited (ADIR), Citywest Business Campus, Sagarta, Dublina, Īrija. Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt informatīvo e-pastu (5. nodaļa, Nr. 3), Jūsu e-pasta adrese tiks izdzēsta no adresātu saraksta.

SĪKFAILI UN PARADUMORIENTĒTA REKLĀMA INFORMATĪVĀ E-PASTA KONTEKSTĀ

Analīzes nolūkiem ar Adobe Campaign nosūtīti e-pasta vēstules ietver tā dēvēto izsekošanas pikseli, kas savienojas ar Adobe Campaign serveriem vēstules atvēršanas brīdī. Tādējādi ir iespējams noteikt, vai informatīvā e-pasta vēstule ir tikusi atvērta.

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē, ar bankas pārskaitījumu vai arī preču saņemšanas brīdī.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 25 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
KONTAKTI

Kärcher E-veikals:             

+371 27 062 989
e-veikals@karcher.com
P.–Pk. 8–17
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Mūkusala: 

Mūkusalas iela 41
No 19.janvāra veikals ir slēgts!
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Rīga:         

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S. 10–15
Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Serviss:               

+371 67 808 707
serviss.lv@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Liepāja: 

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Zemnieku iela 60
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.