Ilgtspējība Kärcher uzņēmumā

Atbildības uzņemšanas vienmēr ir bijusi nozīmīga Kärcher korporatīvās kultūras sastāvdaļa. Alfrēds Kerhers un viņa sieva Irēne bija nelokāmi pārliecināti, ka ilgtspējīga ekonomiska veiksme (stabilas finanses un ienākumi) būs iespējami tikai tad, ja vērā tiek ņemti sociālie aspekti. Trešais ilgtspējīgas uzņēmuma attīstības pīlārs — līdztekus ekonomiskajam un sociālajam aspektam — ir vides aizsardzība. Tai Kärcher ir nozīmīga loma jau kopš 70. gadiem

Nachhaltigkeit

Mūsu izpratne par ilgtspējību.

Ilgtspējīga uz cilvēkiem vērsta uzņēmuma attīstība ir mūsu darbības centrā. Mūsu galvenais mērķis ir radīt vērtības mūsu klientiem, darbiniekiem un pašam uzņēmumam. Lai to panāktu, mums ilgtspējības jomā ir jānodrošina augstākā līmeņa sniegums. Konkrēti tas nozīmē:

Visaugstākie finanšu rādītāji

Tie garantē uzņēmuma nepārtrauktu eksistenci. Tas tiek panākts piedāvājot veiksmīgus produktus un esot godīgam un uzticamam partnerim saviem klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem.

Pirmklasīga sociālā darbība

Tas nozīmē radīt pievilcīgus darba apstākļus un uzņemties sociālo atbildību būt par labiem korporatīvajiem pilsoņiem.

Vislabākie ekoloģiskie rādītāji

Mūsu uzņēmējdarbības ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana un efektīva resursu izmantošana.

Ilgtspējības pārvaldība

Ilgtspējības pārvaldība nozīmē nepārtrauktus, sistemātiskus uzņēmuma ilgtspējības snieguma uzlabojumus. Šeit aktīva ilgtspējības pārvaldība nozīmē reģistrācijas prasības no uzņēmējdarbības vides — piemēram no klientiem, varasiestādēm un vides asociācijām — izvērtējot to nozīmi Kärcher uzņēmumam un apzinot jomas, kuras var uzlabot.

Mēs uzturam aktīvu dialogu ar mūsu uzņēmējdarbības vidi. Mēs 2013. gadā veicām pasaules mēroga aptauju — par ilgtspējības tēmu aptaujājot mūsu iekšējās un ārējās ieinteresētās puses, piemēram, darbiniekus, klientus un piegādātājus. Mūsu ilgtspējības mērķi 2020. gadam, kuri tika veidoti izejot no aptaujas rezultātiem, cieši saskan ar mūsu ieinteresēto pušu prasībām. Mūsu mērķi ilgtspējībai ietver trīs darbības jomas.

Godalgas un apbalvojumi.

Pēdējo gadu laikā Kärcher saņemtās godalgas un balvas ir apliecinājums tam, ka attiecībā uz ilgtspējību mēs esam uz pareizā ceļa.

Auszeichnung

Vācijas iepakotāju godalga no Vācijas iepakojuma institūta (2010)

Kärcher 2010. gadā saņēma Vācijas balvu iepakojuma tirdzniecības iepakojuma kategorijā — par tīrīšanas līdzekļa iepakojuma versiju "Spouted Pouch".

Auszeichnung

ADFC 2011. gada godalga "Velosipēdiem draudzīgs uzņēmums" (Bicycle-friendly company)

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 2011. gada maijā bija desmitais Vācijas uzņēmums, kuru Vācijas velosipēdu klubs (ADFC) atzina par "velosipēdiem draudzīgu uzņēmumu".

Auszeichnung

Bādenes-Virtembergas federālās zemes vides tehnoloģiju balva.

Kärcher par iekārtu K 4.00 EcoSilent — pasaulē klusāko augstspiediena tīrītāju saņēma Bādenes-Virtembergas federālās zemes vides tehnoloģiju balvu kategorijā "Emisiju samazināšana, apstrāde un atdalīšana".

Auszeichnung

Federālā balva par ekodizainu — eco!efektivitātes sausās tīrīšanas putekļu sūcējam T12/1 (2012)

Mūsu T12/1 eco!efektivitāte sausās tīrīšanas putekļu sūcējam tika piešķirta Federālā ekodizaina balva kā inovatīvam produktam videi draudzīgas konstrukcijas jomā.

Auszeichnung

ARBEIT PLUS balva no Vācijas Evaņģēliskās baznīcas (EKD, 2013)

Kärcher saņēma ARBEIT PLUS par augstu sniegumu darbinieku vadīšanas jomā.

Deutscher CSR-Preis

Vācijas CSR Award balva (2014)

Kärcher saņēma kāroto balvu kategorijā "Atbalsts kultūrai kā korporatīvās sociālās atbildības izpausme" par atjaunošanas darbu, kas tika veikts Ķeizara Vilhelma memoriālajā baznīcā Berlīnē.