Iepakojums, kas pasargā kā produktu, tā mūsu zemeslodi

Augstas kvalitātes iepakojums nodrošina to, ka mūsu produkti droši – neskarti un bez defektiem – nonāk pie klientiem. Mums, Kärcher, ir svarīgi, ka iepakojums ne tikai ir izturīgs, bet arī taupa resursus un ir ilgtspējīgs. Un mēs cītīgi strādājam, lai to nodrošinātu.

Kärcher general graphic for sustainable packaging

Iepakojumam ir jāveic vairāki uzdevumi: jānodod svarīga informācija, jāpiesaista interese un, protams, jāaizsargā produkts no bojājumiem, kas varētu rasties, tam esot ceļā pie klienta. Taču, kolīdz šie uzdevumi tiek izpildīti, iepakojums nonāk atkritumu tvertnē. Tāpēc produktu iepakojuma uzlabošana ir mums tik svarīgs mērķis, kas ir ietverts arī Kärcher ilgtspējības mērķu sarakstā, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam.

 

Esam izvirzījuši šādus mērķus, kas mums jāsasniedz līdz 2025. gadam:

  • Pastāvīgi uzraudzīt un novērtēt mūsu izmantoto iepakojumu no tā aprites cikla ilguma;
  • Pēc iespējas samazināt iepakojuma materiālu daudzumu;
  • Uzlabot visu iepakojumu pārstrādājamību;
  • Pārtraukt polistirola izmantošanu mūsu Home & Garden līnijas produktos;
  • Izmantot vismaz 50% pārstrādātu materiālu (vai ilgtspējīgas alternatīvas) plastmasas maisiņos, kas pasargā mūsu produktus no skrāpējumiem;
  • Pārtraukt izmantot burbuļplēvi rezerves detaļu un salaboto iekārtu pārvadāšanai;
  • Sadarbībā ar universitātēm un novatoriskiem jaunuzņēmumiem izstrādāt un ieviest jaunus ilgtspējīga iepakojuma risinājumus.

Kad iepakojumu var dēvēt par ilgtspējīgu?

Jebkura iepakojuma galvenais uzdevums ir pasargāt produktu no bojājumiem, kamēr tas tiek transportēts pie pircēja. Galu galā, ja iesaiņojums nespēj šo veikt, tas nebūtu ilgtspējīgi, jo iekārta būtu jālabo vai pat jānomaina, nemaz nerunājot par neapmierinātību, ko tas radītu klientiem. Tāpēc mēs rūpējamies par to, lai visi mūsu iepakojumi atbilstu šai pamatprasībai. Franks Kecle (Frank Kötzle) ir atbildīgs par iepakojuma izstrādi uzņēmumā Kärcher. "Ievērojot šo principu," viņš skaidro, "mēs īstenojam stratēģiju samazināt, izņemt, aizstāt, lai nodrošinātu, ka iepakojuma materiāli tiek samazināti līdz minimumam, pilnībā izņemti no aprites vai aizstāti ar ilgtspējīgākām alternatīvām."

Kärcher's 'reduce, remove, replace.' strategy for sustainable packaging
Comparison of the old packaging and the new more sustainable packaging for the Kärcher OC3

Ir jāpievērš uzmanība iepakojumam jau produkta izstrādes posmā

Lai to nodrošinātu, Kecle un viņa komanda jau no paša produkta radīšanas sākuma ir iesaistīti tā izstrādē. "Agrāk mums vienkārši pateica "Lūk, produkts! Lūdzu, iesaiņojiet to tā, lai tas pie pircēja nonāktu vienā gabalā!" Tas nozīmēja to, ka mēs ilgtspējības aspektā jau bijām palikuši iepakaļ." Mūsdienās gan Kärcher uz produktu un iepakojumu skatās kā uz vienotu veselumu. "Mēs nedzīvojam nekādās ilūzijās," turpina Kecle, "un mēs labi zinām, ka visi resursi un budžets, kas tiek ieguldīti iepakojumā, galu galā nonāk atkritumu tvertnē. Tāpēc mēs izvēlamies šo naudu ieguldīt tādu iekārtu izstrādē un ražošanā, kas ir stabilākas un izturīgākas. Ne tikai izturīgākām iekārtām ir vajadzīgs mazāk iepakojuma pārvadāšanai, bet arī tās kalpo ilgāk pat tad, ja tiek izmantotas katru dienu."

Mūsu mobilais āra tīrītājs ir labs piemērs šī principa pielietošanai praksē. Iepriekš kastē iekārtu pasargāja un saturēja četri polistirola ieliktņi. Lai tos varētu vairs neizmantot, mūsu izstrādātāji nostiprināja pašas iekārtas konstrukciju, tāpēc šie ieliktņi vairs nav nepieciešami. To vietā ir vajadzīgs tikai viens gofrētā kartona ieliktnis. Papildu priekšrocība – jauninājuma dēļ samazinājās arī pašas kastes izmēri.

Izstrāde bez resursu izšķērdēšanas

Ilgtspējīgs ir ne tikai sasniegtais rezultāts, bet arī pats izstrādes un pilnveidošanas process. Johanness Vellhafs (Johannes Wöllhaf), Kärcher iepakojuma inženieris, skaidro: "Kad izstrādājam jaunu produktu, vēl pirms fiziska prototipa izgatavošanas mēs izveidojam pilnīgu un reālistisku transportēšanas procesa simulāciju." Viņš ar kolēģiem veic virtuālus testus, lai noteiktu, kas notiktu, piemēram, ja produkts nokristu no iekraušanas rampas. Viņi arī testē un nosaka, kādi produkta un iepakojuma materiāli vislabāk sader pārvadāšanai. Šie pasākumi saīsina izstrādes procesu par nedēļām, jo nav nepieciešams pastāvīgi izgatavot jaunus, fiziskus prototipus un iepakojumu, kas, savukārt, samazina arī atkritumu daudzumu. "Simulācijas rezultāti mums precīzi parāda, kas notiks, ja, piemēram, mainīsim produkta paneļa sieniņu biezumu, vai cik labi produkts būs aizsargāts, ja iepakojumu padarīsim plānāku, mainīsim materiālu vai pat pilnībā atteiksimies no tā."

Virtuālā izstrāde atvieglo arī starptautisko sadarbību, jo iespējams ātri un viegli dalīties ar rezultātiem kolēģu starpā. Šī sadarbība ir svarīga, jo tā ļauj mums mērķtiecīgi dalīties ar efektīviem ilgtspējīga iepakojuma risinājumiem ar kolēģiem citās valstīs. Kecle atzīst, ka šim starptautiskajam aspektam arī ir savas problēmas: "Katrā valstī un pasaules daļā jēdziens ilgtspējīgs vienmēr tiek uztverts nedaudz atšķirīgi. Piemēram, Vācijā un citās Eiropas valstīs plastmasas maisiņus neuzskata par visai ilgtspējīgiem. Savukārt Ķīnā un citās Āzijas valstīs uz tiem skatās nedaudz citādi. Lai gan tam varētu būt zināma loģika, raugoties tikai uz CO₂ emisijām, tomēr būtiskās problēmas, kas saistītas ar plastmasas piesārņojumu dabā, netiek ņemtas vērā, kā arī tas, cik sarežģīti to ir pārstrādāt. Šis viens piemērs tikai parāda to, ka atkarībā no tā, vai koncentrējaties uz emisijām, atkritumiem, ūdens patēriņu vai citiem faktoriem, var dažādi novērtēt, cik ilgtspējīgs vai neilgtspējīgs ir kāds produkts. Tāpēc šobrīd mēs sadarbojamies ar Ilgtspējības vadības, Produktu vadības un Iepirkumu nodaļām, lai ieviestu vienotu Kärcher standartu, kas būtu piemērojams visā pasaulē un ietvertu minimālās prasības iepakojuma ilgtspējai."

(Attēlā no kreisās uz labo: Johanness Vellhafs un Franks Kecle)

Johannes Wöllhaf and Frank Kötzle from the Kärcher Packaging Team

The Kärcher team gets together to discuss sustainable packaging

Kärcher packaging inlay made from water-soluble pea starch

Atteikšanās no polistirola izmantošanas

Mums arī ir svarīgi, lai iepakojuma materiāls būtu pēc iespējas videi draudzīgāks, tāpēc gadu gaitā esam samazinājuši izmantoto polistirola daudzumu un tagad pievēršamies videi draudzīgākām alternatīvām. Kopš 2022. gada esam pārtraukuši izmantot polistirola ieliktņus visos jaunajos Home & Garden līnijas produktos. Mūsu iepakojuma ekspertu komanda meklē alternatīvas, un tādi materiāli kā kartons un celuloze ir visai iecienīti. Mēs izmantojam arī mazāk zināmus iepakojuma materiālus, tostarp, piemēram, no zirņu cietes izgatavotus ieliktņus. Šis materiāls ir produkts, kas radies pārtikas rūpniecībā, bet netiek turpmāk izmantots, un tas ir pilnībā bioloģiski noārdāms. Kopš 2023. gada rudens Eiropas Savienības robežās mēs izmantojam zirņu cieti, lai iepakotu visus mūsu SC 3 Uprigt EasyFix tvaika tīrītājus. Šī pieeja vien samazina polistirola izmantošanu par 3,2 tonnām gadā.

 

Tālejoša ietekme 

Lai arī cik ļoti mēs samazinātu patērēto iepakojuma daudzumu, mums tas joprojām ir vajadzīgs, tāpēc izstrādājam to tā, lai to vēlāk varētu viegli pārstrādāt. Tas nozīmē, ka līdz minimumam jāsamazina dažādu materiālu skaits, kas tiek izmantots vienā iepakojumā. Tādējādi pircējiem ir vieglāk izmest iepakojumu pareizajās atkritumu tvertnēs. Ja tomēr nav iespējams izvairīties no vairāku veidu materiālu izmantošanas vienā vienībā, mēs esam parūpējušies par to, lai šos materiālus būtu iespējams viegli vienu no otra atdalīt. Mēs arī iepakojumā aizvien vairāk izmantojam otrreizēji pārstrādātus materiālus. Jau tagad 93% no izmantotajiem materiāliem ir papīrs, turklāt vismaz 80% no tiem ir pārstrādāts.

Mēs arī rūpējamies par to, lai mūsu iepakojumam būtu pēc iespējas mazāki izmēri. Tādējādi kravas automašīnā vai konteinerā var ievietot vairāk produktu, kas, savukārt, samazina oglekļa dioksīda emisiju daudzumu, ko rada preču pārvadāšana. Mēs izmantojam arī tādu triku, kas ir tikpat vienkāršs, cik atjautīgs: mūsu iepakojums ir veidots tā, lai to varētu izmantot arī kā transportēšanas iepakojumu. Mēs vienkārši uzliekam uz tā adreses etiķeti, un prece ir gatava nosūtīšanai. Tas nozīmē, ka iekārtas iepakojumam nav nepieciešams papildu iepakojums.

Vienmēr atvērti jaunām idejām

Turpmākajos gados mēs turpināsim pārskatīt un pielāgot mūsu iepakojuma ilgtspējības mērķus, lai atspoguļotu jaunākās tendences. "Pēdējais svarīgais mūsu darba princips ir domāt ārpus kastes... jā, asprātīgi! Mēs vienmēr mēģinām atrast jaunus veidus, kā virzīties uz priekšu," skaidro Kecle. Piemēram, Kärcher apvieno spēkus ar jaunuzņēmumu Proservation, lai izstrādātu ilgtspējīgu polistirola aizstājēju, kura pamatā tiek izmantotas labības graudu sēnalas. Tās ir labības apstrādes procesa blakusprodukts un parasti netiek izmantotas. Mēs atbalstām Proservation, kas iegādājas minētās sēnalas no viņiem vietējiem graudkopjiem, lai tālāk pilnveidotu šos ieliktņus un izpētītu to rūpnieciskā pielietojuma potenciālu. Pirmie prototipi jau ir izmēģināti mūsu laboratorijā.

Kas zina, ko gan iepakojuma ekspertu komanda nākamreiz izdomās ilgtspējīgā iepakojuma aspektā? Mēs zinām tikai to, ka viņi darīs visu iespējamo, lai līdz 2025. gadam sasniegtu izvirzītos mērķus, un pēc tam turpinās strādāt pie jauniem projektiem, soli pa solim padarot mūsu iepakojumu vēl ilgtspējīgāku.

Sustainable Kärcher packaging materials and inlays

Icon for reducing the weight of polystyrene inlays

Polistirola ieliktņu svara samazināšana

Produkts:
Dažādas kompaktās klases augstspiediena tīrīšanas iekārtas

Pielāgošana:
Polistirola ieliktņu svara samazināšana, tie atrodas kastes iekšpusē un aizsargā augstspiediena tīrīšanas iekārtu

Ietekme uz ilgtspējību:
Plastmasas patēriņa samazināšana par 7920 kilogramiem gadā

Icon for switching to sustainable material for inlays

Ieliktņu materiāla maiņa no polistirola uz celulozi

Produkts:
FC 7

Pielāgošana:
Iepriekš izmantotie putu polistirola ieliktņi tiek aizvietoti ar ieliktņiem, kas izgatavoti no pārstrādājamas celulozes

Ietekme uz ilgtspējību:
Samazināts plastmasas patēriņš par aptuveni 33 tonnām gadā, kā arī iepakojums tagad ir pilnībā pārstrādājams

Icon for switching to sustainable material for inlays

Ieliktņu materiāla maiņa no polistirola uz kartonu

Produkts:
K 4 augstspiediena tīrīšanas iekārtas, kas ražotas Bīlertālē (Bühlertal), Vācijā

Pielāgošana:
Polistirola ieliktņu aizstāšana ar gofrētā kartona ieliktņiem kastē

Ietekme uz ilgtspējību:
Polistirola patēriņa samazināšana par 10 000 kilogramiem gadā.

Icon for optimising plastic stretch film

Uzlabota plastmasas iepakošanas plēve

Produkts:
Iepakošanas plēve

Pielāgošana:
Plēves biezuma samazināšana, reizē saglabājot tās pašas izturības īpašības

Ietekme uz ilgtspējību:
Vācijas rūpnīcās samazinot materiāla biezumu un uzlabojot stiepšanās spēju, plastmasas patēriņš ir samazināts vidēji par 60% vai aptuveni par 200 tonnām gadā.

Jūs varētu interesēt arī:

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē, ar bankas pārskaitījumu vai arī preču saņemšanas brīdī.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 25 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
KONTAKTI

Kärcher E-veikals:             

+371 27 062 989
e-veikals@karcher.com
P.–Pk. 8–17
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Mūkusala: 

Mūkusalas iela 41
No 19.janvāra veikals ir slēgts!
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Rīga:         

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S. 10–15
Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Serviss:               

+371 67 808 707
serviss.lv@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Liepāja: 

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Zemnieku iela 60
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.