CIETO VIRSMU DEZINFICĒŠANA

Piesārņoto virsmu ķīmiskai dezinfekcijai ir pieejamas stratēģijas, kas ļauj samazināt pārnesi un infekciju. 

Desinfektion

1. noteikums: Pirms dezinfekcijas virsma jānotīra

Efektīvai dezinfekcijai, jo īpaši, lai dezinficētu ļoti netīras virsmas, ieteicams vispirms tās rūpīgi notīrīt ar piemērotu mazgāšanas līdzekli.
Pārliecinieties, ka biocīdi vienmēr tiek lietoti drošā veidā. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

1. Dezinfekcijas procedūra ar dezinfekcijas līdzekli

Desinfektion Tische

Manuāla tīrīšana ar izsmidzināmu līdzekli un drānu:

 • Manuāla tīrīšana ar izsmidzināmu līdzekli un drānu:
 • Vispirms rūpīgi notīriet priekšmetu.
 • Ļaujiet virsmai nožūt.
 • Sajauciet produktu ar krāna ūdeni ieteicamajās devās. Ir svarīgi ievērot norādījumus uz produkta etiķetes.
 • Pilnībā samitriniet virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto reakcijas laiku.
 • Noskalojiet ar tīru ūdeni / Apstrādājot virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, rūpīgi noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Izmantojot augstspiediena tīrītāju:

 • Vispirms notīriet virsmu ar piemērotu tīrīšanas šķīdumu un noskalojiet ar tīru ūdeni.
 • Ļaujiet nožūt.
 • Noregulējiet ierīces devu, izmantojiet līdzekli tikai ar aukstu ūdeni.
 • Pilnībā samitriniet virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto reakcijas laiku.
 • Noskalojiet ar krāna ūdeni, neatstājot atlikumus.

Izmantojot smidzināšanas ierīci:

 • Sajauciet produktu ar krāna ūdeni ieteicamajās devās.
 • Pilnībā samitriniet tīru un sausu virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto iedarbības laiku.
 • Noskalojiet ar krāna ūdeni, neatstājot atlikumus.

Apstrādājot mazāk netīras virsmas, tīrīšanu un dezinfekciju var veikt vienā solī.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger

2. Dezinfekcijas procedūra ar dezinfekcijas tīrītāju

Desinfektionsreiniger RM 732

Manuāla tīrīšana ar izsmidzināmu līdzekli un drānu:

 • Sajauciet produktu ar krāna ūdeni ieteicamajās devās.
 • Pilnībā samitriniet virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Notīriet virsmu ar piemērotu, tīru drānu.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto iedarbības laiku. Iedarbības laikā neļaujiet nožūt.
 • Ļaujiet virsmai nožūt, kad pagājis iedarbības laiks. 

Izmantojot augstspiediena tīrītāju:

 • Iestatiet vajadzīgo ierīces devu, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
 • Pilnībā samitriniet virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Ļaujiet iesūkties.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto iedarbības laiku. Iedarbības laikā neļaujiet nožūt.
 • Notīriet ar paaugstinātu spiedienu un krāna ūdeni, neatstājot atlikumus.

 

Izmantojot smidzināšanas ierīci:

 • Sajauciet produktu ar krāna ūdeni ieteicamajās devās.
 • Pilnībā samitriniet tīru un sausu virsmu ar dezinfekcijas līdzekli.
 • Ievērojiet uz etiķetes norādīto iedarbības laiku, neļaujiet nožūt.
 • Noskalojiet ar krāna ūdeni, neatstājot atlikumus.