Kärcher OÜ

Kadaka tee 133, 12915 Tallinn, Eesti

Tel: +3726225831

E-post: info.ee@karcher.com

 

KMKR Nr: EE101476148
Reg. nr.: 12141616
Pank: AS SEB PANK,
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE671010220197028228

Õigustest lahtiütlemine

Meie kodulehe sisu muutub pidevalt. Sisu koostatamisel rakendame äärmist hoolikust. Sellele vaatamata, ei saa me tagada sisu täielikkust ega täpsust. Kärcher Germany ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud kodulehel oleva teabe või andmete kasutamisest, välja arvatud juhul kui kahju on põhjustatud Kärchcer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest.

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH ei võta mingit vastutust ega anna mingit tagatist meie kodulehel otseselt või kaudselt viidatud kodulehtede sisu eest. Kärcher Germani ei toeta kolmandate osapoolte kodulehtede sisu, millele on viidatud Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH kodulehel. Mitte Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH vaid vastavate kodulehtede operaatorid vastutavad viidatud kodulehtede eest. Seega järgivad külastajad linke teistele veebilehtedele omal vastutusel ning peavad alluma nende kodulehtede kehtivatele sätetele ja tingimustele.

Autoriõigused/kaubamärgid

Kõik kujutised, illustratsioonid, tekstid ja muu kodulehel avaldatud teave, sealhulgas paigutus, on autoriõigustega kaitstud. Juhul kui ei ole teisiti märgitud, on kaitstud sisu kasutamine Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ainuõigus. Kaitstud sisu võib muuta ja/või paljundada ainult Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. kirjalikul nõusolekul.

Eelkõige ei tohi paljundada ja isiklikul otstarbel kasutada kodulehel olevaid kujutisi ja kodulehe formaati. Kärcheri logo ja sõna "Kärcher" on Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. kaubamärk. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG-le kuulub arvukalt teisi kaubamärke. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG kaubamärke võib kasutada ainult eelneval kirjalikul nõusolekul.