JÄTKUSUUTLIK ALGUSEST PEALE

Vastutuse võtmine – see on algusest peale olnud Kärcheri ettevõtluskultuuri oluline osa. Alfred Kärcher ja tema abikaasa juhindusid arusaamast, et püsiv majandusedu on võimalik ainult siis, kui võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid.

Alfred ja Irene Kärcher

Jätkusuutlikkus ettevõtte ajaloos

Jätkusuutlikul mõtlemisel ja toimimisel on Kärcheris pikk traditsioon. Alfred Kärcherile endale olid südamelähedased just töötajate heaolu ja keskkonnakaitse. 1939. aastal, kui alustav ettevõte kolis Winnendenisse, ehitas Alfred Kärcher ettevõtte territooriumile oma reoveepuhasti. 1940. aastal asutas ta abivajavatele töötajatele Alfred Kärcheri fondi, mis tootis mänguasju kinkimiseks töötajate lastele jõuludel aastatel 1943–1948. Sellele järgnes palju muid olulisi ettevõtmisi.

Ka tänapäeval on jätkusuutlikkuse mõiste ettevõttes endiselt sügavalt juurdunud. Oleme seadnud jätkusuutlikkuse haldamisel endale selge eesmärgi. Tahame saada puhastusseadmete turu etaloniks jätkusuutlikkuse osas, tagades samas klientide kõrgeima teadlikkuse ja rahulolu. Selle visiooni realiseerimiseks tugineb Kärcheri kontsern mitme aasta jätkusuutlikkuse strateegilistele eesmärkidele. Visioon tugineb ideele, et tulemuse saavutamiseks peab jätkusuutlikkus juurduma kogu ettevõttes.

 

On kehtestatud kolm strateegilist teemavaldkonda

Aktsionäride arvamusuuringu tulemuste põhjal kinnitati 2014. aastal jätkusuutlikkuse programm „Jätkusuutlikkuse tipptase“. See hõlmab kogu Kontserni 14 üldeesmärki, mis on jagatud kuueks tegevusvaldkonnaks ja mis seostuvad 2011. aastal allkirjastatud kokkuleppega „ÜRO globaallepe“ (UN Global Compact) põhimõtetega. Juba 2016. aasta alguses pühendusime „Pariisi tegevusplaanile“ (Paris Pledge for Action) ja sellest tulenevalt ülemaailmsele kliimakaitsele eesmärgiga piirata globaalset soojenemist alla 2 °C.

Esimese jätkusuutlikkuse strateegiaga muutus ettevõtte sotsiaalne vastutus (Corporate Social Responsibility (CSR)) veel olulisemaks ja seda arendati süstemaatiliselt. Selleks määrati näiteks kõigisse tootmis- ja logistikasõlmedesse keskkonnaametnikud, kes nimetati ka oma üksuse jätkusuutlikkuse haldamise kontaktisikuteks. CSR juhtkomitee koordineerib kogu Kärcheri kontserni meetmeid. Selle kõige olulisemad osad on kolm strateegilist teemavaldkonda „Loodus, kultuur, ühiskond“, „Tooted ja tarneahel“ ning „Töötajad“.

Vaadates tulevikku

 2025. aasta jätkusuutlikkuse eesmärkides oleme ühendanud kolm algatust jätkusuutlikkuse edasiseks arendamiseks. Need põhinevad ÜRO säästva arengu eesmärkidel ja järgivad jätkusuutlikkuse programmi „Sustainability Excellence“. Kolm algatust pealkirjadega „Nullemissioon“, „Vähenda, taaskasuta, töötle ümber“ ja „Sotsiaalne kangelane“ on valdkondadeks, mis erinevaid projekte ja eesmärke hõlmavad.

 

Ettevõtte ajalugu ja praegused jätkusuutlikkuse teemad