TAASKASUTAME PABERIT, MITTE IDEID

Kärcheris mõtleme me ülemaailmselt – jätkusuutlikkuse juhi roll loodi tagamaks, et Kärcheri üksused oleksid kogu maailmas ühtmoodi jätkusuutlikkuse propageerimisele pühendunud. Kolm juhti selgitavad oma töö olulisust ja seda, milliste ainulaadsete piirkondlike väljakutsetega nad toime peavad tulema.

Kärcher employees in conversation
„Hiina edendab oma jätkusuutlikku arengut.“
Aaron Fang, Kärcheri Hiina haru kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht on vastutanud kvaliteedijuhtimise eest enam kui 11 aastat.

     

Hr Fang, milliste konkreetsete väljakutsetega te oma riigi jätkusuutlikkuse vallas silmitsi seisate?

Hiina majandus on viimasel ajal kiiresti kasvanud. See on avaldanud keskkonnale ja piiratud ressurssidele suurt mõju. Viimastel aastatel on Hiina tervikuna aga üha enam jätkusuutlikkuse ja keskkonnakaitse olulisust mõistnud. Nii ettevõtete kui avalikkuse rohealgatuste arv on oluliselt suurenenud. Minu arvates on Kärcheri Hiina haru nende probleemide lahendamise teel kindlalt edasi liikumas. 

Kas teil on näiteid meetmetest, mida Kärcheri Hiina harus jätkusuutlikkuse suurendamiseks ette olete võtnud?

Hiinas ei ole teenusepakkujad ja tarnijad jätkusuutlikkuse ega keskkonnaga sageli otseselt seotud. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu nii uute kui ka pikaajaliste tarnijate koolitamisele jätkusuutlikkuse ja keskkonna küsimustes. Kui tingimused on õiged, st kui vahemaa seda võimaldab, korraldame kohapeal töötubasid ja pakume teiste osakondade huvitatud kolleegidele meie tehases sisekoolitusi. Lisaks kontrollime enne lepingu sõlmimist alati materjalide juhtimist Kärcheri ülemaailmsete ostujuhiste alusel. Protsessi käigus kontrollime regulaarselt ka tarnijate tööd.

Kuhu on Kärcheri Hiina haru fookus praegu suunatud?

Meie jaoks on eriti oluline ennetamine. Juhtimises ja tarneahelates pöörame juba praegu tähelepanu jätkusuutlikkusele ja keskkonnakaitsele. Vastavate standardite osas järgime Kärcheri kontserni keskseid spetsifikatsioone ja oleme seetõttu Hiina teistest ettevõtetest sageli ees. Nii et oleme oma kontorites digitaliseerimisega juba kaugele jõudnud ja oleme näiteks oluliselt vähendanud paberi tarbimist. Lisaks koolitame oma töötajaid näiteks ressursside säästmise teemadel. Olen isiklikult väga uhke oma töötajate üle, kes on tohutult motiveeritud neid teemasid propageerima.

Aaron Fang, Kärcheri Hiina haru kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht

   

„Kui proovite elada säästlikumalt, proovite sagedamini midagi uut.““
Teresa Peintinger, Kärcheri Austria haru CRMi projektijuht ja jätkusuutlikkuse juht on ettevõttes olnud alates 2015. aastast.
Teresa Peintinger, jätkusuutlikkuse juht, Kärcheri Austria

Pr Peintinger, kui oluline on Austrias jätkusuutlikkus?

Võrreldes teiste riikidega on Austria kindlasti heas positsioonis. Prügi sorteerimise, ringlussevõtu ja energiatõhususe valdkonnas on riik viimastel aastatel juba palju ära teinud. Taastuvate energiaallikate osas on Austrial veejõu kasutamise osas suur asukohaeelis. Siinsed inimesed on väga teadlikud oma keskkonnast, seda näen ma ka oma kolleegide puhul. Jätkusuutlikkuse küsimus on töötajate jaoks isiklikult väga oluline. Nad soovivad, et Kärcher muutuks veelgi jätkusuutlikumaks ja tahavad selles aktiivselt osaleda. Ja see on väga oluline, kuna loomulikult on veel palju teha, näiteks CO2 vähendamisega seotud valdkonnas.

Kuidas teenite jätkusuutlikkuse juhina töötajate huve?

Ma ise näen, et mul on interdistsiplinaarne funktsioon kõigis valdkondades ja olen kontakt kõigis jätkusuutlikkusega seotud küsimustes. Esimese sammuna viisin seetõttu juhtide ja töötajatega läbi arutelud ning sain sealt ideid ja ettepanekuid. Tagasiside oli väga positiivne ja selle tulemusena on moodustatud teemapõhine huvitatud kolleegide fookusgrupp ning me töötame praegu välja meetmete kataloogi. Regulaarse uudiskirjaga teavitan kolleege jätkusuutlikkuse teemaga seotud arengutest nii ettevõttes kui ka väljaspool seda.

Millised probleemid on teie arvates kõige päevakajalisemad?

Üks minu esimestest teemadest oli liitiumioonakude utiliseerimine ja ringlussevõtt. Kuna meie valikus on üha rohkem juhtmeta seadmeid, on see väga aktuaalne teema Tihedas koostöös oma ohtlike kaupade ja jäätmekäitlejaga leidsime ettevõtte, mis pakub meie Kärcheri keskustes kogumispunkte ning tegeleb korrektse utiliseerimisega, alates ettevalmistamisest kuni ringlussevõtuni. See võimaldab eraldada akudest vähemalt 75 protsenti toorainest ringlussevõtuks.

 

„Suhtleme jätkusuutlikkuse ja keskkonna küsimustes pidevalt teiste Brasiilia suurettevõtetega.““
Jéssika Leal Faria, Kärcheri Brasiilia haru integreeritud juhtimisinsener ja jätkusuutlikkuse juht, alustas Kärcheris 2013. aastal tööd kvaliteedi- ja keskkonnaanalüütikuna.

 

 

Pr Leal, kuidas jätkusuutlikkuse juhtimine Brasiilias ja eeskätt Kärcheris välja näeb?

Brasiilias pole inimesed keskkonnaprobleemidest ja jätkusuutlikkuse teemast veel nii teadlikud. Seetõttu võib olla keeruline luua ja jagada tähelepanu äratavaid visioone nii kolleegide kui ka klientide ja kolmandate osapooltega. Seda võib näha juba sellistes küsimustes nagu prügi sorteerimine ja ringlussevõtt, mis pole Brasiilias enamasti enamjaolt päevakohased.

Seetõttu on keskkonna-, jätkusuutlikkuse ja kvaliteediküsimused otseselt Kärcheri uute töötajate koolitusse lõimitud. Selgitame selliseid algatusi nagu paberi tarbimise vähendamine töökohal, klaasi kasutamine plasti asemel vee joomiseks ja nii edasi.

Tulenevalt asjaolust, et järgime Saksamaa emaettevõtte spetsifikatsioone, on meie standard Brasiilia omast kõrgem. Nii tootmises kui ka kontorites on meil näiteks võimalus sorteerida erinevat tüüpi prügi, nagu paber, klaas, plast, orgaanilised materjalid jms. Täiesti paberivabalt hakkama saamine on praegu tootmise väljakutse, kuna see on alles digitaliseerimisprotsessis. Kuid ka selles oleme me ülejäänud riigiga võrreldes eelkäijad.

Kas teie arvates on teadlikkus sellest probleemist muutunud?

Jätkusuutlikkuse alane teadlikkus on viimase kahe aasta jooksul kasvanud ja kindlasti mitte ainult avalikkuses. Üha rohkem ettevõtteid peab seda oma strateegiates eraldi tugisambaks. Kärcheri Brasiilia harus suhtleme jätkusuutlikkuse ja keskkonna küsimustes kogu riigi teiste suurettevõtetega ning töötame ka ühiste ideede kallal.

Mida kavatsete teha jätkusuutlikkuse edendamiseks?

Minu jaoks on isiklikult oluline, et ka pere, sõbrad ja kolleegid sellest teemast teadlikud oleksid. Prügi sorteerimist ja ringlussevõttu on Brasiilias väga keeruline õpetada. Paljud inimesed Brasiilias arvavad näiteks, et võtame tänaval töötavatelt prügisorteerijatelt töö ära, kui me oma prügi lihtsalt tänavale ei viska, vaid selle kodus või kontoris ise ära sorteerime. See inspireeris meid Kärcheris kavandama oma töötajatele keskkonnanädalat. Selle mõte on korraldada terve nädala kestel antud teemaga seotud koolitusi, koosolekuid ja üritusi. Sellele tuginedes saame seejärel arendada koolitusi oma teenusepakkujatele ja tarnijatele.

Minu jaoks oli suureks inspiratsiooniks Kärcheri jätkusuutlikkuse hommikusöök, kus mul oli võimalus kohtuda erinevate osakondade ja riikide inimestega. Leidsin, et kolleegidevaheline seisukohtade ja vaatenurkade vahetus on väga kasulik ja inspireeriv.

 

Teile võib huvi pakkuda ka see: