Atbildība par kultūru, dabu un sabiedrību

Panākumi ir saistīti ar atbildību. Tas ir īpaši svarīgi pasaulē, kurā savstarpēja palīdzība tiek palēnām aizmirsta. Kā ģimenes uzņēmums mēs vēlamies uzņemties atbildību. Neatkarīgi no tā, vai to darām SOS bērnu ciematos, vēsturiskās ēkās vai ūdens taupīšanas pasākumos - ar mūsu tīrīšanas tehnoloģijām, zināšanām un ziedojumiem mēs piedalāmies vides sakopšanā un palīdzībā cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams..

Mount Rushmore cleaning project

Atbildības uzņemšanās

Kas atšķir uzņēmumu, kas apgalvo, ka ir daļa no sabiedrības? Vai tas ir kultūras iniciatīvu atbalsts? Vides aizsardzība? Naudas ziedojumi vai materiāli ziedojumi tiem, kam tas nepieciešams? Mēs domājam, ka šādam uzņēmumam jāuzņemas atbildība. Mēs vēlamies padarīt pasauli par labāku dzīvesvietu pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku.

Mums kā tīrīšanas iekārtu ražotājiem tas galvenokārt nozīmē ieguldījumu tīrākas vides veidošanā. Un tas neattiecas tikai uz taupīgu izejvielu, enerģijas un ūdens izmantošanu, jo varam lepoties arī ar vērienīgiem tīrīšanas projektiem, kas saistīti ar mūsu kopīgo kultūras mantojumu. Mūsu ideja par labākas sabiedrības izveidi ietver arī palīdzību cilvēkiem. 

Mēs darbā tiecamies saglabāt vērtības. Daba, kultūra un sabiedrība mums ir svarīgas vērtības, par kuru saglabāšanu mēs iestājamies un uzņemamies atbildību.

Ieskats: mūsu darbs un projekti kultūrai, dabai un sabiedrībai

World map: Social commitment at Kärcher

Active worldwide: Our social commitment

At Kärcher, we are conscious of our social responsibility and want to make a contribution to things both big and small. Every year we fund organisations which campaign for the preservation of nature, culture and society. Find out more about them with our interactive map.

> Read on

Noon Gate cleaning project

Experts on the preservation of monuments

Monuments are an important part of a society's cultural identity. When cleaning and restoring them, finesse is wanted. But what exactly is the cultural value of a monument? Who decides? And how can the perspective on the value of a monument change? Three experts discuss this.

> Read on

Kärcher cleaning project in Hamburg

Cultural sponsorship

As a cleaning specialist, we have been advocating the preservation of historical monuments and buildings free of charge for 40 years. So far, Kärcher has proven its experience and competence in over 140 restoration projects worldwide – Kärcher is cleaning the world!

> Read on

Pārskats: mūsu darbs kultūras, dabas un sabiedrības labā

Beach clean-up with One Earth – One Ocean

Viena Zeme – viens okeāns

Kopš 2019. gada mēs kopā ar asociāciju “Viena Zeme - viens okeāns” (OEOO) veicam pludmales sakopšanu Vācijas Ziemeļjūrā un Baltijas piekrastē. Sadarbība ir daļa no mūsu ilgtspējības stratēģijas 2025. gadam, kurā mēs cita starpā esam vērsušies uz plastmasas samazināšanu okeānā un atkārtotu izmantošanu. Šīs sadarbības ietvaros mēs atbalstām arī OEOO tehniskos jauninājumus, kas, piemēram, savāc plastmasu upēs vai satecēs un atgriež to atkārtoti izmantojamo materiālu ciklā.

Green filter system

Tīrs ūdens pasaulei

Ūdens saglabāšana kļūst arvien nozīmīgāka mūsu globālajā atbildībā par vidi. Kopā ar Globālo dabas fondu mēs 2012. gadā uzsākām iniciatīvu "Tīrs ūdens pasaulei". Šīs iniciatīvas ietvaros mēs sniedzam finansiālu palīdzību videi draudzīgu ūdens attīrīšanas sistēmu izveidei, izmantojot videi draudzīgas ūdens attīrīšanas iekārtas, it īpaši jaunattīstības valstīs un valstīs ar izaugsmes potenciālu. Kopš 2019. gada mēs esam arī realizējuši daudzas dzeramā ūdens apgādes sistēmas Kolumbijas centrālajā daļā un Āfrikas valstīs. Šie pasākumi nodrošinās vairāk nekā 6000 cilvēku ar dzeramo ūdeni.

SOS Kinderdorf e.V.

Kärcher un SOS bērnu ciemati: Spēcīgas partnerattiecības

Kärcher ir ģimenes uzņēmums, un tas nozīmē, ka sociālā aktivitāte mums galvenokārt ir ģimenes aizraušanās. Kā SOS bērnu ciematu sadarbības partneris mēs palīdzam nodrošināt laimīgu māju nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem un jauniešiem visā pasaulē. Kopš 2011. gada Kärcher katru gadu atbalsta bērnu ciematus divos veidos: pirmkārt, ar līdzekļiem svarīgu projektu finansēšanai, otrkārt, ar produktu ziedojumiem, kas atvieglo ikdienas dzīvi objektos. Šajā laikā 33 valstīs esam ziedojuši vairāk nekā 1000 iekārtas.

TYCD

Pateicības diena apkopējiem

Izrādīsim pateicību! Katru dienu apkopēji nenogurdināmi strādā, lai nodrošinātu, ka mūsu dzīves un darba vide ir higiēniska un droša. Ir pienācis laiks pateikt “paldies”. 2015. gadā Kärcher un vairāki partneri uzsāka globālo kampaņu "Apkopēju pateicības diena", lai izgaismotu  apkopēju būtisko lomu sabiedrībā..

Devastating floods in Germany

Solidaritāte ar grūtos apstākļos nonākušajiem

Plūdi, zemestrīces vai citas dabas katastrofas - mēs sniedzam palīdzību, nodrošinot darbiniekus un iekārtas jebkurā pasaules vietā. Mūsu darbinieki atbrīvojas no netīrumiem un dubļiem, izmantojot mūsu jaudīgās tīrīšanas mašīnas. Daudzos gadījumos palīdzības organizācijām ziedojam arī tādas dzīvību glābšanas iekārtas kā ūdens attīrīšanas sistēmas un mobilās apgādes sistēmas. Koronavīrusa pandēmijas laikā mēs esam ziedojuši avārijas dienestiem, veco ļaužu un aprūpes namiem un sociālajām iestādēm plaša spektra aizsargmateriālus, piemēram, sejas maskas, apavus, galvassegas, vienreizlietojamus cimdus un dezinfekcijas līdzekļus..

Europa Minigärtner

"Europa Minigärtner": Bērni izmēģina roku dārzniecībā

Kā Europa Minigärtner gUG (Eiropas mazie dārznieki) sadarbības partneris, mēs veicinām jauniešu izpratni par dārza dabu. Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai bērni vecumā no deviņiem līdz vienpadsmit gadiem no pirmavotiem izjustu dārzos atrodamo dabu un uzzinātu vairāk par dārznieka darbu. Papildu finansiālās palīdzības sniegšanai mēs atbalstām projektu arī stratēģiskā un operatīvā līmenī. 2017. gadā Vinnendenas bāzē mēs izveidojām savu mazo dārznieku reģionālo grupu.

Kärcher difference Award

Atšķirību balva: Kärcher īsfilmu apbalvojums

2018. gada vasarā mēs pirmo reizi piešķīrām "Atšķirību balvu" - apbalvojumu  par īsfilmu, kuru producējis topošais filmu veidotājs. Studentiem no Vācijas prestižākajām filmu akadēmijām tika uzdots izveidot personisku un estētisku atainojumu vienam no Kärcher ikdienas varoņiem. Mums ikdienas varoņi ir cilvēki, kuri ir apņēmušies katru dienu kaut ko mainīt, un tas ietver arī Kärcher produktu lietošanu.