Atbildība pret darbiniekiem

Kas veido uzņēmuma panākumu pamatus? Mēs uzskatām, ka panākumu pamatā ir darbinieki. Tāpēc Kärcher iestājas par uzņēmuma politiku, kas vērsta uz cilvēkiem un atklātu komunikāciju. Mēs vēlamies radīt pēc iespējas labāku darba vidi - ar elastīgu darba laiku, tālākas attīstības iespējām, apmaksātu bērnu aprūpi, integrācijas atbalstu pēc slimības vai uzņēmuma sporta aktivitātēm.

Employees

"Mūsu uzņēmuma veiksmes atslēga ir mūsu cilvēki."

Ģimenes vērtības mums ir tuvu sirdij. Tāpēc mēs uzņemamies atbildību par savu darbinieku veselību un iestājamies par viņu turpmāku attīstību.

Alfrēds Kerčers raksturoja īpašās attiecības ar saviem darbiniekiem ar šādiem vārdiem: "Mūsu uzņēmuma veiksmes atslēga ir mūsu cilvēki." Viņa attieksme joprojām ir korporatīvās politikas pamatprincips un pamats, kurā galvenā loma ir karjeras un ģimenes saskaņošanai, darbinieku veselībai un profesionālajai attīstībai un apmācībai.

Mēs izturamies pret darbiniekiem pateicīgi un gādīgi. Pateicoties šai apņēmībai, Kärcher ir spējis kļūt par pasaules tīrīšanas tehnoloģiju tirgus līderi.

Pārskats: Mūsu darbs darbinieku labā

Employee world meeting

Globālās sadarbības uzlabošana

Darbinieku aptauja parāda, ko šobrīd darām labi un kurās jomās nepieciešams vairāk darba. Mūsu darbinieki visā pasaulē labprāt strādā pie Kärcher un identificējas ar uzņēmumu. Mēs vēlamies veikt turpmākus uzlabojumus, piemēram, attiecībā uz dažādu departamentu un valstu sadarbību. Ieviestie pasākumi ietver pirmo darbinieku pasaules sanāksmi, kuru ar lieliskiem panākumiem rīkojām 2018. gada sākumā. Šajā sanāksmē dalībnieki izstrādāja iespējas uzlabot Kärcher starptautisko sadarbību.

Innovation Lab

Gluži kā Silīcija ielejā: Inovāciju laboratorija

Kärcher Inovāciju laboratorijā dažādu jomu darbinieki sadarbojas, izstrādājot dažādas inovācijas. Komandas ne tikai izstrādā jaunus produktus un pakalpojumus, bet vienlaikus strādā arī pie visa biznesa modeļa. Mūsu mērķis ir uzsākt reālu, veiksmīgu jaunuzņēmumu, kas ne tikai pavērs durvis jaunai uzņēmējdarbībai, bet arī veicinās uzņēmējdarbības domāšanu Kärcher kultūrā. Darbinieki no visām nodaļām var pieteikties Inovāciju izaicinājumiem.

Company sports

Vispārēja veselības pārvaldība

Mūsu darbinieku veselība tika definēta mūsu ilgtspējības stratēģijā 2020. gadam kā vērtība, kas pastāvīgi jāiekļauj mūsu korporatīvajā kultūrā. Lai veicinātu labu veselību mūsu darbinieku vidū, mēs esam izstrādājuši dažādus pasākumus, kurus pakāpeniski īstenosim un regulāri izvērtēsim. Piemēram, mums ir regulāri pārbaudītas un optimizētas darba vietas, lai nodrošinātu, ka tās ir pēc iespējas ergonomiskākas. Visās i bāzēs mēs rīkojam veselības kampaņas, kas ir īpaši pielāgotas tur esošajiem darbiniekiem, sākot no aktīviem pusdienu pārtraukumiem līdz gripas vakcīnām.

Female Kärcher employee

Veiksmes programma

Darbiniekiem 60 valstīs un 100 uzņēmumos - katram cilvēkam vajadzētu būt vienādām iespējām attīstīties atbilstoši savam amatam, visi cilvēki jāvērtē pēc vienas un tās pašas sistēmas un jāpiedāvā piemēroti tālākizglītības pasākumi. Tāpēc mēs esam izstrādājuši globāli standartizētu programmu savu darbinieku profesionālajai izaugsmei, apvienojot to starptautiskā platformā.

Career and family

Karjeras un ģimenes dzīves balanss

2013. gada decembrī mēs saņēmām sertifikātu kā ģimenēm draudzīgs uzņēmums ar "audit berufundfamilie" sertifikātu. Sertifikāts ir to uzņēmumu zīme, kuri ir īpaši apņēmušies turpināt attīstīt ģimenei draudzīgus pasākumus darba vietā. Papildus iespējām, kas ietver nepilna laika modeļus un elastīgu darba laiku, Vācijā apmaksājam bērnu aprūpi un organizējam svētku programmas mūsu darbinieku bērniem.

Production employees

Iespēja apvienot darbu un studijas

Darbinieki, kuri līdztekus darbam iegūst augstāku kvalifikāciju, piemēram, inženiera, darbu vadītāja vai akadēmiskos grādus, var saņemt Kärcher stipendiju, kamēr viņi studē bakalaura vai maģistra programmās. Šis cilvēkresursu pilnveides pasākums 2014. gada Cilvēkresursu izcilības balvas konkursā ieguva otro vietu (apbalvojumu pasniedz "Cilvēkresursu Vadības Speciālistu Žurnāls").