JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID AASTAKS 2025

Meie meetmete eesmärk on saavutada kliimaneutraalne tootmine, tooraine taaskasutamine ja plastpakendite osatähtsuse vähendamine. Jätkusuutlikkus on globaalsesse tarneahelasse sügavalt juurdunud. Sotsiaalsete ja ühiskondlike probleemide puhul keskendume väärtuste hoidmisele.

Jätkusuutlikkuse eesmärgid aastaks 2025

Lühidalt 2025. aasta eesmärkidest

Keskkonnasõbralikkus ja kliimakaitse on meie tegevuse põhiosa. Juba aastaid oleme seadnud endale pidevalt uusi eesmärke, et muuta oma ettevõte süstemaatiliselt tõhusamaks, säästa ressursse ning täita oma rolli sotsiaalse sidusrühmana. Oma 2025. aasta eesmärkidega teeme nüüd järgmise tulevikku suunatud sammu.

Nende 2020. aastal seatud eesmärkidega aitame kaasa ka ÜRO 17 Säästva arengu eesmärgi saavutamisele. Need Säästva arengu eesmärgid (SDG) esindavad majanduslikul, sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil säästva arengu prioriteetide ja eesmärkide ülemaailmset standardit aastaks 2030.

Meie kui ettevõtte jaoks pakuvad SDG head raamistikku, millele rajada oma jätkusuutlikkuse eesmärgid. Nii saame oma põhitegevusega aidata kaasa vastuste leidmisel ülemaailmselt olulistele väljakutsetele. Oleme koondanud oma eesmärgid kolme algatusse: „Nullheide“, „Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse“ ja „Sotsiaalkangelane“.

Nullheide

Võrreldes 2020. aastaga vähendab Kärcher 2025. aastaks oma 1. ja 2. valdkonna heiteid 21% võrra. 2030. aastaks vähendatakse neid veel 21% võrra, misjärel on heidete hulka alates 2020. aastast vähendatud kokku 42%. Säästame energiat ja kasutame säästvaid energiaallikaid, et oma süsiniku jalajälge vähendada. Selleks on Kärcher ühinenud teaduspõhiste süsiniku vähendamise eesmärkide (SBT) algatusega, pühendudes kliimateaduse põhimõtetele vastavale heidete kiirele vähendamisele kogu ettevõttes. Algatus toimib mittetulundusühingu CDP, ÜRO globaalse kokkuleppe, Maailma Ressursside Instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) koostöös ning see on üks algatuse We Mean Business Coalition kohustustest.

2025. aastaks on Kärcher paika pannud oma 3. valdkonna heitmete haldussüsteemi ja muutnud oma toodete süsinikujälje läbipaistvaks: algatuse SBT raames oleme püüame laiendada oma heitkoguste registreerimise pädevust, et hõlmata tooteahelas üleval ja allpool paiknevaid tegevusi ning töötades välja eesmärke nende vähendamiseks – sest meie säästev mõtteviis ulatub meie tehaste väravatest kaugemale. Vähendame heiteid juba näiteks transpordilogistikas, kus me pidevalt optimeerime transpordimarsruute. Meie kõikjal maailmas paiknevate tehaste ostumaht tuleb juba praegu 75% ulatuses piirkondlikelt tarnijatelt, mis asuvad tootmiskohale lähemal kui 1000 km.

Alates 2021. aastast on Kärcheri tehased kõikjal maailmas süsinikneutraalsed: see muudab Kärcheri juhtivaks süsinikneutraalseks ettevõtteks puhastustoodete turul, kuna kogu meie globaalne tootmine on süsinikneutraalne. Kasutame rohelist energiat ja kompenseerime kliimakaitseprojekte toetades need heited, mida me vältida ei saa. Paljud meie tehased on juba varustatud LED-valgustuse ja päikesepaneelidega. Meie suurim tehas Hiinas toodab 9000 m² suurusel pinnal 980 000 kWh energiat aastas. Ühendkuningriigis Banburys paigaldasime edukalt korraga umbes 1000 päikesepaneeli, mis võimaldas toota sellise koguse päikeseenergiat, mis kattis 44% meie tütarettevõtte aastasest elektritarbimisest. Meie Winnendenis asuvasse peakorterisse on samuti paigaldatud päikesepaneelid ja ühekordselt kasutatavaid kaubaaluseid kasutatakse hoonete kütmiseks.

Alates 2021. aastast on ärireisid Saksamaa piires ja Saksamaalt sihtkohta samuti süsinikneutraalsed: vähendame ärireiside hulka ning rongi, auto või lennukiga tehtavatest ärisõitudest tulenevaid kasvuhoonegaaside heiteid. Vältimatud heited kompenseerime. Siin on abiks näiteks digitaalses vormis konverentsid ja kohtumised, mida meie ettevõttes järjest enam rakendatakse. Suurendame järjest ka elektrisõidukite arvu oma masinapargis.

Nullheide
Kärcher Sustainability - Zero Emissions Numbers

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse

2025. aastaks tagame kõikide oma toodete pakendite optimaalse jätkusuutlikkuse. Parandame oma toodete stabiilsust, et vähendada plastpakendite kasutamist miinimumini või kaotada need täielikult. Asendame järk-järgult esmasest plastist valmistatud ühekordselt kasutatavad pakkematerjalid ümbertöödeldud materjalidest valmistatud plastiga. Asendame ka mitte ümbertöödeldavad pakendid alternatiividega – näiteks meie kõvade põrandapindade põrandapesumasina FC 7 pakendi sisu on valmistatud tselluloosist (teatud tüüpi paberimassist), mitte vahtpolüstüroolist.

2025. aastaks on meie eesmärk kasutada tavatarbijatele ja professionaalidele ette nähtud valitud toodetes kuni 50% ulatuses ümbertöödeldud plasti. Me vähendame ja asendame süstemaatiliselt esmase plasti kogust oma toodetes. Survepesurite pihustustorude tootmisel on meil kasutuses ümbertöödeldud plast ja nailon 66. Kasutatavad ümbertöödeldud materjalid eraldatakse tagastatud õhkpatjade kangast ja muudest tootmisprotsessis üle jäävatest materjalidest. Kärcheri tolmuimejas T11/1 Classic HEPA Re!Plast on ümbertöödeldud plasti osakaal 60%*. Nii saame ümbertöödeldud materjale kasutades sulgeda tootmisahela.

*kogu plastosadest, v.a. lisatarvikud

Alates 2020. Aastast toetame me ookeaniplasti vähendamist ja taaskasutamist. Teeme koostööd keskkonnaorganisatsiooniga One Earth One Ocean (OEOO), et vähendada ookeaniplasti poolt tekitatavat reostust. OEOO eesmärgiks on vabastada maailmamered plastjäätmetest, sorteerides seda tüübi järgi ja töödeldes seda ümber. Lisaks tegeleb OEOO õlide puhastamise ja mikroplastide ning veereostuse teemaliste uuringute, hariduse ja dokumenteerimisega. Toetame vee puhastamise ja ringmajanduse projekte ning OEOO tehnilisi innovatsioone. Koos korraldame me ülemaailmset Kärcheri koristuspäeva, kus meie töötajad osalevad kohalike veekogude puhastustegevustes.

2025. aastaks on meie eesmärgiks läbi viia null plastjäätmetega tootmise pilootprojekt. Soovime vähendada kohalike tarnijate plastpakendijäätmeid nullini ja muuta meie peakorter eeskujuks meie tulevastele tootmiskohtadele. Seda lähenemist rakendame juba oma kaupade sisetranspordil. Näiteks Saksamaal Winnendenis pakendatakse osad komponendid transportimiseks fooliumi asemel mitmeotstarbelistesse kastidesse, mis aitab aastas kokku hoida 3000 kg fooliumi.

2025. aastaks on säästvus lahutamatuks osaks meie uutest ärimudelitest. Vaatame üle ja rakendame Kärcheri ärimudelid nagu jagamine, teenused ja taaskasutus. Uurime köögikompostri Soilkind abil uusi säästva tootearenduse lähenemisviise. Kärcheris välja töötatud seade muudab köögijäätmed tänu tipptasemel tehnoloogiale toitaineterikkaks kompostiks kõigest 48 tunniga. Oma digitaalsete toodetega aitame tänu anduritel põhinevale koristamisele oluliselt vähendada materjalijäätmete tekkimist sanitaarruumides. Teeme koostööd ka idufirmadega, pakkudes näiteks jagamisjaamu toodete rentimiseks suuremates elamukompleksides.

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse
Kärcher Sustainability - Reduce, Reuse, Recycle Numbers

Sotsiaalkangelane

2025. aastaks on meie sotsiaalse pühendumuse fookuseks säilitamine. Selgelt määratletud teemad tagavad, et kõigil meie ülemaailmsetel sotsiaalse pühendumuse tegevustel on ühine eesmärk. Kõigis kolmes valdkonnas – annetused ja sponsorlus, pikaajaline koostöö ja töötajate pühendumus – võtame oma rolli sotsiaalse sidusrühmana tõsiselt ja oleme seetõttu pühendunud väärtuste hoidmisele. Need võivad olla kultuuriväärtused, nagu meie kultuurisponsorluse puhul, või pereväärtused, nagu meie koostöö SOS Lasteküladega. Alates koostöö algusest 2011. aastal on Kärcher toetanud SOS Lastekülasid 44 riigis.

2025. aastaks rajame jätkusuutlikkuse tagamiseks proaktiivse tarnijate riskijuhtimise süsteemi. Analüüsime ja parandame süstemaatiliselt oma otsetarnijate sotsiaalset ja keskkonnamõju. Selle saavutamiseks käsitleme jätkusuutlikkust ühe olulisema otsustava tegurina uute tarnijate valikul ja ka praeguste tarnijate hindamisel. Selle strateegia osana kasutame globaalseid auditeid ja laiaulatuslikku andmekogumit, kuna jätkusuutlikkus ja täpne tarne käivad Kärcheris käsikäes.

Sotsiaalkangelane
Kärcher Sustainability - Social Hero Numbers

Meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkonnad