JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID AASTAKS 2025

Meie meetmete eesmärk on saavutada kliimaneutraalne tootmine, tooraine taaskasutamine ja plastpakendite osatähtsuse vähendamine. Jätkusuutlikkus on globaalsesse tarneahelasse sügavalt juurdunud. Sotsiaalsete ja ühiskondlike probleemide puhul keskendume väärtuste hoidmisele.

Jätkusuutlikkuse eesmärgid aastaks 2025

Lühidalt 2025. aasta eesmärkidest

Keskkonnasõbralikkus ja kliimakaitse on meie tegevuse põhiosa. Juba aastaid oleme seadnud endale pidevalt uusi eesmärke, et muuta oma ettevõte süstemaatiliselt tõhusamaks, säästa ressursse ning täita oma rolli sotsiaalse sidusrühmana. Oma 2025. aasta eesmärkidega teeme nüüd järgmise tulevikku suunatud sammu.

Nende 2020. aastal seatud eesmärkidega aitame kaasa ka ÜRO 17 Säästva arengu eesmärgi saavutamisele. Need Säästva arengu eesmärgid (SDG) esindavad majanduslikul, sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil säästva arengu prioriteetide ja eesmärkide ülemaailmset standardit aastaks 2030.

Meie kui ettevõtte jaoks pakuvad SDG head raamistikku, millele rajada oma jätkusuutlikkuse eesmärgid. Nii saame oma põhitegevusega aidata kaasa vastuste leidmisel ülemaailmselt olulistele väljakutsetele. Oleme koondanud oma eesmärgid kolme algatusse: „Nullheide“, „Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse“ ja „Sotsiaalkangelane“.

Nullheide

Alates 2021. aastast on Kärcheri tehased kogu maailmas kliimaneutraalsed. See muudab Kärcheri puhasseadmete turu juhtivaks kliimaneutraalseks ettevõtteks, mille kogutoodang on CO₂-vaba. Kasutame rohelist energiat ja kompenseerime vältimatuid heitmeid kliimakaitseprojektide rahastamisega. Paljud meie tehased on juba varustatud LED-valgustuse ja päikesepatareisüsteemidega. Meie suurim rajatis Itaalias Quistellos tagab 11500 m² suurusel pinnal 360000 kWh energiatoodangu aastamahu. Suurbritannias Banburys õnnestus meil paigaldada korraga umbes 1000 päikesepaneeli ja katta nende päikesepatareidega 44% tütarettevõtte aastasest energiatarbimisest. Oma peakorteris Winnendenis kasutame samuti päikesepatareide süsteemi ja materjalitsükli lõpus kasutame hoonete kütmiseks ühekordselt kasutatavad kaubaaluseid.

Alates 2021. aastast on ärireisid Saksamaa piires ja Saksamaalt välisriikide sihtkohtadesse kliimaneutraalsed. Vähendame ärireiside arvu ning rongidega, autodega ja lennukitega reisimisest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitmeid. Kompenseerime vältimatuid heitmeid. Oma osa on siin näiteks digitaalsetel konverentsidel, mis kinnistuvad meie ettevõttes üha enam. Suurendame veelgi oma autopargis elektrisõidukite osakaalu.

Nullheide
Arvandmed - Nullheide

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse

Aastaks 2025 optimeerime kõigi tootepakendite jätkusuutlikkuse. Plastivaba pakendi tagamiseks parandame oma toodete ja tootepindade püsivust. Meil õnnestus juba täielikult loobuda polüstüreenist ja minna mobiilse välipuhasti OC 3 pakendamisel üle kartongile. Nii suutsime vähendada ka pakendi suurust.

2025. aastaks on meie eesmärk kasutada tavatarbijatele ja professionaalidele ette nähtud valitud toodetes kuni 50% ulatuses ümbertöödeldud plasti: me vähendame ja asendame süstemaatiliselt esmase plasti kogust oma toodetes. Alates 2012. aastast on meil õnnestunud ümbertöödeldud plasti osakaalu oma seadmetes neli korda suurendada. Survepesurite pihustustorude tootmisel on meil kasutuses ümbertöödeldud plast ja nailon 66. Kasutatavad ümbertöödeldud materjalid eraldatakse tagastatud õhkpatjade kangast ja muudest tootmisprotsessis ülejäävatest materjalidest. Selliste materjalide kasutamisel oma tootmises sulgeme me nende kasutustsükli.

Alates 2020. aastast aitame kaasa ookeani sattuva plasti koguse vähendamisele ja taaskasutamisele. Ookeani sattuvast plastist põhjustatud saaste vähendamiseks teeme koostööd keskkonnaorganisatsiooniga Üks Maa üks ookean (One Earth One Ocean (OEOO)). Selle koostöö raames toetame rannapuhastuskampaaniaid ja OEOO tehnilisi uuendusi, mille raames näiteks kogutakse plasti jõgedest või suudmealadelt ja suunatakse kogutud plast korduvkasutusse. 2019. aastal viisime edukalt lõpule oma esimesed ühisprojektid OEOO-ga.

2025. aastaks on püstitatud plastjäätmeteta piloottootmise eesmärk. Tahame viia kohalike tarnijate plastpakendijäätmed nulli ja seada seeläbi oma peakorter eeskujuks muudele tootmisüksustele. Rakendame seda lähenemisviisi juba oma sisekaubaveol. Näiteks Saksamaal Winnendenis pakitakse teatud komponendid transportimiseks fooliumi asemel mitmeotstarbelistesse kastidesse, mis säästab igal aastal 3000 kg fooliumi.

Aastaks 2025 on jätkusuutlikkus uute ärimudelite lahutamatu osa. Vaatame üle Kärcheri ärimudelid, näiteks rentimise, teenuste osutamise ja taaskasutuse. Ettevõte Kärcher Used Equipment GmbH on spetsialiseerunud kasutatud masinate müügiettevalmistusele ja müümisele üle kogu Euroopa ja tagab seeläbi masinate utiliseerimise asemel nende pikema kasutusea. Uurime Kalea köögikompostri näitel uusi lähenemisviise säästvale tootearendusele. See Kärcheris välja töötatud seade muudab toidujäätmed tänu keerukale tehnoloogiale vaid 48 tunniga toitaineterikkaks kompostiks.

Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse
Arvandmed - Vähenda, taaskasuta, võta ringlusse

Sotsiaalkangelane

2025. aastaks keskendume sotsiaalse pühendumuse raames väärtuste säilitamisele. Selgelt määratletud teemad tagavad kogu meie ühiskondlikule tegevusele ühe ühise eesmärgi üle kogu maailma. Kõigis kolmes valdkonnas – annetused ja sponsorlus, pikaajaline koostöö ja töötajate pühendumus – suhtume tõsiselt oma rolli sotsiaalse sidusrühmana ja oleme seetõttu pühendunud väärtuste hoidmisele. Need võivad olla kultuuriväärtused, nagu see on meie kultuurilise sponsorluse puhul, või pereväärtused, näiteks meie koostöö SOS Lasteküladega. Kärcher on koostöö algusest 2011. aastal toetanud SOS Lastekülasid 35 riigis.

Kehtestame 2025. aastaks tarnijate jätkusuutlikkuse proaktiivse riskihaldussüsteemi. Analüüsime ja parandame süstemaatiliselt meie otseste tarnijate mõju sotsiaalsuhetele ja keskkonnale. Selle saavutamiseks seame uute tarnijate valimisel ja ka praeguste tarnijate hindamisel üheks olulisemaks otsustusteguriks jätkusuutlikkuse. Selle strateegia osana kasutame ülemaailmseid auditeid ja ulatuslikku andmebaasi, kuna jätkusuutlikkus ja täpne tarnimine käivad Kärcheril käsikäes.

Sotsiaalkangelane
Arvandmed - sotsiaalkangelane

Meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkonnad