Ikviens viedoklis ir svarīgs - darbinieki formulē ilgtspējas mērķus

Ja kāds jautājums skar visus, tad ikvienam vajadzētu būt iespējai līdzdarboties tā risināšanā. "Ilgtspējības brokastīs 2020+" mūsu darbinieki Brazīlijā, Ķīnā un Vācijā deva nozīmīgu ieguldījumu stratēģijas noteikšanā līdz 2025. gadam.

Every opinion counts – employees sharpen sustainability goals

Semināri Brazīlijā, Ķīnā un Vācijā

Ilgtspēja ir viens no mūsdienu aktuālākajiem jautājumiem. Daudziem mūsu darbiniekiem šis ir ne vien darba jautājums, bet arī tēma, ko viņi apspriež ar draugiem un ģimenes locekļiem, izvērtējot, kā viņu pašu dzīves veids atbilst ilgtspējas nostādnēm. Kärcher vēlējās iesaistīt ieinteresētos darbiniekus jaunu ilgtspējas mērķu formulēšanā un dalīties ar savām idejām uzņēmuma turpmākās darbības virziena noteikšanā.

Jauno ilgtspējas mērķu izstrādes gaitā 2019. gadā notika semināri trīs galvenajās Kärcher ražotnēs – Viņedo Brazīlijā, Čangšu Ķīnā un Vinendenā Vācijā. Pasākumu sērijā "Ilgtspējas brokastis 2020+" kopumā piedalījās 130 darbinieki. Iniciatīvā aizsākās Vācija, piedaloties 75 dalībniekiem.

Jebkuru specialitāšu darbinieki varēja pieteikties semināriem šajās trīs valstīs. Kopumā tika iesniegtas vairāk nekā 400 idejas. Viena no svarīgākajām visu jomu tēmām bija ilgtspējīgu izejvielu izmantošana ražošanā.

Invitation to Sustainability Breakfast 2020+

Uzsvars uz klimatam draudzīgu ražošanu, ilgtspējīgiem produktiem un sociālajiem jautājumiem

Kopumā, darbinieki apsprieda ne vien pašus materiālus, kuri tiek izmantoti iekārtu ražošanā, bet arī to izturību un izejvielu taupīgu izmantošanu iekārtu ražošanā un iepakojumā. Šīs atziņas ir iekļautas 2025. gadam noteiktajā ilgtspējas stratēģijā, tostarp nosakot mērķus optimizēt mūsu iepakojumu un palielināt otrreizējas izmantošanas plastmasas daudzumu mūsu ražojumos.

Vēlme pēc ilgtspējīgas piegādes ķēdes ir ņemta vērā iniciatīvā "Sociālais varonis". Mērķis nākotnes globālās sociālās prioritātes orientēt uz vērtību saglabāšanu ir arī daļa no šīs iniciatīvas – neatkarīgi no tā, vai tā ir plaša mēroga sadarbība ar starptautiskām organizācijām, piemēram, Vispasaules dabas fondu, vai atsevišķu asociāciju sponsorēšana. Darbinieki galvenokārt uzsvēra vēlmi atbalstīt izglītības un vietējās iniciatīvas.

 

Ilgtspējas mērķi 2025. gadam

Definējot jauno ilgtspējas stratēģiju, papildus darbinieku semināros izteiktajām idejām ir ņemti vērā arī klientu aptaujas rezultāti ASV, Vācijā, Francijā, Brazīlijā un Japānā. Tāpat tika ņemti vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Kärcher ilgtspējas mērķi ir izteikti trīs iniciatīvās: "Nulles emisija", "Samazināt, otrreizēji izmantot, pārstrādāt" un "Sociālais varonis".

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Vinhedo, Brazil

Viņedo, Brazīlija

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Changshu, China

Čangšu, Ķīna

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Winnenden, Germany

Vinendena, Vācija

Tev varētu interesēt: