Vastutus kultuuri, looduse ja ühiskonna eest

Eduga kaasneb vastutus. Veelgi enam kehtib see maailmas, kus üksteise aitamine on üha enam minevikku vajumas. Pereettevõttena tahame võtta vastutuse. Nii SOS-lastekülades, ajalooliste hoonete puhul kui vee säästmisel – oma puhastustehnoloogia, asjatundlikkuse ja annetustega anname oma osa keskkonna puhastamisel ja abivajajate aitamisel.

Rushmore'i mäe puhastusprojekt

VASTUTUSTUNDLIKUKS ETTEVÕTTEKS OLEMINE TÄHENDAB VASTUTUSE VÕTMIST

Mis eristab ettevõtet, kes väidab end olevat vastutustundlik? Kas selleks on kultuurialgatuste toetamine? Keskkonnakaitse? Raha või mitterahalised annetused abivajajatele? Meie arvame, et vastutustundlik ettevõte olemine tähendab vastutuse võtmist. Tahame muuta maailma võimalikult paljudele inimestele paremaks elupaigaks.

Meie kui puhastusseadmete tootjate jaoks tähendab see eelkõige puhtamasse keskkonda panustamist. Mitte ainult toorainete, energia ja vee säästliku kasutamise, vaid ka meie ühise kultuuripärandiga seotud ambitsioonikate koristusprojektide kaudu. Meie idee luua elamisväärne ühiskond hõlmab ka inimeste aitamist. 

Väärtuste säilitamine on meie tegevuse keskmes. Loodus, kultuur ja ühiskond on meie jaoks olulised väärtused, mille säilitamist me toetame ja mille eest vastutame.

Pilguheit: Meie kultuuri, looduse ja ühiskonna heaks tehtav töö ja projektid

Vaade õhust Bocas del Carare'ile, väikesele kalurikülale Colombias

Pärast pikka ja keerukat minevikku on väike Colombia küla Bocas del Carare nüüd leidnud oma unikaalse tee tulevikku – rohelise, kaasaegse ja harmoonias loodusega.

> Lugege pikemalt

Maailmakaart: Kärcheri sotsiaalne pühendumus

Aktiivne kogu maailmas: Meie sotsiaalne pühendumus

Oleme Kärcheris teadlikud oma sotsiaalsest vastutusest ja tahame anda oma panuse nii suurtesse kui väikestesse asjadesse. Rahastame igal aastal looduse, kultuuri ja ühiskonna säilitamise algatustega tegelevaid organisatsioone. Lisateavet nende kohta saate meie interaktiivse kaardi abil.

> Lugege pikemalt

Noon Gate värava puhastusprojekt

Monumentide säilitamise eksperdid

Monumendid on ühiskonna kultuurilise identiteedi oluline osa. Nende puhastamisel ja taastamisel soovitakse nüansitunnetust. Milles seisneb aga õigupoolest monumendi kultuuriline väärtus? Kes seda otsustab? Ja kuidas saab monumendi väärtuse perspektiiv muutuda? Selle üle arutlevad kolm eksperti.

> Lugege pikemalt

Kärcheri puhastusporjekt Hamburgis

Kultuuriline sponsorlus

Puhastusspetsialistidena oleme 40 aastat toetanud ajalooliste mälestiste ja hoonete säilitamist selle eest tasu saamata. Seni on Kärcher tõestanud oma kogemust ja pädevust üle 140 restaureerimisprojektil üle maailma – Kärcher teeb maailma puhtaks!

> Lugege pikemalt

Ülevaade: Meie pühendumus kultuurile, loodusele ja ühiskonnale

Rannakoristus  "One Earth - One Ocean" ühinguga

Üks Maa – Üks Ookean

Alates 2019. aastast oleme Põhja- ja Läänemere Saksamaa rannikul korraldanud rannakoristusi koos ühinguga “One Earth - One Ocean” (OEOO). See koostöö on osa meie 2025. aasta jätkusuutlikkuse strateegiast, milles oleme muu hulgas võtnud sihiks ookeaniplasti vähendamise ja taaskasutamise. Selle koostöö raames toetame ka OEOO tehnilisi uuendusi, mis koguvad näiteks jõgedesse või suudmetes olevat plasti ja tagastavad selle korduvkasutatavate materjalide ringlusse.

Roheline filtrisüsteem

Puhas vesi kogu maailmale

Vee säästmine muutub meie ülemaailmses keskkonnavastutuses üha olulisemaks. Koos ülemaailmse loodusfondiga käivitasime me 2012. aastal algatuse "Puhas vesi kogu maailmale". Selle algatuse raames pakume rahalist abi keskkonnasõbralike veepuhastusseadmete rajamiseks roheliste filtrisüsteemide abil eelkõige arengumaades ja allapoole lävendit jäävates riikides. Lugege siit, kuidas rohefiltrisüsteeme rajatakse. Alates 2019. aastast oleme Kesk-Columbias ja Aafrika riikides välja ehitanud ka arvukalt joogiveevarustussüsteeme. Need abinõud annavad joogivett üle 6000 inimesele.

SOS lastekülad

Kärcher ja SOS lastekülad: Tugev partnerlus

Kärcher is a family-owned company, which means that, for us, social engagement Kärcher on pereettevõte, mis tähendab, et sotsiaalne kaasamine on meie jaoks enam kui perekonna küsimus. SOS lastekülade koostööpartnerina aitame pakkuda õnnelikku kodu ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele kogu maailmas. Alates 2011.. aastast toetab Kärcher igal aastal lastekülasid korraga kahes aspektis – esiteks oluliste projektide rahastamisega ja teiseks tooteannetustega, mis lihtsustavad igapäevast elu rajatistes. Alatest selles ajast oleme annetanud 33 riigile üle 1000 masina.

Koristajate tänamise päev

Koristajate tänamise päev

Tunnustuse märk. Koristajad töötavad päevast päeva väsimatult selle nimel, et meie elu- ja töökeskkond hügieeniline ja ohutu oleks. On aeg öelda neile "aitäh". 2015. aastal käivitasid Kärcher ja mitmed partnerid ülemaailmse kampaania "Koristajate tänamise päev", et tuua koristajate oluline roll ühiskonnas esiplaanile.

Üleujutised Saksamaal

Solidaarsus abivajavate inimestega

Üleujutused, maavärinad või muud loodusõnnetused – me pakume abi, muutes nii töötajad kui masinad kõikjal maailmas kiiresti kättesaadavaks. Kärcheri töötajad vabanevad meie võimsate puhastusmasinate abil mustusest ja porist. Paljudel juhtudel annetame abiorganisatsioonidele ka elupäästvaid masinaid, näiteks veepuhastussüsteeme ja mobiilseid varustussüsteeme. Koroonaviiruse pandeemia ajal oleme annetanud hädaabiteenustele, vanade- ja hooldekodudele ning sotsiaalasutustele laias valikus kaitsematerjale nagu näomaskid, jalatsi- ja peakatted, ühekordsed kindad ja desinfitseerimisvahendid.

"Europa Minigärtner": Lapsed proovivad kätt aianduses

"Europa Minigärtner": Lapsed proovivad kätt aianduses

Europa Minigärtner gUG (Euroopa miniaednikud) koostööpartnerina aitame tõsta noorte teadlikkust aedades leiduvast loodusest. Selle algatuse eesmärk on, et üheksa- kuni üheteistkümneaastased lapsed saaksid omal käel aialoodust kogeda ja õpiksid, mida aednikuna töötamine tähendab. Lisaks finantsabi andmisele toetame projekti ka strateegilisel ja operatiivsel tasandil. 2017. aastal lõime Winnendeni üksuses oma miniaednike piirkondliku rühma.

Erinevuse auhind: Kärcheri lühifilmiauhind

Erinevuse auhind: Kärcheri lühifilmiauhind

Erinevuse auhinna ehk lootustandva filmitegija toodetud lühifilmi preemia andsime esimest korda välja 2018. aasta suvel. Saksamaa mainekamate filmiakadeemiate üliõpilastele anti ülesandeks luua isiklik ja esteetiline lühike portree Kärcheri igapäevakangelastest. Meie jaoks on igapäevakangelased inimesed, kes on iga päev pühendunud millegi muutmisele – see hõlmab ka Kärcheri toodete kasutamist.