JÄTKUSUUTLIKKUS KÄRCHERIS

Jätkusuutlikkuse mõiste on Kärcheri pereettevõttes sügavalt juurdunud. Vastutame keskkonna, oma toodete, tarneahela, ettevõtte, ühiskonna ja oma töötajate eest. Sest usume, et nii saame midagi muuta – ühiskonnas, kus me elame. Teeme teisiti!

Me vastutame

Jätkusuutlikkus ja rahva vajadustele orienteeritud ettevõtte arendamine on meie toimingute keskmes. Soovime levitada väärtusi – nii oma klientide ja töötajate hulgas kui ka ettevõttes tervikuna. Selle taga on meie kui heade ühiskonnaliikmete selge pühendumus sotsiaalsele vastutusele. Ja me suhtume sellesse vastutusse ettevõtte kõigis valdkondades äärmiselt tõsiselt. Ühelt poolt meie ettevõtte jätkusuutlikkuse kaudu edukate toodete valmistamisel ning ausa ja usaldusväärse partnerluse kaudu oma klientide, töötajate ja tarnijatega. Teiselt poolt atraktiivsete töötingimuste loomise kaudu, vähendades meie äritegevuse ökoloogilist jalajälge ja kasutades ressursse tõhusalt.

Oleme oma kaubamärgi jätkusuutlikkuse rõhutamiseks loonud moto „Teeme teisiti!“. Seda seetõttu, et me tahame teha teisiti – ja olla oma tegevusvaldkonna etalon. Selle saavutamiseks oleme aastaks 2025 püstitanud järgmised selged eesmärgid. Meie kogutoodang on juba 2021. aastal CO₂-neutraalne. Oma toodetes ja tootepakendites kasutame üha vähem plasti ja rohkem taaskasutatavaid materjale. Muudame jätkusuutlikkuse kogu tarneahela lahutamatuks osaks


Meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkonnad


Faktid ja arvandmed

Kui on püstitatud eesmärgid, peab edu olema mõõdetav. See kehtib ka jätkusuutlikkuse kohta, kuna ettevõttele ei piisa ainult lubadustest. Peame lähtuma strateegilistest eesmärkidest ja pidevalt jälgima oma liikumist jätkusuutlikkuse poole.

Alates 2014. aastast oleme pidevalt, ühtemoodi ja täisdigitaalselt registreerinud oma liikumist jätkusuutlike eesmärkide poole kõigis tootmis- ja logistikasõlmedes üle maailma. Nii hindame näiteks CO₂ heidet, vee- ja energiakulu ning analüüsime arenguid pakkematerjalide valdkonnas.

Samuti jälgime standarditud ja täisdigitaalsel viisil keskkonnaalaste õigusaktide ja standardite, näiteks standardi ISO 14001, nõuete täitmist. Kokku arvestame üle 10000 eeskirja ja kohustusega.

Oma aruandluse põhinäitajate osas järgime Ülemaailmse aruandlusalgatuse (Global Reporting Initiative (GRI)) juhiseid.

Sustainability Facts and Figures overview

Auhinnad ja Tunnustus


Jätkusuutlik. Algusest peale.

Vastutuse võtmine – see on algusest peale olnud Kärcheri ettevõtluskultuuri oluline osa. Alfred Kärcher ja tema abikaasa juhindusid arusaamast, et püsiv majandusedu on võimalik ainult siis, kui arvestatakse sotsiaalse temaatikaga.

1939. aastal, kui alustav ettevõte kolis Winnendenisse, ehitas Alfred Kärcher ettevõtte territooriumile oma reoveepuhasti. 1940. aastal asutas ta abivajavatele töötajatele Alfred Kärcheri fondi, mis tootis mänguasju kinkimiseks töötajate lastele jõuludel aastatel 1943–1948.

Sellele järgnes palju muid olulisi ettevõtmisi. Sealhulgas esimene laiaulatuslik Rio de Janeiro Kristuse kuju puhastusprojekt, ettevõtte enda päikesepatareisüsteemi rajamine ettevõtte territooriumil, Kärcheri toimimisjuhendi koostamine, energiasäästliku tootmise uurimisprojektid, globaalse energiahaldussüsteemi sisseviimine ja esimesed taaskasutatavast plastist tooteosad seeriatootmises.

Alfred ja Irene Kärcher

Algatused ja koostöö