Pēcpārdošanas serviss/Servisa inženiera pieprasījums

Ar vairāk par 100 no mūsu pašu klientu servisa tehniķu palīdzību mēs nodrošinām lietpratīgu servisu uz vietas. Mūsu klientu servisa komanda labprāt nodrošinās ātru, tiešu palīdzību, ja Jums ir jautājumi vai Jūs gribētu ziņot par kļūdu.

Header_Werkkundendienst

Pēcpārdošanas serviss/Servisa inženiera pieprasījums

Papildus Jūsu kontaktinformācijai un informācijai par mašīnas atrašanās vietu mums, lai nodrošinātu, ka mūsu tehniķi ir pēc iespējas labāk sagatavoti, kad viņi ierodas, lai risinātu Jūsu problēmu, ir nepieciešama šāda informācija:

  • precīzs tehnikas apraksts, ar materiālu un sērijas numuru
  • kļūdas veids
  • varbūtējais cēlonis, ja iespējams

Jūs varat atrast materiālu un sērijas numuru vai nu uz mūsu servisa uzlīmes, tiešās informācijas uzlīmes vai veida plāksnes. Tās ir nostiprinātas uz tehnikas skaidri redzamā vietā. Jūs varat atrast tehnikas apzīmējumus uz konkrētās tehnikas vienības vai uz veida plāksnes. Atkarībā no iekārtas veida Jūs atradīsiet veida plāksni tehnikas vienības aizmugurē, apakšpusē vai iekšpusē.

Werkkundendienst neu