Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA). 62955560 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/augstspiediena-tirisanai/aktivs-sarmains-tirisanas-lidzeklis-rm-81-asf-nesatur-nitril-o-trietikskabi-nta-62955560.html Efektīvs un saudzīgs augstspiediena tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, paredzēts mazuta, tauku un minerālvielu traipu tīrīšanai. Piemērots automašīnu, pārsegu un dzinēju tīrīšanai. Nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Efektīvs un saudzīgs augstspiediena tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, paredzēts mazuta, tauku un minerālvielu traipu tīrīšanai. Piemērots automašīnu, pārsegu un dzinēju tīrīšanai. Nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).

Pasūtījuma numurs: 6.295-556.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,5
Produkts
 • Efektīvs tīrīšanas līdzeklis augstspiediena tīrīšanai
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 • Nesatur fosfātus
 • Nesatur silikonu
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
 Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 ASF, nesatur nitril-o-trietiķskābi (NTA).
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P234 Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P405 Glabāt slēgtā veidā.
Pielietošanas veidi
 • Transports un transporta aprīkojums
 • Auto/motora mazgāšana
 • Daļu tīrīšana
 • Virsmas attaukošana
 • Brezenta tīrīšana
 • Grīdu un virsmu tīrīšanai