VASTUTUS KULTUURI, LOODUSE JA ÜHISKONNA EES

Pühendunud edu saavutamisele. See kehtib eriti maailmas, kus sotsiaalsete kohustuste idee tihti unustatakse. Pereettevõttena soovime olla vastutustundlikud. Pakume nii SOS lastekülasid, ajaloolisi hooneid kui veekaitset toetades puhastustehnoloogiat, ekspertteadmisi ja annetusi puhta keskkonna tagamiseks ja abivajajate abistamiseks.

Vastutus kultuuri, looduse ja ühiskonna eest

Saksamaa kõrgeima monumendi puhastamine

aastal üle 500 000 inimese. Bioloogiline saaste ja keskkonnamõjud on aga aja jooksul Saksamaa kõrgeimale monumendile selgelt jälje jätnud. 2016. aasta sügisel aitas Kärcheri meeskond Hermanni monumendi taas kauniks muuta.

Meeskond tegeles neli päeva monumendi peaaegu 27 meetri kõrguse liivakivist jalami ja mõnede monumendi osade puhastamisega. See hõlmas biogeense materjali, näiteks vetikate, samblike ja sambla ning loomse saaste eemaldamist, milleks kasutati tõsteplatvorme ja kuumavee survepesureid HDS 13/20-4 S ja HDS 12/18-4 S, mis olid pindade õrnaks puhastamiseks seatud aururežiimile. Meeskond eemaldas monumendi jalamilt ka sellele vandaalide poolt kantud värvi.

Hermanni monument on vaid üks paljudest meie projektidest: oleme alates 1980. aastas kultuuritoetusprojektide raames puhastanud üle 140 monumendi maailmas. See hõlmab pidevat tihedat koostööd monumentide omanikega, restaureerimisspetsialistidega ja kunstiajaloolastega ning pidevat uute monumente kaitsvate keskkonnasõbralike puhastusmeetodite välja töötamist.


Osalemine kultuuri-, looduskaitse- ja ühiskondlikes algatustes

Koristaja tänamise päev

Koristaja tänamise päev

Tunnustusavaldus: koristajad näevad päevast päeva väsimatult vaeva, et meie elu- ja töökeskkond oleks hügieeniline ja ohutu. Nüüd on aeg neid tänada. Kärcher pani 2015. aastal koos mitmete partneritega käima ülemaailmse „Koristaja tänamise päeva“ kampaania, et juhtida tähelepanu koristajate tähtsale rollile ühiskonnas.

Kärcheri lühifilmiauhind

difference Award: Kärcheri lühifilmiauhind

Andsime „difference Awardi“ – auhinna alustava filmitegija lühifilmile – esimest korda välja 2018. aasta suvel. Saksamaa kõige mainekamate filmiakadeemiate õpilastele anti ülesanne luua ühe Kärcheri igapäevakangelase intiimne ja esteetiliselt nauditav portree. Igapäevakangelased on meie jaoks inimesed, kes püüavad iga päev midagi muuta – see kehtib ka Kärcheri toodete kasutamise kohta.

Solidaarsus abi vajavate inimestega

Solidaarsus abi vajavate inimestega

Üleujutused, maavärinad või muud loodusõnnetused – aitame kõikjal maailmas kiiresti vajaliku tööjõu ja masinate pakkumise läbi. Meie töötajad kõrvaldavad meie võimsate puhastusseadmete abil kiiresti pori ja muda. Sageli annetame abiorganisatsioonidele ka elupäästvaid masinaid, näiteks veepuhastussüsteeme ja teisaldatavaid elektritoitesüsteeme.

Puhas vesi tänu elektrijaamadele

Puhas vesi tänu elektrijaamadele

Veevarude kaitse mängib meie ülemaailmses vastutuses keskkonna eest aina tähtsamat rolli. 2012. aastal käivitasime koos mittetulundusühinguga Global Nature Fund algatuse „Puhas vesi maailmale“. Algatuse raames pakume rahalist abi taimede toitel töötavatele keskkonnasõbralikele veepuhastusjaamadele roheliste filtrisüsteemide ehitamiseks – eriti arengumaades ja arengumaa lävendile jäävates riikides. Roheliste filtrisüsteemide ehitamise kohta leiate teavet meie Uudistest.

Kärcher ja SOS lastekülad

Kärcher ja SOS lastekülad: tugev partnerlussuhe

Kärcher on pereettevõte, mis tähendab, et sotsiaalne kaasatus on meie jaoks eelkõige pereküsimus. Aitame SOS lastekülade partnerina pakkuda maailma vähemkindlustatud lastele ja noortele inimestele õnneliku kodu. Hiljuti toetasime enam kui 50 Bosnias, Tšiilis, Eestis, Horvaatias, Kazakstanis, Sri Lankal ja Küprosel asuvat SOS lasteküla kokku 131 masinaga.

Euroopa miniaiad

„Europa Minigärtner“: lapsed proovivad kätt aianduses

Aitame Europa Minigärtner gUG (Euroopa miniaiad) koostööpartnerina suurendada noorte inimeste teadlikkust aedades leiduvast loodusest. Algatuse eesmärk on võimaldada 9-11-aastastel lastel otse kokku puutuda aedades leiduva loodusega ning saada teada, mida kujutab endast aednikutöö. Rahalise abi kõrval toetame projekti ka strateegilisel ja operatiivsel tasandil. 2017. aastal lõime Winnendeni tehase juures oma regionaalse miniaedade grupi.