JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID AASTAKS 2025

Meie meetmete eesmärk on saavutada kliimaneutraalne tootmine, tooraine taaskasutamine ja plastpakendite osatähtsuse vähendamine. Jätkusuutlikkus on globaalsesse tarneahelasse sügavalt juurdunud. Sotsiaalsete ja ühiskondlike probleemide puhul keskendume väärtuste hoidmisele.

Jätkusuutlikkuse eesmärgid aastaks 2025

Lühidalt 2025. aasta eesmärkidest

Keskkonnasõbralikkus ja kliimakaitse on meie tegevuse põhiosa. Juba aastaid oleme seadnud endale pidevalt uusi eesmärke, et muuta oma ettevõte süstemaatiliselt tõhusamaks, säästa ressursse ning täita oma rolli sotsiaalse sidusrühmana. Oma 2025. aasta eesmärkidega teeme nüüd järgmise tulevikku suunatud sammu.

Nende 2020. aastal seatud eesmärkidega aitame kaasa ka ÜRO 17 Säästva arengu eesmärgi saavutamisele. Need Säästva arengu eesmärgid (SDG) esindavad majanduslikul, sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil säästva arengu prioriteetide ja eesmärkide ülemaailmset standardit aastaks 2030.

Meie kui ettevõtte jaoks pakuvad SDG head raamistikku, millele rajada oma jätkusuutlikkuse eesmärgid. Nii saame oma põhitegevusega aidata kaasa vastuste leidmisel ülemaailmselt olulistele väljakutsetele. Oleme koondanud oma eesmärgid kolme algatusse: „Nullheide“, „Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse“ ja „Sotsiaalkangelane“.

Nullheide

Võrreldes 2020. aastaga vähendab Kärcher 2025. aastaks oma 1. ja 2. valdkonna heiteid 21% võrra. 2030. aastaks vähendatakse neid veel 21% võrra, misjärel on heidete hulka alates 2020. aastast vähendatud kokku 42%. Säästame energiat ja kasutame säästvaid energiaallikaid, et oma süsiniku jalajälge vähendada. Selleks on Kärcher ühinenud teaduspõhiste süsiniku vähendamise eesmärkide (SBT) algatusega, pühendudes kliimateaduse põhimõtetele vastavale heidete kiirele vähendamisele kogu ettevõttes. Algatus toimib mittetulundusühingu CDP, ÜRO globaalse kokkuleppe, Maailma Ressursside Instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) koostöös ning see on üks algatuse We Mean Business Coalition kohustustest.

2025. aastaks on Kärcher paika pannud oma 3. valdkonna heitmete haldussüsteemi ja muutnud oma toodete süsinikujälje läbipaistvaks: algatuse SBT raames oleme püüame laiendada oma heitkoguste registreerimise pädevust, et hõlmata tooteahelas üleval ja allpool paiknevaid tegevusi ning töötades välja eesmärke nende vähendamiseks – sest meie säästev mõtteviis ulatub meie tehaste väravatest kaugemale. Vähendame heiteid juba näiteks transpordilogistikas, kus me pidevalt optimeerime transpordimarsruute. Meie kõikjal maailmas paiknevate tehaste ostumaht tuleb juba praegu 75% ulatuses piirkondlikelt tarnijatelt, mis asuvad tootmiskohale lähemal kui 1000 km.

Alates 2021. aastast on Kärcheri tehased kõikjal maailmas süsinikneutraalsed: see muudab Kärcheri juhtivaks süsinikneutraalseks ettevõtteks puhastustoodete turul, kuna kogu meie globaalne tootmine on süsinikneutraalne. Kasutame rohelist energiat ja kompenseerime kliimakaitseprojekte toetades need heited, mida me vältida ei saa. Paljud meie tehased on juba varustatud LED-valgustuse ja päikesepaneelidega. Meie kõige suurem tehas Itaalias Quistellos toodab 11 500 m2 põrandapinna kohta aastas 360 000 kWh energiat. Ühendkuningriigis asuvas Banburys paigaldasime just korraga ligi 1000 päikesepaneeli, mistõttu saab meie tütarettevõte nüüd toota 44% oma iga-aastasest energiavajadusest päikeseenergia abil. Meie Winnendenis asuvasse peakorterisse on samuti paigaldatud päikesepaneelid ja ühekordselt kasutatavaid kaubaaluseid kasutatakse hoonete kütmiseks.

Alates 2021. aastast on ärireisid Saksamaa piires ja Saksamaalt sihtkohta samuti süsinikneutraalsed: vähendame ärireiside hulka ning rongi, auto või lennukiga tehtavatest ärisõitudest tulenevaid kasvuhoonegaaside heiteid. Vältimatud heited kompenseerime. Siin on abiks näiteks digitaalses vormis konverentsid ja kohtumised, mida meie ettevõttes järjest enam rakendatakse. Suurendame järjest ka elektrisõidukite arvu oma masinapargis.

Nullheide
Zero Emissions Numbers

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse

Aastaks 2025 optimeerime kõigi tootepakendite jätkusuutlikkuse. Plastivaba pakendi tagamiseks parandame oma toodete ja tootepindade püsivust. Meil õnnestus juba täielikult loobuda polüstüreenist ja minna mobiilse välipuhasti OC 3 pakendamisel üle kartongile. Nii suutsime vähendada ka pakendi suurust.

2025. aastaks on meie eesmärk kasutada tavatarbijatele ja professionaalidele ette nähtud valitud toodetes kuni 50% ulatuses ümbertöödeldud plasti: me vähendame ja asendame süstemaatiliselt esmase plasti kogust oma toodetes. Alates 2012. aastast on meil õnnestunud ümbertöödeldud plasti osakaalu oma seadmetes neli korda suurendada. Survepesurite pihustustorude tootmisel on meil kasutuses ümbertöödeldud plast ja nailon 66. Kasutatavad ümbertöödeldud materjalid eraldatakse tagastatud õhkpatjade kangast ja muudest tootmisprotsessis ülejäävatest materjalidest. Selliste materjalide kasutamisel oma tootmises sulgeme me nende kasutustsükli.

Alates 2020. aastast aitame kaasa ookeani sattuva plasti koguse vähendamisele ja taaskasutamisele. Ookeani sattuvast plastist põhjustatud saaste vähendamiseks teeme koostööd keskkonnaorganisatsiooniga Üks Maa üks ookean (One Earth One Ocean (OEOO)). Selle koostöö raames toetame rannapuhastuskampaaniaid ja OEOO tehnilisi uuendusi, mille raames näiteks kogutakse plasti jõgedest või suudmealadelt ja suunatakse kogutud plast korduvkasutusse. 2019. aastal viisime edukalt lõpule oma esimesed ühisprojektid OEOO-ga.

2025. aastaks on püstitatud plastjäätmeteta piloottootmise eesmärk. Tahame viia kohalike tarnijate plastpakendijäätmed nulli ja seada seeläbi oma peakorter eeskujuks muudele tootmisüksustele. Rakendame seda lähenemisviisi juba oma sisekaubaveol. Näiteks Saksamaal Winnendenis pakitakse teatud komponendid transportimiseks fooliumi asemel mitmeotstarbelistesse kastidesse, mis säästab igal aastal 3000 kg fooliumi.

Aastaks 2025 on jätkusuutlikkus uute ärimudelite lahutamatu osa. Vaatame üle Kärcheri ärimudelid, näiteks rentimise, teenuste osutamise ja taaskasutuse. Ettevõte Kärcher Used Equipment GmbH on spetsialiseerunud kasutatud masinate müügiettevalmistusele ja müümisele üle kogu Euroopa ja tagab seeläbi masinate utiliseerimise asemel nende pikema kasutusea. Uurime Kalea köögikompostri näitel uusi lähenemisviise säästvale tootearendusele. See Kärcheris välja töötatud seade muudab toidujäätmed tänu keerukale tehnoloogiale vaid 48 tunniga toitaineterikkaks kompostiks.

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse
Reduce, Reuse, Recycle Numbers

Sotsiaalkangelane

2025. aastaks keskendume sotsiaalse pühendumuse raames väärtuste säilitamisele. Selgelt määratletud teemad tagavad kogu meie ühiskondlikule tegevusele ühe ühise eesmärgi üle kogu maailma. Kõigis kolmes valdkonnas – annetused ja sponsorlus, pikaajaline koostöö ja töötajate pühendumus – suhtume tõsiselt oma rolli sotsiaalse sidusrühmana ja oleme seetõttu pühendunud väärtuste hoidmisele. Need võivad olla kultuuriväärtused, nagu see on meie kultuurilise sponsorluse puhul, või pereväärtused, näiteks meie koostöö SOS Lasteküladega. Kärcher on koostöö algusest 2011. aastal toetanud SOS Lastekülasid 35 riigis.

Kehtestame 2025. aastaks tarnijate jätkusuutlikkuse proaktiivse riskihaldussüsteemi. Analüüsime ja parandame süstemaatiliselt meie otseste tarnijate mõju sotsiaalsuhetele ja keskkonnale. Selle saavutamiseks seame uute tarnijate valimisel ja ka praeguste tarnijate hindamisel üheks olulisemaks otsustusteguriks jätkusuutlikkuse. Selle strateegia osana kasutame ülemaailmseid auditeid ja ulatuslikku andmebaasi, kuna jätkusuutlikkus ja täpne tarnimine käivad Kärcheril käsikäes.

Sotsiaalkangelane
Social Hero Numbers

Meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkonnad