Mūsu ceļš uz ilgtspējīgu piegādes ķēdi

Ilgtspējībai ir ļoti liela nozīme uzņēmumā Kärcher. Mēs visā mūsu piegādes ķēdē augstu vērtējam videi draudzīgas rīcības, piemēram, ilgtspējīgu produktu un to iepakojumu izstrādi. Kärcher arī rūpīgi izvērtē esošos un potenciālos sadarbības partnerus. Mēs veicinām atklātības, ilgtspējības un labklājības nodrošināšanu mūsu uzņēmumā un ārpus tā.

Illustration of various measures that help make a sustainable supply chain

Ilgtermiņa stratēģija un mērķtiecīgi pasākumi

Kärcher kā uzņēmums, kas nodarbojas ar ražošanu, uzņemas atbildību par vidi, cilvēkiem un produktiem visā piegādes ķēdē. Šī atbildība ir ilgtermiņa stratēģijas un daudzu mērķtiecīgu pasākumu rezultāts. Piegādes ķēde ir mūsu ilgtspējības centienu centrā, jo tā ļauj mums ietekmēt ko vairāk ārpus mūsu uzņēmuma. Mēs izmantojam dažādas iespējas visā piegādes ķēdē, lai samazinātu emisijas un efektīvi izmantotu mums pieejamos materiālus un resursus. Mūsu ilgtspējīgās piegādātāju pārvaldības stratēģijas dēļ mēs nosakām standartus darbam ar cilvēkiem un vidi, tā tiek pastāvīgi un konsekventi uzraudzīta, izmantojot mūsu piegādātāju Ētikas kodeksu.

Turpmāk Jūs varēsiet uzzināt ko vairāk par ilgtspējības stratēģijām, kas tiek īstenotas visā mūsu piegādes ķēdē un visā produkta dzīves ciklā.

Illustration of a factory and its various transport routes

Emisiju samazināšana

Viens no galvenajiem elementiem cīņā pret klimata pārmaiņām ir samazināt un kompensēt emisijas, kas kaitē mūsu videi. Tāpēc Kärcher plāno tuvākajā nākotnē kļūt par klimata ziņā neitrālu uzņēmumu. Jauninājumi jau ir redzami mūsu rūpnīcu darbībā. Kopš 2021. gada visās Kärcher rūpnīcās visā pasaulē ražošanā tiek izmantota videi draudzīga elektroenerģija. Tagad mēs pievēršamies arī citām uzņēmējdarbības jomām, lai sasniegtu savus ilgtspējības mērķus. Mēs rūpīgi izvērtējam mūsu esošos un potenciālos sadarbības partnerus.

Izmantodami mūsu rūpnīcām reģionālus piegādātājus, mēs samazinām nobraukto kilometru skaitu un līdz ar to arī radītās emisijas. Mēs arī atrodam veidus, kā samazināt emisiju daudzumu, plānojot maršrutus un izvēloties izmantotā transporta veidu. Piemēram, tā kā mēs paši ražojam smagās lielgabarīta detaļas, nevis tās iepērkam, vertikālā integrācija mūsu uzņēmumā veicina arī transporta radīto emisiju samazināšanos un kopumā ilgtspējīgāku piegādes ķēdi.

Visās mūsu ražotnēs visā pasaulē mēs īstenojam vienotu pieeju – "Reģionālais vietējiem". Tas nozīmē, ka mēs ražojam savas preces tajos pašos tirgos vai reģionos, kuros tās tiek pārdotas. "Reģionālais vietējiem" ietekmē arī mūsu piegādātāju struktūru. Šī pieeja liek mums nepieciešamos materiālus un komponentes iegūt, cik vien iespējams, no tā paša reģiona, kurā atrodas rūpnīcas, kurai tie ir nepieciešami. Tas mums palīdz samazināt nobrauktos kilometrus un radītās emisijas.

Mūsu ražotnes Vācijā, Itālijā, Rumānijā, ASV, Meksikā, Brazīlijā un Ķīnā jau gadiem ilgi arvien vairāk izmanto starpproduktus, kas radušies viņu reģionā. 2021. gadā mūsu rūpnīcas Vācijā aptuveni 70% komponenšu iegādājās no Eiropas. Arī mūsu rūpnīca Meksikā ir labs piemērs: pirms pāris gadiem mēs tikai 15% iepirkuma veicām reģionāli, bet tagad – jau 86%. Mūsu rūpnīca Ķīnā reģionāli iepērk 98% materiālu un sastāvdaļu.

Sustainable production: Kärcher focuses on regional supply chains

Kopš 2017. gada mēs arvien biežāk vairākiem Kärcher tirdzniecības uzņēmumiem Eiropā piegādājam savus produktus tieši no mūsu ražošanas vietām, neveicot nekādus liekus braucienus caur centrālo noliktavu. Un to, kā tiešā piegāde ietekmē cīņu par videi draudzīgāku loģistiku, var redzēt skaitļos.

Mūsu Vācijas loģistikas centra veiktā analīze uzrādīja to, ka tiešo piegāžu dēļ (kas tiek veiktas no ražotnēm Itālijā un Rumānijā uz 13 tirdzniecības uzņēmumiem Eiropā) mēs spējam ietaupīt vairāk nekā 70 tonnas CO₂ gadā. Tas atbilst ietaupītiem 30 900 transporta kilometriem. Soli pa solim arvien vairāk Kärcher uzņēmumu tiek iekļauti tiešās piegādes struktūrās.

Mēs samazinām nobraukto kilometru skaitu arī Austrālijā. Tā vietā, lai no dažādiem izplatīšanas centriem sūtītu produktus uz galveno noliktavu Melburnā, kontinenta dienvidaustrumu daļā, mēs arvien biežāk tos sūtām tieši uz mūsu noliktavu Pērtā, kas atrodas rietumos. Tādējādi tiek samazināts 3400 kilometru garais iekšzemes pārvadāšanas maršruts starp šīm vietām, kas ļauj Kärcher vienā gadā Austrālijā vien ietaupīt 299 tonnas CO₂.

Sustainable logistics: Kärcher is optimising transport routes

2020. gadā mēs ievērojami samazinājām CO₂ emisijas apmērus konkrētos transporta maršrutos Eiropā, izmantojot metodi, ko sauc par kombinēto transportu. Tā vietā, lai izmantotu tikai kravas automašīnas uz autoceļiem, kā tas bija ierasts iepriekš, mēs tagad daļu maršrutu veicam pa dzelzceļu vai ūdeni. 2019. gadā, izmantojot kombinēto transportu, mēs veicām 245 pārvadājumus, tādējādi ietaupot 173 tonnas CO₂. 2020. gadā kombinētā transporta reisu skaits pieauga līdz 605, ietaupot 427 tonnas CO₂.

Mūsu transporta maršruts no Rumānijas uz Vāciju ir labs piemērs tam, kā tikai viens maršruts var būtiski ietekmēt oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu. Mūsu loģistikas partneri kopš 2020. gada vidus pārvadā sūtījumus jaunā vilciena maršrutā no Oradjas uz Štutgarti. Katra pilna krava, kas tiek pārvadāta pa šo maršrutu, ļauj izvairīties no 1000 kilometru gara autotransporta, kas, aprēķinot gada laikā pārvadāto kravu apjomu, ļauj ietaupīt 710 tonnas CO₂.

Kärcher is reducing CO₂ emissions by combining road and rail transport

Mēs koncentrējamies uz biežāk patērētajām tehnoloģijām, piemēram, mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārtas "kodolu" – sūkni – un tīrā un netīrā ūdens tvertnēs mūsu grīdas mazgāšanas iekārtās, kas tiek gatavotas, izmantojot plasmasas rotācijas formēšanu. Šādas lielākas plastmasas detaļas aizņemtu lielu vietu transportā. Ražojot tās paši savās ražotnēs un pielāgojot tās savām vajadzībām, mēs samazinām gan nobrauktos kilometrus, gan emisijas.

Kärcher achieves around 35% vertical manufacture

Saskaņā ar Siltumnīcefekta gāzu (SEG) protokola ziņošanas metodi emisijas tiek klasificētas trijos tvērumos. Tas palīdz uzņēmumiem apzināt, kur rodas to emisijas un kā tās var samazināt. 1. un 2. tvērums aptver tiešo enerģijas patēriņu mūsu uzņēmumos, kas kopš 2021. gada ir bijušas oglekļa dioksīda ziņā neitrālas. Mēs pēc iespējas samazinām emisiju rašanos ražotnēs, pielietojot tālejošus pasākumus, veidojot ilgtspējīgas ēkas un resursus taupošas sistēmas. Piemēram, visās mūsu rūpnīcās mēs izmantojam videi draudzīgu enerģiju, un dažas no tām ir aprīkotas ar LED apgaismojumu un fotoelementu sistēmām.

Turpmāk mēs arvien vairāk pievērsīsim uzmanību 3. tvēruma emisijām. Tajā ir ietvertas visas pārējās emisijas, piemēram, tās, kas rodas piegādes ķēdē. Bet cik daudz emisiju mēs radām? Jo tālāki ir šie procesi no mūsu uzņēmējdarbības procesiem, jo grūtāk ir tos analizēt un ietekmēt. Vispirms mēs veicam rūpīgu analīzi, lai izveidotu stabilu datu bāzi. Ar šo bāzi mēs izstrādājam idejas par to, kā mēs varam samazināt vai kompensēt emisijas piegādes ķēdē. Mēs īstenojām izmēģinājuma projektu, kas noteica 3. tvēruma emisijas mūsu tīrīšanas līdzekļu ražošanā. Rezultāts liecina, ka lielu daļu no šo vienību kopējām emisijām rada loģistika un ražošana, ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde un paša gatavā tīrīšanas līdzekļa piegāde. Nākotnē mēs veiksim konkrētus pasākumus, lai ierobežotu šo emisiju daudzumu.

Kärcher seeks to reduce or compensate for emissions in its supply chain

Illustration of a climate-neutral factory with recycling

Efektīva materiālu un resursu izmantošana

Ikviens lēmums, kas pieņemts produktu izstrādes un ražošanas posmos, ietekmē arī mūsu piegādes ķēdes. Tāpēc mūsu rūpīgie procesi sākas ar pētniecību un izstrādi, lai parūpētos par to, ka resursi tiek izmantoti atbildīgi. Izvēloties savus partnerus, mēs sevišķi meklējam piegādātājus, kuri piedāvā nepiesārņojošus un ilgtspējīgus materiālus, kas atbilst mūsu augstajiem kvalitātes standartiem. Mēs arī palielinām pārstrādāto materiālu īpatsvaru savos produktos un atzīstam tādus materiālus, kurus ir viegli pārstrādāt pēc to dzīves cikla beigām. Papildus tam mēs arī samazinām radīto iepakojuma atkritumu daudzumu – gan izstrādājumu pārvadāšanā pa rūpnīcām, gan gala iepakojumā, ko saņem pircēji.

Kärcher neizmanto nekādas kaitīgas vielas, kas ir aizliegtas ar likumu. Kopš 2003. gada mēs piemērojam Kärcher standartu 050.032 attiecībā uz sastāvdaļām. Šis dokuments nodrošina to, ka mūsu piegādātāji ir spiesti neizmantot noteiktus materiālus elementos, ko viņi mums piegādā. Mēs pastāvīgi koriģējam un atjauninām materiālu sarakstu, un visiem piegādātājiem ir jāparaksta un jāievēro šis standarts.

Izvēloties izejmateriālus, kas tiek izmantoti mūsu izstrādājumos, mēs esam striktāki, nekā to nosaka likums. Mēs esam aizlieguši kaitīgos plastifikatorus jau kopš 2009. gada, kaut arī juridiski tie tika aizliegti vien 2019. gadā. Mēs Kärcher produktos arī norādām saistošās robežvērtības PAO (policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem), lai gan uz tiem tikai daļēji attiecas juridiskie noteikumi.

Papildus tam mēs arī vienmēr meklējam videi draudzīgākos risinājumus. Mēs izstrādājam mūsu detaļas tā, lai izmantotu pēc iespējas mazāk materiālu (gan metāla, gan plastmasas). Mēs ražojam arī gandrīz pavisam ilgtspējīgus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, kas izgatavoti no dabīgām sastāvdaļām.

Sustainability is front and centre for Kärcher when selecting raw materials

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu mūsu iepakojumu un samazinātu ar to saistīto atkritumu daudzumu gan ražošanai vajadzīgo komponenšu piegādes posmā, gan produkta nosūtīšanā pircējiem.

Īstenojot vienu no mūsu 2025. gada ilgtspējības mērķiem, mūsu rūpnīcā Vinnendenē, Vācijā, tiek pārbaudīti veidi, kā ievērojami samazināt iepakojuma atkritumu daudzumu gan turpat, ražotnē, gan piegādes ķēdē, lai panāktu, ka ražošanas procesā nerodas plastmasas atkritumi. Mēs izmantosim šajā testā iegūtās zināšanas to piemērošanai arī citās rūpnīcās. Piemēram, mēs uzstādīsim pulvera dzirnavas, lai ražotu savu plastmasas pulveri. Līdz šim to mēs saņēmām milzīgos plastmasas maisos, taču tagad mēs no tiem atbrīvosimies. Granulāts, ko mēs paši izmantojam pulvera radīšanai, tiek piegādāts cisternās (bez papildu iepakojuma).

Mūsu atkārtoti lietojamās kastes ir vēl viens atkritumu daudzuma samazināšanas veids, ko var pielietot rūpnīcās. Mēs tās jau izmantojam izstrādājumu pārvietošanai pa rūpnīcu, piemēram, pārvietojot detaļas no spiedliešanas uz citām ražotnes daļām. Tas nozīmē, kas vairs neizmantojam plastmasas plēvi, kas agrāk tika lietota šo detaļu iepakošanai. Mēs arī diskutējam ar saviem piegādātājiem, lai noskaidrotu, kā arī viņi varētu veikt līdzīgus uzlabojumus šajā starpproduktu piegādes ķēdes posmā.

Tiek gūti panākumi arī attiecībā uz pašu produktu iepakojumu. Mums ir izdevies atteikties no polistirola mobilā āra tīrītāja OC 3 iepakojumā, tā vietā izvēloties kartonu. Tas arī palīdzēja samazināt paša iepakojuma izmērus.

Mūsu ilgtspējības stratēģija paredz līdz 2025. gadam pilnībā optimizēt visu mūsu produktu iepakojumu. Mēs uzlabojam mūsu produktu virsmas un stabilitāti, lai tam piešķirtu papildu izturību, tādējādi gādājot par iespēju iepakojumā nemaz neiekļaut plastmasu.

Kärcher is optimising packaging during production for improved sustainability

Pārstrāde ir svarīga mūsu piegādes ķēdes daļa vairākos posmos, piemēram, materiālu izvēlē. Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai palielinātu izmantoto pārstrādātās plastmasas īpatsvaru. Liels izaicinājums ir atrast piegādātājus, kas var nodrošināt pārstrādātus materiālus nemainīgi augstā kvalitātē, kāda mums ir nepieciešama. Būtībā šo pārstrādāto plastmasu var iegūt no plastmasas atkritumiem, kas radušies mājsaimniecībās, vai rūpnieciskās ražošanas atkritumiem.

Pašlaik mēs savos izstrādājumos izmantojam četrreiz vairāk otrreizēji pārstrādātu materiālu nekā pirms desmit gadiem. Mēs tagad izmantojam pārstrādātu plastmasu augtstspiediena tīrīšanas iekārtu uzgaļu ražošanā, izmantojot neilonu 66 (jeb PA66), kas tiek ražots no vecu gaisa spilvenu šķiedrām un atkritumiem, kas radušies ražošanas procesā. Mēs vēlamies panākt, ka atsevišķos plaša patēriņa un profesionālajos produktos pārstrādātās plastmasas saturs sasniegtu 50%.

Liela nozīme otrreizējai pārstrādei ir arī produkta dzīves cikla beigās. Tāpēc mēs jau izstrādes posmā strādājam pie tā, lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti viegli pārstrādājami materiāli. Piemēram, saskrūvējamas, ne salīmētas detaļas ir vieglāk atdalāmas, tas uzlabo pārstrādes efektivitāti, kas gādā par augstas kvalitātes materiālu iegūšanu.

Ja Kärcher produkti tiek izjaukti manuāli, iespējams pārstrādāt vairāk nekā 90% materiālu. Šī dēļ mēs sadarbojamies ar specializētiem partneriem.

Kärcher uses recycled plastic for high-pressure cleaner spray lances

Mūsu klienti no Kärcher produktiem sagaida ilgu kalpošanas laiku. Tas, cik ilgi kalpos konkrēta iekārta, lielā mērā ir atkarīgs no pielietojuma un tā, kā tā tiek uzturēta un cik intensīvi tā tiek izmantota. Mēs pievēršamies dažādiem aspektiem, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku kalpošanas laiku. Galu galā, produkts, kam ir ilgs dzīves cikls, daudz ilgtspējīgāk izlieto izejvielas nekā tas izstrādājums, kas ātri nolietojas vai salūst.

Mūsu grīdas mazgāšanas iekārtas ir labs piemērs tam, cik daudz priekšrocību mums ir. Vispirms visai iekārtai un katrai individuālajai detaļai tiek veikti izturības testi, lai atklātu un novērstu iespējamās problēmas, vājās vietas. Mēs arī pakāpeniski mainām grīdas mazgāšanas iekārtās izmantotās baterijas uz litija jonu baterijām. Tās darbojas trīs četras reizes ilgāk nekā baterijas, kuras izmantojām iepriekš. Arī pašas iekārtas darbojas ilgāk bez nepieciešamības pēc baterijas nomaiņas, kas, protams, priecē arī pircējus.

Tā kā tas, kā lietotāji apietas ar savām iekārtām, arī ietekmē produkta kalpošanas laiku, mēs arī, cik vien iespējams, atvieglojam produkta lietošanu un apkopi. Mēs nododam pircējam iekārtas kopšanas instrukcijas un izstrādājam produktus tā, lai tie būtu pēc iespējas draudzīgāki lietotājam un lai to apkope būtu iespējami vienkāršāka. Piemēram, mūsu grīdas mazgāšanas iekārtu lietošana ir kodēta ar krāsām: visi vadības elementi ir dzeltenā krāsā, savukārt apkopes – pelēkā. Tādējādi operators var uzreiz redzēt un saprast, kuri elementi ir tehniskās apkopes daļas. Visbeidzot (bet ne mazāk svarīgi), mēs konstruējam iekārtas tā, lai nodilumam pakļautās detaļas būtu viegli pieejamas un nomaināmas. Tādā veidā iekārtas lietotāji biežāk izvēlas labot to, nevis iegādāties jaunu.

For products like scrubber dryers, Kärcher takes care over durability and easy-to-change parts

Illustration of the Code of Conduct and contract partners

Standartu noteikšana un uzraudzība

Vai piegādes ķēde ir ilgtspējīga vai nav? Diez vai tas ir atkarīgs no kāda viedokļa. Mēs skaidri nosakām noteiktus kritērijus, kurus mēs un mūsu partneri regulāri novērtējam. Pirmkārt, ir svarīgi izvēlēties pareizos piegādātājus. Mēs izmantojam mūsdienīgu programmatūru, kas mums palīdz rūpīgi pārbaudīt un izvērtēt piegādātājus, pirms mēs ar tiem parakstām līgumus. Sadarbojoties ar partneri, ļoti ātri kļūst skaidrs, vai mūsu starpā radīsies problēmas. Turklāt mēs un mūsu partneri esam pakļauti Ētikas kodeksam, kurā izklāstīti pamatprincipi attiecībā uz attieksmi pret darbiniekiem un vidi. Mēs arī ilgtspējības novērtēšanas ietvaros sniedzam informāciju par mūsu darba metodēm un procesiem neatkarīgām testēšanas un sertificēšanas iestādēm. Mēs izmantojam arī šo iestāžu sniegto informāciju, lai gūtu labāku priekšstatu par mūsu partneriem.

Lai kļūtu par Kärcher piegādātāju, Jums ir jāatbilst stingriem kritērijiem. Mēs pārbaudām, vai katrs jaunais piegādātājs ievēro mūsu noteikumus, un regulāri auditējam esošos piegādātājus. Mēs iekļaujam jautājumus par kvalitāti, labklājības un vides standartiem, kā arī par veselības aizsardzību un drošību.

Mēs arī izmantojam programmatūru, kas visos pieejamajos interneta avotos ar mākslīgā intelekta palīdzību meklē norādes par neatbilstībām un anomālijām. Respektīvi, tā pārlūko sociālos tīklus, meklējot ierakstus par mūsu partneriem-organizācijām, un ceļ trauksmi, ja, piemēram, kāds darbinieks vairākas reizes sūdzas par savu darba devēju. Ja saņemam šāda veida paziņojumu, mēs preventīvi sazināmies ar piegādātāju un veicam izmeklēšanu.

Mūsu 2025. gada ilgtspējības mērķu ietvaros mēs ar mākslīgā intelekta programmatūras u. c. lietu palīdzību veidojam preventīvu riska pārvaldības shēmu attiecībā uz piegādātāju ilgtspējību. Tas palīdz mums ikdienas sadarbībā veicināt ilgtspējīgu rīcību arī citos uzņēmumos.

Sustainability is front and centre for Kärcher when choosing suppliers

Mūsu Ētikas kodeksā ir sīki izklāstītas prasības attiecībā gan uz mūsu pašu, gan uz piegādātāju rīcību. Dokumentā lielākā uzmanība tiek vērsta uz attieksmi pret darbiniekiem. Proti, Ētikas kodekss liek ievērot ētikas principus un aizliedz diskrimināciju, bērnu u. c. piespiedu darbu.

Ētikas kodekss tika izstrādāts, pamatojoties uz mūsu Integritātes vadlīnijām, kuru pamatā ir cienījama pārdevēja tēls. Prasības, kas sākotnēji bija paredzētas tikai mūsu uzņēmumam, jau kādu laiku attiecas arī uz mūsu partneriem.

The Kärcher Code of Conduct describes requirements for both the company's behaviour and that of their suppliers

Tāpat kā pašnovērtējums, arī neatkarīgu iestāžu vērtējums ir labs veids, kā gūt labāku priekšstatu par konkrētu uzņēmumu ilgtspējību. Šajā ziņā Kärcher galvenokārt paļaujas uz EcoVadis un Sedex. Atklātības labad Kärcher ir arī iekļauts abu platformu sarakstos kā piegādātājs.

Rādītāji sniedz ātru pārskatu par uzņēmumu, bet tajos arī ir sīkāka informācija, piemēram, par tādām jomām kā ilgtspējīgs iepirkums, videi draudzīga rīcība un informācija par darba apstākļiem.

Kärcher relies on independent institutions for sustainability rankings

Līdz 2025. gadam mēs samazināsim materiālu piegādātāju skaitu par 40%, tādējādi veicinot mūsu sadarbību ar reģionālajiem partneriem uzticamas un ilgtspējīgas piegādes ķēdes izveidei. Šis piegādātāju skaita samazinājums arī vienkāršo mūsu attiecības ar pārējiem partneriem. Galu galā, visām iesaistītajām pusēm ir labāk, ja tiek noslēgti labāki līgumi ar mazāku piegādātāju skaitu nekā mazvērtīgāki līgumi ar lielāku.

Kärcher prefers selected and regional partners when choosing suppliers

Jūs varētu interesēt arī:

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē, ar bankas pārskaitījumu vai arī preču saņemšanas brīdī.

PREČU PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde ar DPD kurjeru visā Latvijā pirkumiem no 25 EUR.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS
KONTAKTI

Kärcher E-veikals:             

+371 27 062 989
e-veikals@karcher.com
P.–Pk. 8–17
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Mūkusala: 

Mūkusalas iela 41
No 19.janvāra veikals ir slēgts!
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Rīga:         

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S. 10–15
Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Serviss:               

+371 67 808 707
serviss.lv@karcher.com
Gustava Zemgala gatve 71
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts
-------------------------------------------------
Kärcher Centrs Liepāja: 

+371 67 808 707
klientuserviss@karcher.com
Zemnieku iela 60
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.